Otevřený dopis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12

K rukám Ing. Roberta Plagy, Ph.D.

                                     20. srpna 2020

Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy

Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás  jako pořadatelé a organizátoři žákovských soutěží, profesionální pedagogové, středoškolští studenti a širší odborná veřejnost se zájmem o podporu a rozvoj nadaných žáků v České republice. V úterý 18. srpna dostali ředitelé škol manuál MŠMT reagující na aktuální epidemiologickou situaci. V dokumentu se mimo jiné píše, že ministerstvo nebude ve školním roce 2020/2021 vyhlašovat soutěže celostátního charakteru. Obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, abyste toto své rozhodnutí přehodnotil. Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat.

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované MŠMT dlouhodobě tvoří důležitou součást vzdělávání nadaných žáků v České republice. To je podpořeno jak strategickými dokumenty českého vzdělávání, tak odbornými výzkumy. Možnost či nemožnost účastnit se soutěží může zásadním způsobem ovlivnit budoucí život žáků. Mnohé vysoké školy úspěchy v soutěžích zohledňují ve svých přijímacích řízeních, některé přijímají úspěšné řešitele celostátních kol bez přijímacích zkoušek či jim dokonce poskytují výrazná stipendia během jejich studia.

Poskytnutí této podpory těm nejnadanějším jim umožňuje plně se soustředit na studium a urychlit jejich zapojení do výzkumných projektů, odborných stáží či jiných aktivit. To pomáhá zvýšit celospolečenské uplatnění i konkurenceschopnost naší mladé elity v globálním měřítku.

Celostátní kola soutěží též v některých případech slouží k výběru studentů, kteří se následně účastní mezinárodních soutěží. Naši studenti v konkurenci z mnoha států pravidelně dosahují významných úspěchů a mnohdy se vyrovnají i světové špičce. Úspěch v mezinárodních soutěžích následně otvírá našim studentům dveře na přední světové univerzity, čímž šíří dobré jméno a prestiž naší země.

Mnohé soutěže, které jsou tímto opatřením dotčeny, ani nevyžadují sociální kontakt. Například soutěže základních uměleckých škol v sólové hře na hudební nástroje jsou individuální záležitostí, kdy jsou soutěžící, kteří se během soutěže ani nemusí potkat, od poroty izolováni velkou vzdáleností mezi pódiem a hledištěm. Během celostátních předmětových olympiád se nehromadí více jak nižší desítky studentů, mezi nimiž lze zachovat rozestupy v průběhu teoretických i praktických částí soutěže.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že mnohé soutěže ani nepředstavují významnější epidemiologické riziko. Považujeme za neuvážené plošně rušit soutěže nyní, když vývoj epidemiologické situace během školního roku nedokážeme předvídat. Navíc má rušení celostátních kol soutěží pouze diskutabilní dopad na zlepšení celkové epidemiologické situace.

Jsme připraveni průběh jednotlivých soutěží přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci. Mezi možnostmi, jak lze soutěže přizpůsobit, může být minimalizace kontaktu, zajištění odstupu mezi soutěžícími, snížení kapacity soutěží, souběžná organizace národních kol na více místech a v nejhorším případě i jejich konání zcela distančním způsobem.

Pokud by nakonec došlo k naplnění rozhodnutí z manuálu pro provoz škol, a tedy k plošnému zrušení soutěží celostátního charakteru, mělo by to silný a nevratný nežádoucí dopad na výsledky dlouholeté systematické práce a úsilí stovek lidí z řad organizátorů a vzdělávacích institucí a univerzit. Tato práce je vykonávána v rámci neziskového sektoru a akademického prostředí především dobrovolníky z řad studentů a středoškolských a vysokoškolských pedagogů.

Vážený pane ministře, tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat k opětovnému zvážení situace, podniknutí kroků vedoucích k zachování podpory práce s talentovanou mládeží a komunikaci všech rozhodnutí přímo organizátorům soutěží. Věříme, že se podaří nalézt způsob, jakým se budou moci celostátní soutěže konat a jak bude zajištěno jejich financování.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrubeš, DiS.; tel. +420 608 825 687, e-mail: janhrubes@outlook.com

Instituce připojené pod otevřený dopis (v abecedním pořadí)

Asociace debatních klubů, z.s

Asociace učitelů klasických jazyků

Astronomická olympiáda

Biologická olympiáda

Bioskop

Cambridge University Czech and Slovak Society

Česká lingvistická olympiáda

Česká matematická společnost

Česká středoškolská unie

Ekologická olympiáda

Fluorescenční noc

FYKOS

Fyzikální náboj

Fyzikální olympiáda

Fyziklání

Chemická olympiáda

Chemiklání

Jednota českých matematiků a fyziků

Kasiopea

Klasická hudba mladým, z. s.

Korespondenční seminář Biozvěst

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (KSICHT)

Korespondenční seminář M&M

Korespondenční seminář z programování

Korespondenční seminář z informatiky

Logická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická soutěž MaSo

Matematická soutěž Pangea

Matematický korespondenční seminář PraSe

Náboj

Matematický korespondenční seminář BRKOS

Olympiáda v českém jazyce

Pikomat MFF UK

Prague EPS Young Minds

Spolek Arachne

Trinity College Science Society

Turnaj mladých fyziků

Učená společnost České republiky

Umělecká rada ZUŠ

Výfuk

Zeměpisná olympiáda

Zlatý list

Dopis podpořilo vedení těchto škol

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Gymnázium Benešov

Gymnázium Blovice

Gymnázium Brno, Vídeňská

Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázium Brno, Křenová

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Gymnázium Kladno

Gymnázium a SOŠPg  Liberec, Jeronýmova

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Gymnázium Ostrov

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium Botičská, Praha 2

Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Gymnázium Teplice

Gymnázium Ústí nad Orlicí

OA T. Bati a VOŠ Zlín

ZUŠ R. Schumanna, Aš

ZUŠ Karla Malicha, Holice

ZUŠ Ostrov

ZUŠ Teplá

ZUŠ Hronov

ZŠ Opava

Dopis podepsali též

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., místopředseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti, emeritní rektor Univerzity Pardubice

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., emeritní rektor ČVUT

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky MU, emeritní rektor MU

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., emeritní děkan Fakulta filozofické Univerzity Pardubice, emeritní prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice

prof. Ivan Klánský, děkan Hudební a taneční fakulty AMU

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební ČVUT

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan Přírodovědecké fakulty UK

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., děkan Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UJEP

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU

RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., proděkanka pro učitelské obory Přírodovědecké fakulty JU

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., emeritní děkan Fakulty informatiky MU, předseda akademického senátu

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., ředitel Matematického ústavu AV ČR

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., ředitel Nečasova centra pro matematické modelování, pedagog Matematicko-fyzikální fakulty UK

Ing. Hana Dvořáková, CSc. a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., zakladatelé Nadace Experientia

Bc. Markéta Gregorová, europoslankyně

RNDr. Luděk Niedermayer, europoslanec

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D., europoslanec

Mgr. Martin Baxa, poslanec, primátor města Plzně

Ing. Tomáš Martínek, poslanec

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., poslankyně

Ondřej Profant, poslanec

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, poslanec, předseda poslaneckého klubu

Ondřej Vrtiška, časopis Vesmír, šéfredaktor

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., prezident České geografické společnosti, proděkan pro studijní záležitosti Přírodovědecké fakulty UK

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické fyziky, pedagog Matematicko-fyzikální fakulty UK

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., ředitel Ústavu matematiky a statistiky, pedagog Přírodovědecké fakulty MU

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., předseda Ústřední komise chemické olympiády, pedagog VŠCHT Praha

prof. RNDr. et Bc. Petr Slavíček, Ph.D., člen Učené společnosti ČR, vedoucí Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., výkonná místopředsedkyně Mezinárodní biologické olympiády, pedagožka Přírodovědecké fakulty UK

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., předseda Matematické olympiády ČR v letech 2000-2020, pedagog Přírodovědecké fakulty MU

Dr. Pavel Tomančák, Research Group Leader, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., vedoucí Katedry biologie UHK

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., prezident České kartografické společnosti

MgA.  Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonie Pardubice

Genmjr. doc. Ing. Petr Voznica, CSc., velvyslanec ČR (ve výslužbě), generálmajor (ve výslužbě)

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., emeritní ředitel Ústavu pro jazyk český

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., vedoucí Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha, nositel Ceny Siemens pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Petr Škovroň, Ph.D., programátor Google Switzerland, bývalý účastník předmětových olympiád

 

 

 

4,854 podpisy

 

Připojení signatáři
4,854 Michael Tvrdík
4,853 Marta Nocarová
4,852 Martin Petrtýl Post Bellum, o.p.s. - fundraiser
4,851 Karel Lichtenberg Gymnázium, Č. Budějovice, Jírovcova 8 - učitel, předseda Jč. Kk ChO
4,850 Nikola Eva Mádlová První soukromé jazykové gymnázium - student
4,849 Jana Kirnerová Ing. geodézie, OSVČ
4,848 Martin Mlečka Gymnázium Brno, Elgartova - student
4,847 Petra Dvořáková DiS.
4,846 Luděk Šnajdar Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
4,845 Adéla Koublová
4,844 Jakub Jedlička GCHD v Praze - student
4,843 Vladimír Kovačič Důchodce
4,842 Lucie Procházková studentka
4,841 Petr Ječný Gymnázium Turnov - učitel
4,840 Martin Ševčík Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - student
4,839 Soňa Fryščáková, Ph.D. ČVUT - knihovník specialista
4,838 Alžběta Synáčková Přírodovědecká fakulta UK - student
4,837 Michal Breza Základní škola Frýdlant - učitel
4,836 Frantisek Blahoudek University of Texas at Austin
4,835 Bronislav Gruna
4,834 Ondřej Holub URC Systems - softwarový vývojář
4,833 Lucie Holubova Základní škola - ucitelka
4,832 Nikola Kadlečková Gymnázium TGM Zlín - student
4,831 Nikola Velátová
4,830 Petr Brož Olympiáda v českém jazyce - pedagogický doprovod na ÚK OČJ a bývalý finalista
4,829 Jan Sedláček studen Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
4,828 Eva Klímová Pedagog ve výslužbě
4,827 Anastázie Kubásková student Gymnázia Botičská
4,826 Johana Sedláková
4,825 IVAN BAUER Agentura Hobit
4,824 Jaroslav Marx Dům dětí a mládeže, pedagog
4,823 Vojtěch Smola student
4,822 Adéla Kostelecká studentka MFF UK, organizátorka Matematického korespondenčního semináře
4,821 Jiří Kolář VŠCHT - student
4,820 Tomáš Sláma Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše - student
4,819 Matyáš Vašňovský Student Gymnázium Ostrava Zábřeh
4,818 Miroslav Vacek Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň jih - ředitel školy
4,817 Matyáš Poledník
4,816 Anežka Semrádová vysokoškolačka, bývalá účastnice předmětových olympiád
4,815 Jitka Májovská lékařka, bývalá účastnice předmětových olympiád
4,814 Marie-Anne Barbe LF MU - studentka
4,813 Zdeněk Půlpán Dopravní fakulta Univerzita Pardubice
4,812 Lukáš Javora Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť - student
4,811 Jiří Mašek SUPŠ A VOŠ TURNOV , učitel
4,810 Hana Kozmíková
4,809 Radek Durna Masarykova univerzita
4,808 Maxim Arkhipov Gymnázium Voděradská - student
4,807 Tomáš Holub Student
4,806 Tereza Večeřová Student
4,805 Adam Kužílek Gymnázium Nad Alejí - student
4,804 Jana Duchoslavová doktorandská studentka PřF UK
4,803 Tereza Vendlbergerová
4,802 Petr Pelech Univerzita Karlova - doktorand
4,801 Tereza Kodymová Pavlů ZŠ Broumovská - učitelka
4,800 Jakub Zatloukal
4,799 Eva Káldy Výzkumný pracovník, PřF UK
4,798 Veronika Malá Student Gymnázia Botičská
4,797 Ivan Kopal VŠCHT - student
4,796 Petra Sekaninová Gymnázium Brno Křenová - student
4,795 Romana Kejíková PhD student PřF MUNI
4,794 Vít Novák RSJ Securities a.s. - Vývojář software
4,793 Tom Lanta
4,792 Josef Kovačič umělec
4,791 Tereza Randáková studentka
4,790 Jan Střecha Gymnázium Lanškroun - učitel
4,789 Hana Kovačičová
4,788 Šimon Doležal Gymnázium Třeboň - student
4,787 Vlasta Havránková ZŠ Kladruby
4,786 Mirko Navara ČVUT v Praze
4,785 Karolína Šimonová Kindová ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, učitelka ČJ - OV
4,784 Petr Půlpán Student
4,783 Pavla Šašinková Mikrobiologický ústav AV ČR / rodič studenta
4,782 Miroslav Minárik FJFI, technický pracovník
4,781 Jana Meissnerová studentka učitelství chemie VŠCHT
4,780 Jana Zavitkovská
4,779 Pavlína Fialová
4,778 Lenka Strnadová PřF UK - studentka
4,777 Daniela Reiterová PřF UK - student
4,776 Ludmila Cerhová učitelka v důchodu
4,775 Josef Šlechta student
4,774 Lenka Pravcová
4,773 Dora Krumniklová
4,772 Jitka Novosadová MG Vsetín, učitelka
4,771 Magdalena Berankova
4,770 Jana Pavlíčková, Bc. Bývalá účastnice soutěží, absolventka PřF-UK
4,769 Jiří Štěpán Truneček ZŠ Česká Ves - učitel Čj, D, P
4,768 Zuzana Semerádtová lékařka
4,767 Tomáš Semerádt Nemocnice Karlovy Vary
4,766 David Weishaupt Gymnázium Boženy Němcové - student
4,765 Marcela Kovaříková
4,764 Rosalie Kocmichová Studentka
4,763 Anna Rousková Studující
4,762 Eliška Veverková
4,761 Eva Eisenhammerová učitelka
4,760 Vojtěch Waldhauser PřF UK
4,759 Vojtěch Pumpr Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 - student
4,758 Ondřej Skrla ČVUT – student
4,757 Adéla Hanišová 2. LF UK - studentka
4,756 Jakub Veselý
4,755 Miloslav Luňáček Student gymnázia Hostivice
4,754 Jirina Kadlecová Babička studentky hymně
4,753 Tomáš Novotný Gymnázium České Budějovice - student
4,752 Lenka Vostárková
4,751 Michal Koucky bývalý účastník soutěží, pedagog Matematicko-fyzikální fakulty UK, ředitel Informatického ústavu Univerzity Karlovy
4,750 Aneta Pokorná FF JU v Českých Budějovicích – studentka
4,749 Martin Valíček Gymnázium Jeseník - student
4,748 Juraj Májek MFF UK- študent
4,747 Vladimír Smutný České vysoké učení technické, odborný asistent
4,746 Ema Trsová
4,745 Lenka Prokešová Gymnázium Třeboň - studentka
4,744 Jan Prokeš Gymnázium Třeboň - student
4,743 Olga Michalová Žákyně gymnázia Botičská
4,742 Anežka Lunačková Student
4,741 Jitka Čočková FGÚ AV ČR, Praha - projektový manažer; bývalá účastnice odborných olympiád
4,740 Štěpán Vavřina Gymnázium Budějovická - student
4,739 Karel Šild Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 - učitel matematiky a fyziky
4,738 Alexandra Šandarová Rodič
4,737 Marek Pospíšil Student MFFUK
4,736 Marie Horáková Arcibiskupské gymnázium-student
4,735 Michal Vostárek lektor IT
4,734 Jakub Kirschner Gekom - student
4,733 Jan Martin Válek student
4,732 Vítězslav Švejdar Katedra logiky FF UK
4,731 Petr Pýcha GIO Semily - učitel
4,730 Aleš Ryšavý SPŠST Panská 3, Praha 1, učitel M a ZŘŠ
4,729 Mgr. David Rubáš ZŠ Kobyly - učitel
4,728 Eva Zelendová
4,727 Lenka Plachtová Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a - učitelka fyziky
4,726 Anna Vlčková Gymnázium Křenová
4,725 Šimon Šatra
4,724 Barbora Cabalková
4,723 Danuše Horáková SŠTE Brno, Olomoucká 61, vedoucí učitel sekce přírodovědných předmětů
4,722 Zuzana Faltová Gymnázium Žamberk - učitelka
4,721 Simona Kandiková
4,720 Ing. Zuzana Tresová Lektorka anglického jazyka, Rodič
4,719 Vojtěch Bogdány
4,718 Libuše Kovářová ZŠ T. G. Masaryka Opava
4,717 Radka Havelková Gymnázium Zamberk
4,716 Petr Houška ex KSP/Kasiopea organizátor, student MFF UK, programátor
4,715 Tomáš Kafka Designér, absolvent MFF UK
4,714 Zuzana Bubeníčková
4,713 Matouš Šafránek Gymnázium Jana Keplera - student
4,712 Ing. Alois Blažek JHV - Engineering, provozní ředitel
4,711 Andrea Holečková Gymnázium Žamberk - učitelka
4,710 Martina Moravcová Gymnázium Opatov - studentka
4,709 Jan Slovák Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, ředitel Ústavu matematiky a statistiky
4,708 Petra Bušková Masarykova univerzita - asistentka a Ph.D. studentka
4,707 Petr Vanický Gymnázium Žamberk
4,706 Hana Špičková ZŠ Doctrina Liberec, učitelka
4,705 Monika Hujerova
4,704 Pavlína Cankařová Základní škola Bělá pod Bezdězem - učitelka
4,703 Jana Salačová Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec - rodič
4,702 František Štěrba Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice - zástupce ředitele
4,701 David Pokorný GJK student
4,700 Albert Mareš Gymnázium - student
4,699 Vladislav Aulich Gymnázium Jana Keplera, student
4,698 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, děkanka
4,697 Jolana Štraitová
4,696 Vladimír Šmahaj Gymnázium Jana Keplera - učitel chemie
4,695 Eliška Trejtnarová
4,694 Zuzana Sochorová
4,693 Tereza Hriníková gymnázium f.x.šaldy liberec učitelka
4,692 Simona Kočicová Gymnázium Jana Ámose Komenského Uherský Brod - student
4,691 Lubomíra Dvořáková Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT - výzkumný pracovník
4,690 Milan Kubeša ČS, a.s., reg. reporting
4,689 Daniela Částková Gymnázium Sokolov a KVC - učitelka
4,688 Anna Šťastná studentka 3. lékařské fakulty UK
4,687 Petr Jandera Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, učitel TEV - BIO
4,686 Martin Kovář VŠCHT - student
4,685 Kamila Víznerová Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, učitelka
4,684 Jaroslava Kuchařová Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 - ředitelka školy
4,683 Lenka Menzelová
4,682 Petr Říman Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a - zástupce ředitele
4,681 Michal Břežný Ostravská univerzita, PřF, odborný asistent
4,680 Jana Strejcová Ježíková VOŠ a SPŠE Plzeň - učitelka
4,679 Pavel Švec Ústav makromolekulární chemie AV ČR,v.v.i.- doktorand
4,678 Jiří Hanika NCR Česká republika
4,677 Alena Smejkalová Gymnázium Dačice - učitelka
4,676 Kateřina Sekaninová Gymnázium Brno, Vídeňská - učitelka
4,675 Matěj Maxa LMC s.r.o. - programátor
4,674 Peter Višňovský Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 - učitel matematiky
4,673 Václav Vogeltanz Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy - ředitel
4,672 Jana Bukvaldová Gymnázium Vídeňská
4,671 Marek Kovář Matematická soutěž Pangea - ředitel soutěže
4,670 Dr. RNDr. Jan Popelek Magna Lighting Czech s.r.o. - vědecký pracovník, bývalý účastník olympiád
4,669 Martin Slavík Technická univerzita v Liberci, Katedra chemie – odborný asistent
4,668 Jana Maxová VŠCHT
4,667 Markéta Šantrůčková Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s., předseda
4,666 Tomáš Lengál Gymnázium Frýdlant - učitel
4,665 Milena Bustová učitelka
4,664 Miroslav Myška ČVUT - FJFI, výzkumný pracovník
4,663 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP VŠB - Technická univerzita Ostrava, vědecko-pedagogický pracovník a rodič
4,662 Jaromír Vostrý Ministerstvo zahraničních věcí, důchodce
4,661 Milan Hokr Technická univerzita v Liberci - výzkumný pracovník, současně z pozice rodiče
4,660 Lukáš Másilko Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity - odborný pracovník a lektor
4,659 Jakub Janík
4,658 Jan Růžička Gymnázium Lanškroun - zástupce ředitelky
4,657 Anna Janíčková
4,656 RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR, výzkumný pracovník
4,655 Miloš Trhlík konzultant
4,654 Martina Borovková Mš, Zš a Gymnázium sv. Augustina
4,653 Zbyněk Leitner Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, učitel
4,652 Jana Jurmanová Masarykova univerzita, tajemník Jednoty českých matematiků a fyziků, p.s. Brno
4,651 Barbora Lubovská
4,650 Veronika Musílková Student GChD
4,649 Erika Musílková PF UK - student
4,648 David Hopp Student SŠ
4,647 Miroslav Sedláček SOLITON-team, z. s.
4,646 Zuzana Haniková vědecká pracovnice, Ústav informatiky AV ČR
4,645 Alastair Edwards ZUS Cesky Dub
4,644 Petr Kovář FEI VŠB - Technická univerzita Ostrava, docent
4,643 Vilém Valkoun Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta, Katedra primárního vzdělávání, odb. asistent
4,642 Lenka Zajíčková CEITEC, Masarykova univerzita
4,641 Milena Svobodová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
4,640 Zdeněk Pospíšil MU PřF ÚMS - profesor
4,639 Květa Kolářová ZŠ učitelka
4,638 Petr Kolman Matematicko-fyzikální fakulta UK, pedagog
4,637 Petr Zima MFF UK, doktorand
4,636 Anežka Červená student GJN
4,635 Anna Hellerová Student GJN
4,634 Zdenek Vavra
4,633 Marie Hladíková
4,632 Jiří Limpouch ČVUT - FJFI, katedra fyzikální elektroniky, profesor
4,631 Ludmila Johnová Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - zástupce ředitele
4,630 Alexandra Bufáková učitelka ZŠ
4,629 Jan Zeman České vysoké učení technické v Praze - Profesor
4,628 Zuzana Böhmová rodič
4,627 Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. - výzkumný pracovník
4,626 David Brebera Univerzita Pardubice - pedagog, JČMF pobočný spolek Pardubice - člen výboru
4,625 Jiřina Forbelská ZŠ Melantrichova Prostějov
4,624 Pavla Beňová MŠ a ZŠ Ostašov, Liberec - učitelka
4,623 Samuel Novák Žák
4,622 Jan Valenta Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova a Fyzikální ústav AV ČR, vedoucí redaktor Čs. časopisu pro fyziku, člen výboru JČMF
4,621 Anna Tomková Student
4,620 MUDr.Radek Vypušťák Kroměřížská nemocnice
4,619 PaedDr. Jan Klíma vysokoškolský pedagog v.v.
4,618 Aneta Marysková
4,617 Otokar Dragoun Ústav jaderné fyziky AV ČR, vědecký pracovník
4,616 Stanislav Sadílek Gymnázium Benešov - student
4,615 Ondřej Dolejš Gymnázium Benešov - student
4,614 Ondřej Toufar
4,613 Marie Reslová prarodič
4,612 Jitka Mácsaiová ZŠ- učitelka
4,611 Anna Kocianová Gymnázium Jana Keplera Praha - učitelka matematiky a fyziky
4,610 Radek Trča Gymnázium Jírovcova, České Budějovice, učitel
4,609 Jiří Hasman Odborný asistent, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
4,608 Anděla Kalvová Fyzikální ústav AV ČR v.v.i vědecká pracovnice
4,607 Jiří Ferenczei VŠCHT Praha - student
4,606 Marie Reslová Biologicka olympiáda-autorka úloh, Arachne-tvůrce programu
4,605 Natálie Maleňáková Slovanské gymnázium Olomouc - studentka
4,604 Hana Schubertová Gymnázium Břeclav - učitelka AJ
4,603 Patricie Vanická
4,602 Aleš Zahradník Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, učitel
4,601 Eva Janíčková
4,600 Pavla Špičková Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Lilberec
4,599 Jana Brátová Staňková SUŠ Liberec
4,598 Jiří Miškovič Rodič
4,597 Martin Vojtíšek Obchodní akademie Liberec
4,596 Stanislava Vojtová GIO Semily, učitelka Nj
4,595 Jiří Rozkovec Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova
4,594 Renata Straková ZŠ a ZUŠ TGM Hrádek nad NIsou
4,593 Lukáš Nosek Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o.
4,592 Vojtěch Dvořák
4,591 Petr Drobílek
4,590 Kateřina Štěpánková Taneční skupina TAKT Liberec, z.s.
4,589 Jana Tomandlova
4,588 Blažej Grajcar
4,587 Ludmila Áčová
4,586 Tereza Šebestýnová Gymnázium Sokolov a KVC- student
4,585 Lenka Selnerova Rodic
4,584 Jitka Černíková Gymnázium Jeronýmova, Liberec - knihovnice
4,583 Tomáš Němec rodič
4,582 Zuzana Vojířová Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, učitelka
4,581 Tomáš Janata ZŠ Vratislavice nad Nisou - zástupce ředitele
4,580 Jan Porteš
4,579 Martin Krajíc Gymnázium I. Olbrachta Semily, učitel
4,578 Jiří Vavřík Gymnázium Chomutov
4,577 Tomáš Sobota ZŠ a ZUŠ Frýdlant
4,576 Veronika Matějíčková
4,575 Ondřej Železňák Matiční gymnázium - student
4,574 Blanka Kovačičová
4,573 Petra Vaníčková Gymnázium F. X.Šaldy, Liberec - rodič
4,572 Marika Kosohorská
4,571 Lucie Jeřábková
4,570 Zuzana Sehnalová Gymnázium Turnov
4,569 Marie Šnauerová
4,568 Miloslava Macková
4,567 Hana Antonínová Hegerová Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.; Doctrina-Podještědské gymnázium, s.r.o. Liberec
4,566 Matyáš Petrák
4,565 Radomír Stupka Doctrina - Podještědské gymnázium
4,564 Oles Srulevych Rodič
4,563 Tereza Šimáková Rodič
4,562 Jana Pavlovičová
4,561 Helena Portešová Rodič
4,560 Marie Jandová Rodič
4,559 Eliška Filová Rodič
4,558 Karolína Říhová Rodič
4,557 Pavlina Presslova Rodič
4,556 Libuše Babičková Gymnázium Tišnov - student
4,555 Karel Kubicek ETH Zurich, PhD candidate
4,554 Jan Forejt
4,553 Radek Jíša
4,552 Jan Vojtěch Vaníček
4,551 Ing. Tomáš Bouček ČVUT, doktorand
4,550 Iva Kaplanová ZŠ Sezemice, okres Pardubice - učitelka 2. stupně
4,549 Karel Kubín
4,548 Adam Lysičan Gymnázium F. X. Šaldy
4,547 Mgr. Vít Bělohradský ZŠ Vratislavice nad Nisou - učitel 2. stupeň
4,546 Jaroslav Týl Gymnázium Tanvald, Školní 305 - učitel
4,545 Markéta Stasiowská Gymnázium Lanškroun - učitelka
4,544 Renata Nožičková ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou, učitelka 2. stupeň
4,543 Václav Sobotka prarodič studentů
4,542 Iveta Vavřichová Gymnázium Turnov, učitelka
4,541 Věra Lanková Gymnázium, U Balvanu 16, 46634, Jablonec nad Nisou
4,540 Zuzana Matoušová Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - učitelka
4,539 Jitka Jursová FP TU Liberec, odborná asistentka
4,538 Lukáš Javůrek Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.
4,537 Lenka Sojková Technická univerzita v Liberci
4,536 Barbora Novotná
4,535 Pavel Taibr Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
4,534 Martin Adamec ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová - učitel
4,533 Tomáš Krisl Gymnázium Lanškroun - učitel
4,532 Ivana Farkacova Gymnázium U Balvanu, Jablonec n.N., učitela
4,531 Dominik Rubáš ZŠ Kobyly - učitel
4,530 Vojtěch Havlíček Ústav orchanické chemie a biochemi AVČR, v.v.i.
4,529 Marie Bursová SŠHL Frýdlant, učitelka
4,528 Jan Divišek Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova Liberec
4,527 Lukáš Rambousek GIO Semily - zástupce ředitele, učitel Bi - Z
4,526 Štěpánka Fantová Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
4,525 Tomáš Volný
4,524 Tomáš Hofrichter Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - ředitel
4,523 Jan Provazník MFF UK - student
4,522 Jiří Jeništa Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. - vědecký pracovník
4,521 Pavel Frank Gymnázium Luďka Pika - student
4,520 Kateřina Sýbová Dům dětí a mládeže Větrník - pedagog volného času
4,519 Hana Kotoučová VŠCHT v Praze, Ústřední komise chemické olympiády
4,518 Hana Hrbáčková SZÚ - virolog
4,517 Dana Pauková Gymnázium Židlochovice, přísp. org., učitelka
4,516 Jan Blahuta
4,515 Nina Žemličková
4,514 Jan Bouček ČVUT - student
4,513 Viktorie Zetková Studentka Gymnázia Cheb
4,512 Ivan Žemlička
4,511 Věra Šverclová Gymnázium Lanškroun
4,510 Karla Magdalena Hyrníková Gymnázium Olgy Havlové - student
4,509 Lenka Marková Gymnázium,tř. Kpt. Jaroše, Brno
4,508 Jaroslava Koblerová Gymnázium Benešov - učitelka
4,507 Petr Kaplický MFF UK - docent
4,506 Šimon Hlisnikovský Gymnázium P. Bezruče, Frýdek-Místek, student
4,505 Petr Pícka Gymnázium Jana Keplera - Student
4,504 Tereza Zelinková Gymnázium Blansko-student
4,503 Peter Ferenc Gymnázium Olomouc - Hejčín, učitel
4,502 Matěj Minarčík Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek – žák
4,501 Anna Esterházy Gymnázium P. Bezruče, Frýdek-Místek, student
4,500 Tomáš Riemel Gymnázium Hejčín - učitel, PhD student PřF UPOL
4,499 Dagmar Flídrová Gymnázium Lanškroun - učitelka
4,498 Tomáš Chlebovský
4,497 Jana Šváchová Gymnázium Benešov - učitelka
4,496 Margarita Burova Gymnázium Trutnov - student
4,495 Jan Stárek student GyBot
4,494 Dana Boučková
4,493 Sandra Štropová Dvořákův komorní sbor
4,492 Jana Geržová studentka PřF UPOL
4,491 Karolína Pínová Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči- student
4,490 Jaroslav Kotek rodič
4,489 Ondřej Pejcha Matematicko-fyzikální fakulta UK
4,488 Milan Němý PhD student biokybernetiky a umělé inteligence (ČVUT), bývalý řešitel Fyzikální olympiády
4,487 Karel Plavec student
4,486 Terezie Kladivová Student
4,485 Petr Brabec Gymnázium Benešov - učitel
4,484 Dana Veselá PdF MU - lektor, NPIČR - metodik
4,483 Vladimír Bradáč Ostravská univerzita, pedagog
4,482 Dana Králová VŠCHT Praha - studentka
4,481 Jiří Řehounek Gymnázium Soběslav, učitel
4,480 Lukáš Vacek Gymnázium a ZUŠ Šlapanice - student
4,479 Jana Rajnyšová šéfredaktorka nakladatelství Beta
4,478 Matěj Mocek Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 - student
4,477 Lucie Kárná, Mgr. PhD. Dopravní fakulta ČVUT
4,476 Gabriela Šťastná
4,475 Terezie Černá DDM Rokycany - pedagog
4,474 Kamila Boháčová
4,473 Jana Křivohlavá studentka
4,472 Filip Simsa Alghorithmic Trader
4,471 David Stromšík
4,470 Jana Brančová Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše 14
4,469 Karla Kučerová Gymnázium a SOŠPg Čáslav
4,468 Lenka Grofová
4,467 Josef Zaplatílek ZŠ a ZUŠ Zliv, učitel, sbormistr
4,466 Aneta Venhudová
4,465 Miloš Duchoslav Přírodovědecká fakulta UK (PhD student), organizátor biologického soustředění Arachne
4,464 Roman Hronek Gymnázium, Benešov, Husova 470
4,463 Vladimír Janouch
4,462 František Kmječ MFF UK - student
4,461 Eva Tischlerová Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Východní Předměstí. 301 00 Plzeň
4,460 Andrea Ptáčková Gymnamázium Brno, třída Kpt. Jaroše
4,459 Lenka Janouchová
4,458 Kateřina Šulcová Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - studentka
4,457 Jana Horáková Základní škola Býšť
4,456 Veronika Miháliková, učitelka Gymnázium Voděradská
4,455 Michal Kahle Ústav molekulární genetiky AV ČR, výzkumník
4,454 Marek Hoffmann Gymnázium, Ústí nad orlicí, T. G. Masaryka 106 - ředitel
4,453 Anna Rydlova PhD student
4,452 Pavel Šťovíček Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, vedoucí katedry matematiky
4,451 OlgA Přikrylová Konzultant
4,450 Vladimír Hula Mendelova univerzita - odborný asistent
4,449 Vladimír Vaněk Přírodovědecká fakulta - garant soutěže Matematický klokan za ČR
4,448 Lenka Kalinová ZŠ a MŠ Libouchec
4,447 Jan Vybíral Gymnázium Židlochovice
4,446 Richard Hladík student MFF UK, organizátor Korespondenčního semináře z programování (KSP), organizátor Matematické olympiády (MO-P)
4,445 Božena Šroubková Dům dětí a mládeže Blovice
4,444 Martin Kuthan Přírodovědecká fakulta UK, pedagog, vědecký pracovník
4,443 Klára Pernicová
4,442 Silvie Pálková Severáček, liberecký dětský sbor, sbormistryně a umělecká šéfka
4,441 Anna Lynnyk FZU, vedkyne
4,440 Jaroslav Malík táta studentky
4,439 Miroslava Šedová
4,438 Agáta Jedličková
4,437 Mirna Lazukic Student
4,436 Ondřej Mejsnar ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 - pedagog
4,435 Matěj Standara Cyrilometodějské gymnázium - student
4,434 Barbora Lišková
4,433 Viera Hájková Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - učitelka
4,432 Robert Šimon Programátor FW
4,431 Lída Kačenková Gymnázium Budějovická - studentka
4,430 Stanislav Zelenda Národní pedagogický institut
4,429 Jakub Špičák rodič
4,428 Miroslav Dvořák Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p.o.
4,427 Jakub Heřmanský Gymnázium Mladá Boleslav - student
4,426 Katarína Pavlačková rodič
4,425 Kateřina Nováková RECETOX, Masarykova Univerzita - propagace a popularizace vědy
4,424 Radka Vegrichtová Rodič
4,423 Stanislav Jakoubek Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo náměstí 5, Teplice, 415 03; učitel fyziky, odborných předmětů ICT a koordinátor projektů a mezinárodních vztahů
4,422 Jana Šmétková Gymnázium Ústí nad Orlicí, učitelka
4,421 Petra Eliášová Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno, učitelka
4,420 Veronika Soldánová
4,419 Václav Měřička CNC operátor
4,418 Štěpán Šimsa programátor
4,417 Pavel Pernička Student
4,416 Jakub Kalista Gymnázium Český Krumlov - student
4,415 Blanka Kalistová učitelka ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím
4,414 Darina Šyrjajeva
4,413 Hana Švolbová překladatelka
4,412 Karel Cidlinský bývalý soutěžící, nyní rodič soutěžících dětí
4,411 Ivana Matěnová Jiráskovo gymnázium Náchod - učitelka
4,410 Zuzana Košelová
4,409 Lucie Doležalová farmaceut, rodič s výbornými zkušenostmi
4,408 Adéla Vaculčíková
4,407 Isabela Franklová gymnázium Botičská - student
4,406 Beáta Gaidová MSŠZe a VOŠ Opava - studentka
4,405 Karel Mařík
4,404 Ondřej Bubeníček Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 - student
4,403 MUDr. Jana Vypušťáková KNTB Zlín, lékařka
4,402 PhDr. Lenka Gallova Galleko s.r.o., reditelka
4,401 Hana Vlková
4,400 Hana Kovářová VŠCHT Praha Student
4,399 Kateřina Kilianová
4,398 Eva Valentová Gymnázium Brno, Křenová
4,397 Marek Dvořák Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše - student
4,396 Kristína Nešporová VFU Brno, student
4,395 Petr Čepela rodič
4,394 Miloš Winkler Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
4,393 Eliška Žáková student
4,392 Nela Žitníková Biskupské gymnázium v Ostravě, Karla Pokorného 1284, učitelka
4,391 Anna Jedličková
4,390 tomas
4,389 Štěpánka Svobodová
4,388 Šimon Kubeš Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 - student
4,387 Jana Bursíková Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Sedlčany - studentka
4,386 Vojtěch Chalupa Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
4,385 Martina Obdržálková Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
4,384 Aneta Jeřábková Gymnázium Františka Palackého - student
4,383 Jiří Vondra
4,382 Oskar Kovařík Rodič
4,381 Ema Vypušťáková Studentka
4,380 Martina Hronová Matka a učitelka
4,379 Veronika Vališová Gymnázium Břeclav
4,378 Jana Bělušová Matka
4,377 Pavla Khuebachová Rodič studenta
4,376 Petra Neškodná Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 - student
4,375 Sylva Zvolska Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, učitelka
4,374 Jana Harabišová MFF UK - student
4,373 Veronika Bělušová GJP Slavičín - studentka
4,372 Petra Bártová GJŠ Přerov - student
4,371 Martina Neuwirthová
4,370 Lukáš Tomoszek Gymnázium Třinec - student
4,369 Adam Přenosil Vanderbilt University, Nashville, USA – Assistant Professor
4,368 Petr Vyslyšel
4,367 Jan Materna Gymnázium Trutnov, student
4,366 Kateřina Kašparová matka dvou soutěžících 🙂
4,365 Vlasta Beranová
4,364 Ivana Stefanová Gymnázium Soběslav - učitelka
4,363 Jaromír Kašpar rodič dvou aktivních soutěžících 🙂
4,362 Hana Račanská Daňový poradce, rodič
4,361 Radovan Růžička GYmnázium Ústí nad Orlicí - učitel
4,360 Anežka Nováčková Student MFF UK
4,359 Martina Coufalová student Přf MUNI
4,358 Pavel Kozák
4,357 Iva Vachková Tvůrce otázek Dějepisné olympiády a organizátor krajských soutěží v oblasti dětského a studentského přednesu a divadla
4,356 Martina Kempná Ucitelka
4,355 Andrea Kempná
4,354 Irena Ambrozová Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, učitelka
4,353 Vojtěch Janáček GFXŠ - Student
4,352 Beata Seifertová Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova
4,351 Ondřej Kubů Student FJFI ČVUT
4,350 Lenka Schormová Učitelka ZŠ
4,349 Vojtech Matejicka Student
4,348 Marie Houšťová
4,347 Martin Baxa Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23 - učitel zeměpisu; aktuálně Statutární město Plzeň - primátor
4,346 Dominika Doffková Student PřF UK
4,345 Kristýna Bělušová GJP Slavičín - studentka
4,344 Jana Machalíková
4,343 Stanislava Zíková Gymnázium Pelhřimov, učitelka
4,342 Jakub Ozaňák ZŠ Hamr
4,341 Jorga Cidlinská Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 – absolventka
4,340 Karolina Beauxisová KZŠ Nativity Děčín
4,339 Jaroslav Mašek
4,338 Miloslava Čechlovská Dramacentrum Bezejména, z.s., předsedkyně
4,337 Anna Gažáková Mikrobiologický ústav AV ČR - technický pracovník
4,336 Radka Gistingerová Studentka
4,335 Daniela Ledecká
4,334 Pavel Knobloch SOŠ, učitel
4,333 Martin Hrubý student
4,332 Nina Bohánková absolventka Gymnázia Botičská
4,331 Jan Pulkrábek Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
4,330 Bohumil Polívka ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně
4,329 Petr Švarný ČVUT Praha
4,328 Filip Kmínek Gymnázium F. X. Šaldy - student
4,327 Jana Ježková ZUŠ učitel výtvarného oboru
4,326 Petr Skupien MGO - student
4,325 Zuzana Harazinová student, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Jeronýmova
4,324 Karla Štěpánová Vyzkumnik a pedagog CIIRC CVUT
4,323 Anna Makarová student, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
4,322 Tereza Kadavá Studentka biochemie
4,321 Vendula Heroutová Gymnázium a SOŠPg Čáslav - studentka
4,320 Helena Knittelová Gymnázium Broumov, učitelka
4,319 Anna Poláková studentka
4,318 Pavel Zelenka VŠCHT Praha - student
4,317 Dora Marková Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - učitelka
4,316 Lucie Horejšová Gymnázium Jírovcova 8 - student
4,315 Lukáš Polák Křesťanská základní škola Nativity Děčín - učitel
4,314 Zdeněk Pezlar Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - student
4,313 Michaela Hendrychova ZŠ Poláčkova
4,312 Michal Šindler Fyzikální ústav, vedoucí skupiny, účastník ChO
4,311 Daniela Petříčková Gymnázium Arabská 14, Praha 6, SŠ učitelka
4,310 doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. CEVRO Institut, z.ú., pedagog a odborná garantka programu
4,309 Zuzana Raiserová Gymnázium Brno, Vídeňská - učitelka
4,308 Veronika Průšová Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - student
4,307 Karel Bouda MFF UK - student
4,306 Vít Kubů Právnická fakulta - student
4,305 Jonáš Dej Wichterlovo Gymnázium
4,304 František Hofman důchodce
4,303 Martin Pleva Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - učitel
4,302 Michal Matuška Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, učitel
4,301 Jakub Krejčí gymnázium Ostrov-student
4,300 Zuzana Kučerová Gymnázium Brno,třída Kapitána Jaroše, učitelka
4,299 Lada Brázdová VŠCHT Praha - student
4,298 Ivan Hlásenský Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - učitel
4,297 Petra Vrtková rodič
4,296 Václav Piskač Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - učitel
4,295 Robert Pleskot ZZS hmp
4,294 Hana Lacinová Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, učitelka
4,293 Jana Sítařová Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o. - zástupce ředitele
4,292 Pavel Krejčí Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, učitel
4,291 Petr Kupčík Učitel
4,290 Maxim Višňovský Gymnázium Jana Keplera, student
4,289 Pavlína Olšáková Gymnázium Brno - učitel
4,288 Veronika Mrkosová Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učitelka
4,287 Tomáš Klejch VŠCHT Praha - student
4,286 Lubor Lejček
4,285 prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. PřF UK, pedagog
4,284 Janek Wagner pedagogicke.info
4,283 Radek Slavíček
4,282 Tereza Foltýnová Studentka
4,281 Jan Bayram 3. lékařská fakulta - Student
4,280 Martin Dyba Vědecký pracovník
4,279 Věroslav Němec Amos Editio
4,278 Jitka Němcová Gymnázium a hudební škola hl.m.Prahy
4,277 Iveta Rozmušová Gymnázium Sokolov a KVC - učitel, rodič
4,276 Lenka Suchánková Gymnázium Milady Horákové - učitelka
4,275 Alžběta Kofroňová KZŠ Nativity, Děčín
4,274 Ondřej Motlíček Student MFF UK
4,273 Viktorie Hanušová Studentka Gymnázium Opatov
4,272 Klára Řehounková Přírodovědecká fakulta JU, pedagog a vědecký pracovník
4,271 Anna Maria Kunka student Gymnázia Botičská
4,270 Jan Hrdlička ZČU v Plzni - odborný asistent
4,269 Zuzana Kovářová Univerzita Palackého v Olomouci - studentka
4,268 Ondřej Maršálek Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, MFF UK
4,267 František Gallovič Katedra geofyziky MFF UK
4,266 Kateřina Trojtlová Gymnázium Broumov - student
4,265 Luděk Svoboda Student
4,264 Vlastimil Jura Mladí chovatelé zvířat z.s.
4,263 Jan Kryštof Šmehlík SPŠ Hranice - Student
4,262 Alena Adamková Gymnázium - učitelka
4,261 Pavla Pavlíková VŠCHT Praha, odborný asistent, Ústav matematiky
4,260 Petr Krýda Fakulta Elektrotechnická, ČVUT - student
4,259 Daniel Tůma Masarykova střední škola chemická - student
4,258 Kateřina Kohoutková ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - učitelka
4,257 Marek Kepka
4,256 Matyáš Čupr Gymnázium Hodonín - student
4,255 Jakub Michálek předseda poslaneckého klubu Pirátů
4,254 Tereza Novotná vědecký pracovník
4,253 Jan Nikrýn
4,252 Alžběta Nevoralová
4,251 Dana Šipulová Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
4,250 Kryštof Kastowský Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín - student
4,249 PhDr. Martina Literáková Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace; učitelka
4,248 Milan Vencl student, Gymnázium Česká Lípa
4,247 Anna Pleskotová student, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
4,246 Eliška Bláhová student, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
4,245 Gabriela Dušková
4,244 Viacheslav Nikiforov Student Mensa gymnázia
4,243 Ivana Šrubařová Rodič
4,242 Martin Kurečka FI MUNI - student
4,241 Klára Kalousová Katedra geofyziky MFF UK
4,240 Roman Červeňan Rodič studentů
4,239 Martin Pokorný Student Gymnázia Botičská
4,238 Pavel Masopust Jednota českých matematiků a fyziků - předseda plzeňského pobočného spolku
4,237 Ladislav Hanyk Katedra geofyziky MFF UK
4,236 Petr Trahorsch Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – odborný asistent
4,235 Vít Jelínek MU, student
4,234 Ondřej Vítek
4,233 Monika Krahulcová
4,232 Květa Trávníčková Přírodovědecká fakulta University Karlovy; Ústav organické chemie a biochemie AVČR - doktorský student
4,231 Jiří Brada Akademické gymnázium, Praha 1, učitel
4,230 Radek Gregor Student
4,229 Kateřina Drboutová
4,228 Martin Kostka Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice
4,227 Dana Tomandlová
4,226 Václav Pražák Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 - vyučující
4,225 Miloš Kalina
4,224 Mgr. Karolína Nebřenská Gymnázium a SOŠPg Čáslav - pedagog
4,223 Anna Mamulová
4,222 Mikuláš Matoušek Ústav Fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského - PhD student
4,221 Pavla Bérešová
4,220 Dana Humhejová
4,219 Tomáš Gergelits MFF UK - vědecký pracovník
4,218 Ivana Gergelitsová VŠCHT
4,217 Jan Šoch PřF UK - PhD student
4,216 Karolína Svobodová
4,215 Pavel Smílek
4,214 Kristýna Kuncová MFF UK
4,213 Anna Urushadze Gymnázium Botičská
4,212 Martina Tinková Biskupské gymnázium a MŠ Brno - krajský jazykový garant soutěže v jazyce francouzském
4,211 Anna Cigánová
4,210 Svatobor Sysel Gymnázium Brno, Křenová 36
4,209 Jaroslav Herman Gymnázium Brno, tř. Kapitána Jaroše – absolvent
4,208 Jana Mastíková rodič
4,207 Kristýna Dubová
4,206 Hana Čížková Katedra geofyziky MFF UK
4,205 Michaela Černá Gymnázium Brno Řečkovice - učitelka
4,204 Viola Durdová Studentka ZUŠ a gymnázia
4,203 Adam Malý Gymnázium Českolipská - student
4,202 Kateřina Savulová rodič
4,201 Šárka Gergelitsová Gymnázium Benešov - učitelka, předseda KK MO
4,200 Eliška Štěpánová ZŠ Laštůvkova Brno - žačka
4,199 Daniela Hlavatá
4,198 Lucie Kozáková
4,197 Kateřina Švadlenková
4,196 MUDr. Kateřina Šáchová lékař
4,195 Vít Vlach Gymnázium Brno, tř. Kapitána Jaroše – student
4,194 Martin Krynický učitel Gymnázium, Třeboň, člen Národního kabinetu Matematiky, vedoucí centra Elixír do škol
4,193 Gabriela Baumgartnerová metodička pro český jazyk a literaturu
4,192 Michal Navrátil Česká geografická společnost, Institut plánování a rozvoje, Přírodovědecká fakulta MU Brno
4,191 Alexandr Dizov
4,190 Renata Cincibuchova
4,189 Štěpán Pressl Student Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech
4,188 Klára Škvorová Vzdělavatel dospělých (andragog)
4,187 Jiří Hátle organizátor soutěžě Přírodovědný klokan
4,186 Kateřina Svobodová VŠCHT Praha-student
4,185 Petr Kopeček Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 - učitel
4,184 Miroslav Marek Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace, ředitel skoly
4,183 Romana Široká FBMI ČVUT
4,182 Bohuslav Lédl ZUŠ Turnov
4,181 Marek Bialožyt
4,180 Jarmila Knitlová Akademie věd, Fyziologický ústav
4,179 Jana Musílková Fyziologický ústav AV ČR , výzkumný pracovník
4,178 Stanislav Vosolsobě Přírodovědecká fakulta UK - vědecký pracovník s podílem na výuce
4,177 Zdeněk Weiss Fyzikální ústav AVČR - vědecký pracovník
4,176 Veronika Kozáková MFF UK
4,175 Lenka Havlíčková Gymnázium Písnická - učitelka
4,174 Dalimil Peša
4,173 Ondřej Pírek LF MUNI - student
4,172 Dagmar Křtěnská ZŠ a MŠ Nová Cerekev
4,171 prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, proděkan
4,170 Kryštof Teplý
4,169 Kateřina Krtičková ZŠ a MŠ Bečov - učitelka
4,168 Jindřich Špicner důchodce, býv. pracovník Výzkumného ústavu potravinářského Praha
4,167 Josef Zikmund Jiráskovo gymnázium Náchod - učitel
4,166 Jan Chytrý Gymnázium Blovice - student
4,165 Jiří Kozlovský Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
4,164 Václav Šlouf Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice - učitel, Přírodovědecká fakulta JU - odborný asistent
4,163 Štěpánka Hejmová Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný, učitelka
4,162 Bohumila Jurčíková ZŠ Šumice
4,161 David Kofron Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy - vědecký pracovník
4,160 Mgr. David Cichra Gymnázium Voděradská - vyučující, MFF UK - doktorand
4,159 František Krtička ZUŠ Litvínov - učitel, dirigent Junior Big Bandu - absolutního vítěze soutěží MŠMT v letech 2007, 2014 a 2017
4,158 Marie Stará Masarykova univerzita: kandidát PhD
4,157 Lenka Sekaninová gymnázium Brno - Řečkovice
4,156 Karolína Bartošíková
4,155 Peter Sabol Katetedra experimentální biologie rostlin - výzkumný pracovník
4,154 Tereza Vodičková Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - student
4,153 Kristian Oliver Beneš Gymnázium Praha 4, Budějovická 680
4,152 Aleš Kobza Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, pedagog
4,151 Zdeněk Sklenář Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
4,150 Zdeněk Plášek GJN - učitel
4,149 Marie Hanušová Student
4,148 Libor Barto MFF UK - docent
4,147 Lukáš Vančata Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - student
4,146 doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Děkan
4,145 Lenka Přibylová SPŠD Masná - učitelka
4,144 Ingrid Sobitkova
4,143 Marie Janásková studentka
4,142 Veronika Korittová Technologické centrum AV ČR, národní kontakt pro Energii a Euratom programu Horizont 2020
4,141 Miroslava Bartošová CVČ PLANETKA - lektorka volnočasových aktivit
4,140 Anna Stará Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - student
4,139 Zdislava Waloszková Gymnázium a ZUŠ Šlapanice - učitelka
4,138 Jaroslav Bielcik Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
4,137 Jarmila Eckschlagerova Gymnázium Budějovická
4,136 Lukáš Fischer Přírodovědecká fakulta UK - pedagog, vědecký pracovník
4,135 Vladimír Vorlíček FzÚ AV ČR, emeritní pracovník
4,134 Michaela Rodáková
4,133 Lukáš Kačinetz ZŠ Průhonice - Učitel
4,132 Adam Plešinger Student
4,131 doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., Dr. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, pedagog
4,130 Petr Kohout Mikrobiologický ústav AVČR
4,129 Filip Přibyl Programátor, rodič
4,128 Jakub Mgr. Král Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT - Obor Optometrie
4,127 Hana Tomášková OU LF Ústav epidemiologie a OVZ
4,126 RNDr. Vladimír Přibyl rodič
4,125 Helena Stejskalová Čejková
4,124 Adéla Přibylová Univerzita Karlova, PřfUK - PhD student
4,123 Robert Blažek GJR Chrudim - Student
4,122 Patrik Jásek PORG - student
4,121 David Šafránek Fakulta informatiky, docent
4,120 Karolína Bartošová Studentka gymnázia
4,119 Juraj Tkáč
4,118 Jan Řídký Fyzikální ústav AV ČR, vědecký pracovník
4,117 Michal Procházka Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
4,116 Celie Korittová vedoucí biologických kroužků (pro ZŠ i SŠ)
4,115 Václav Špička Gymnázium Varnsdorf - student
4,114 Anna Doležalová doktorandka na MFF UK, bývalá účastnice a organizátorka oborových soutěží
4,113 Luboš Louženský
4,112 Bc. Luboš Račanský programátor, rodič
4,111 Johana Pirošuková Gymnázium, ČB, Jírovcova 8 - student
4,110 Přemysl Kolorenč UK MFF - odborný asistent
4,109 Vítek Novák Student
4,108 Jakub Kožíšek student gymnázia
4,107 Jana Laichterová
4,106 Petr Kurfürst Ústav teoretické fyziky MFF UK Praha - vědecký pracovník
4,105 Zuzana Kvačková
4,104 Věra Střížová
4,103 Pavel Baudyš TPCA, Generální manažer
4,102 František Karlický Ostravská Univerzita - odborný asistent
4,101 Kateřina Patrochová
4,100 Petr Synek
4,099 Magdaléna Šáchová Gymnázium Josefa Ressela - student
4,098 Mgr. Ján Blažek Masarykova Univerzita - student
4,097 Adam Libra Gymnázium Josefa Ressela - Student
4,096 Martina Bradáčová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, učitelka
4,095 Lenka Bürgerová
4,094 Josef Kubeš Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23
4,093 Markéta Horáková student
4,092 Martin Klapetek TFJU odborný asistent
4,091 Viktor Pirošuk
4,090 Viktor Čejka
4,089 Jiří Dvořák Matematicko-fyzikální fakulta UK
4,088 Simona Došková
4,087 Vlastimil Polák Rodič podporující v činnosti nadějného studenta
4,086 Dagmar Vošmerová Vedouci laboratoře
4,085 Miroslava Chňoupková Gymnázium
4,084 Nela Štorková Západočeská univerzita v Plzni
4,083 Vojtěch Váňa Gymnázium Dašická 1083, Pardubice - student
4,082 Radka Polakova
4,081 Tomáš Kvapil
4,080 Jan Rybnikář Gymnázium Brno, Křenová - učitel
4,079 Simona Fišerová Studentka FJFI, organizátorka KS Výfuk, bývalá účastnice EUSO, MO, FO, ChO, LO,...
4,078 Ivana Rýparová Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248
4,077 Jana Čapková rodič
4,076 Galina Slámová Pedagog
4,075 Amelie Jarošová Student
4,074 Václav Ryšlink MFF UK, Student
4,073 Jan Heřmánek Křesťanské gymnázium - student
4,072 František Mašek Gymnázium J. K. Tyla - student
4,071 Pavla Haflantová
4,070 Vladimír Valach Gymnázium a SOŠ Rokycany, učitel, garant školní a okresní přehlídky SOČ
4,069 Veronika Zemanová
4,068 Lada Doležalová VŠCHT - studentka
4,067 Jaroslava Indrová Ostrava, učitelka, hodnotitel okresního a krajského kola OČJ
4,066 Patrik Kašpárek Student KG Třebíč, organizátor korespondenčního semináře Výfuk
4,065 Adéla Píšová učitelka
4,064 Matěj Suchánek
4,063 Eliška Zajíčková Střední zdravotnická škola, Turnov - student
4,062 Růžena Kolářová MFF UK Doc.
4,061 Barbora Kašparová Gymnázium Kladno - student
4,060 Marie Hledíková
4,059 Jan Petkov Mendelovo Gymnázium Opava - student
4,058 Pavlína Filippovová VŠCHT - student
4,057 Anna Kruntorádová studentka
4,056 Veronika Rodáková
4,055 Jana Svobodová FGÚ AV ČR, Praha
4,054 Marian Rucki SZÚ Praha
4,053 Kristýna Líňová
4,052 Marko Matoničkin Gymnázium Opatov - student
4,051 Jan Petkov Software Engineer
4,050 Jakub Ráfl ČVUT v Praze, odborný asistent
4,049 Filip Marhefka
4,048 Jan Vepřek FIT ČVUT v Praze, student
4,047 Petr Roth konzultant v oboru ochrana přírody
4,046 Igor Jex FJFI ČVUT v Praze, děkan
4,045 Eva Černá Rodič
4,044 Hana Murasová Gymnázium Petra Bezruče - student
4,043 Robert Švarc Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy - vědecký pracovník
4,042 Petr Hricák Student Přírodověná fakulta UK
4,041 Natálie Peterková
4,040 Jaromír Fiurášek Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, profesor - vedoucí katedry optiky
4,039 Martin Těšický Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ph.D. student
4,038 Alexandra Planetová
4,037 Hynek Burda Prof. Dr. rer. nat., emeritni profesor zoologie Universität Duisburg-Essen
4,036 Eva Stejskalová učitelka gymnázia
4,035 Zuzana Janečková Matiční gymnázium Ostrava - student
4,034 Viktor Fukala Gymnázium Jana Keplera - student
4,033 Eliška Blahovcová Gymnázium Tišnov - student
4,032 Vít Kučera ZŠ Nuselská - učitel
4,031 Jana Svobodová
4,030 Hana Hladíková
4,029 Kateřina Valentová Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
4,028 Denisa Maděránková VUT v Brně - akademický pracovník
4,027 Tomáš Sedlář SVS FEM s.r.o. Elektroinženýr
4,026 Lada Marková Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učitelka
4,025 Věra Bretšnajderová Důchodce
4,024 Jan Štěrba Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové - ředitel
4,023 Jana Křemenová Masarykova univerzita - studentka / odborná pracovnice
4,022 Daniela Fürstová studentka
4,021 Matyáš Šíma Ústav molekulární genetiky AV ČR, odborný pracovník
4,020 Pavel Rubík Gymnázium Slaný, Laborky.cz
4,019 Eva Kazdová Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, příspěvková organizace. Pedagogická pracovnice.
4,018 Tomáš Kaplan Analytik v IT společnosti, Radioklub Kunovice, z.s. - předseda
4,017 Pavel Novák Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný
4,016 Jan Rupp Ústav experimentální medicíny AV ČR, HR manager
4,015 Stanislava Macáková Gymnázium Slaný
4,014 Michael Hemza student
4,013 Tereza Kulíšková PřF UPOL - student
4,012 RNDr. Magdaléna Fialová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Sekce geografie, koordinátorka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
4,011 Daniel Vlček ZUŠ Střezina Hradec Králové
4,010 Klára Hulíková Přirodovědecká fakulta UK
4,009 Jan Batysta Student, České Vysoké Učení Technické
4,008 Andrea Heřtová Student VŠCHT
4,007 Ing. Sebastian Nývlt Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze (pravidelný garant SOČ)
4,006 Nikol Varmužová, DiS. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
4,005 Jaroslav Kvíčala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
4,004 Zdeněk Kukačka Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.; vědecký pracovník
4,003 Martina Vlčková ZUŠ Střezina Hradec Králové, učitelka
4,002 Ing. Pavel Hozák programátor - analytik
4,001 Zdeněk Chval Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
4,000 Otakar Svítek Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK - odborný asistent
3,999 Jan Malínský Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., zástupce ředitele
3,998 Adéla Sztoláriková Studentka
3,997 Petr Halada Mikrobiologický ústav AV ČR, vědecký pracovník
3,996 David Heyrovský Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, vědecký pracovník
3,995 Ondřej Staněk
3,994 Jan Rataj Matematicko-fyzikální fakulta UK, profesor
3,993 Daniela Ryplová student
3,992 Blanka Pilátová Vysoká škola chemicko-technologická
3,991 Vojtěch Veselý
3,990 Ludmila Martínková Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
3,989 Zdeněk Mašín Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, vědecký pracovník
3,988 MUDr. Pavlína Muchová Chemiklání, organizátor, lékař
3,987 Lucia Motlová Přirodovědecká fakulta UK, vědecký pracovník
3,986 Lada Biedermannová Biotechnologický ústav AVČR
3,985 Tomáš Procházka Gymnázium Brno-Řečkovice
3,984 Marta Kučerová POLYMER INSTITUTE BRNO, výzkumný pracovník
3,983 Zuzana Mašková Gymnázium, ČB, Jírovcova 8 - student
3,982 Ondřej Vymazal výzkumník a Ph.D. student - Masarykova univerzita
3,981 Vojtěch Tláskal Mikrobiologický ústav AV ČR, PhD student
3,980 Martin Durčák VÚV TGM, v. v. i., výzkumný pracovník
3,979 Zuzana Loubalová Ústav molekulární genetiky AV ČR, PhD student
3,978 Irena Durčáková Rodič
3,977 tomáš denkstein
3,976 Veronika Niederlová Ústav molekulární genetiky AV ČR, PhD student
3,975 Adam Šťastný Gymnázium Brno, Vídeňská - učitel M, Fy
3,974 Dagmar Hodková administrativa
3,973 Vit Hubka Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta
3,972 Karolína Smolková Přírodovědecká fakulta MU - studentka
3,971 Jana Šáchová Postdok, Ústav molekulární genetiky
3,970 Petra Svatoňová Ústav molekulární genetiky AV ČR, doktorand
3,969 Václav Stupka student: Gymnázium Christiana Dopplera
3,968 Tomáš Thon Univerzita Karlova - student
3,967 Jola Oplerová Absolventka FEL ČVUT, bývalá účastnice soutěží
3,966 Terezie Pecharová ZUŠ Planá a ZUŠ Stříbro, učitelka
3,965 Jitka Houfková Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK - odborná asistentka, pedagožka
3,964 Michael Kala
3,963 Meritxell Alberich Jorda Institute of Molecular Genetics of the CAS, Group leader
3,962 Martin Petr Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálu, UPOL, vědecký pracovník
3,961 Jana Hlinková Ústav Experimentální Medicíny AV ČR, Postdoc
3,960 Alena Fajstová Mikrobiologický ústav AV ČR, PhD studentka
3,959 Jan Apolín University of Oxford, student
3,958 Vladimír Blažek
3,957 David Staněk Ústav molekulární genetiky AV ČR, vedoucí Laboratoře RNA biologie
3,956 Ludmila Brázdilová Mikrobiologický ústav AV ČR, PhD student, bývalá řešitelka soutěží
3,955 Karel Houfek Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK - docent
3,954 Barbora Pospíšilová Gymnázium Židlochovice - student
3,953 Lenka Juklová Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, odborný asistent
3,952 Kateryna Pysanenko Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., vědecká pracovnice
3,951 Slavka Čubanová učitel
3,950 Šimon Vobruba Mikrobiologický ústav AV ČR, PhD student
3,949 Jana Petrusová Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, v.v.i. - vědecká pracovnice
3,948 Jolana Turečková Ústav molekulární genetiky AVČR
3,947 Emil Čapka
3,946 Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc. Mikrobioplogický ústav AV ČR, v.v.i.
3,945 Jan Kadeřábek Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
3,944 Václav Havel Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učitel
3,943 Jan Mikšovský, Ing., Ph.D. FBMI ČVUT, akademický pracovník
3,942 Veronika Obšilová Fyziologický ústav AV ČR - vědecká pracovnice
3,941 Miroslav Patroch
3,940 Silvia Petrezsélyová Ústav Molekulární Genetiky AV ČR, České centrum pro fenogenomiku - vědecká pracovnice
3,939 Kamila Šrédlová Přírodovědecká fakulta UK, doktorandka
3,938 Lucie Rosová AVČR
3,937 Kilián Resl
3,936 Thi Minh Phuong Nguyen doktorandka, 1. Lékařská fakulta UK
3,935 Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, vědecko-výzkumný pracovník
3,934 Petr Macek Laboratorní technik, České centrum pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR.
3,933 Martin Čížek Ústav Teoretické Fyziky MFF UK - Docent, zástupce vedoucího
3,932 Radana Kožušníková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, učitelka
3,931 Johana Chvátilová
3,930 Michaela Náplavová
3,929 Mgr. Rudolf Kardoš doktorand FF UJEP Ústí nad Labem, učitel SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary
3,928 Martin Zavadil
3,927 Marek Vinkler
3,926 Aleš Bjaček ZŠ a MŠ Štramberk - učitel
3,925 Petr Kolenko docent, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
3,924 Pavel Kváš učitel
3,923 Hana Kučerová
3,922 Mgr. Helena Buchtová doktorandka, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
3,921 Lucie Janečková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, učitelka
3,920 Jaroslav Hylmar
3,919 Veronika Říhová Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, učitelka
3,918 Marek Hudec student VŠ
3,917 Gizela Koubková rodič
3,916 Radek Beneš student VŠCHT
3,915 Jan Obdržálek, mgr.
3,914 Marie Lipoldová Ústav molekulární genetiky AV ČR; vědecká pracovnice; bývalá nadšená účastnice mnoha olympiád (chemická, matematická, biologická)
3,913 Zuzana Lišková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, učitelka
3,912 Zuzana Svobodová ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
3,911 Klára Malá
3,910 Adéla Adamová student
3,909 Petr Žampach Gymnázium Jana Opletala, Litovel - Student
3,908 Lucie Kočí bývalá účastnice soutěží, matka
3,907 Olga Vacková Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
3,906 Marie Přibylová FF UK - doktorandka
3,905 Jan Červinka VŠCHT Praha - student
3,904 Martina Blahová Gymnázium Brno-Řečkovice
3,903 Jan Obdržálek MFF UK, docent, přednášející
3,902 Lenka Vosejpková ZŠ Štramberk
3,901 Lucie Sanetrníková
3,900 Lukáš Průcha
3,899 Rozárka Jiráková student doktorského programu
3,898 Dominika Dolejší Educanet- studentka
3,897 Štěpán Březovják Student gymnázia
3,896 Martin Malý FJFI ČVUT, akademický pracovník
3,895 Petr Kobylák Hasiči sobě
3,894 RNDr. Denisa Kubániová Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova, doktorand, zaměstnanec
3,893 Soňa Kulhavá
3,892 Ing. Lukáš Čacký Absolvent ČVUT v Praze
3,891 Martin Hron Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3,890 Ivan Klánský Hudební a taneční fakulta AMU, děkan
3,889 Jakub Ševčík Gymnázium Petra Bezruče - student
3,888 Adam Vajčner
3,887 Jaroslav Urbář Postdok, Ústav fyziky atmosféry
3,886 Jiří Mach Gymnázium, OA a ZŠ s právem SJZ Svitavy
3,885 Tereza Tůmová student
3,884 Jana Nováková Gymnázium a SOŠPg Čáslav, středoškolská učitelka
3,883 Monika Žaliová Rodič
3,882 Pavlína Hubková Univerzita v Lucemburku - doktorandka
3,881 Eva Dibitanzlová Keyguru - CEO
3,880 Jan Zatloukal Univerzita Palackého v Olomouci, VŠ učitel
3,879 Kateřina Křibíková Studentka
3,878 Marek Blaha Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, pedagog
3,877 Kateřina Černá Technická Univerzita v Liberci, vědecký pracovník
3,876 Dana Tellerová Gymnázium Brno-Řečkovice, učitelka
3,875 MUDr.Mgr.Ondřej Černý Lékař
3,874 Jana Šilhánková VOŠ a SPŠE Plzeň, učitelka MAT FYZ, garant školního a okresního kola SOČ
3,873 Pavla Chytrá Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště příspěvková organizace - učitelka
3,872 Ondřej Baštař
3,871 Adam Hort
3,870 Viktor Semančík student 1.lf UK
3,869 Ilona Pozděnová VOŠ a SPŠE Plzeň/ učitelka MAT-CHE
3,868 Jiří Suk ZUŠ Rakovník, pedagog LDO
3,867 Jan Kadlec Lékař, Psychiatrická nemocnice Bohnice
3,866 Eva Hejnová PřF UJEP Ústí nad Labem, vedoucí katedry fyziky
3,865 Lenka Niesigová Student UK
3,864 Marie Cmíralová Gymnázium Petra Bezruče - student
3,863 Karolína Labská student - 3lf UK
3,862 Aneta Kolaříková
3,861 Karel Oliva Olympiáda v českém jazyce - předseda ústřední poroty, připojuji se za celou ústřední porotu
3,860 Alena Skálová MFF UK - doktorandka
3,859 Radka Syrová
3,858 Kateřina Hauerová Student
3,857 Petra Crhonková
3,856 Eva Krupičková Pluhařová Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, vědecká pracovnice, lektorka a bývalá účastnice předmětových olympiád
3,855 Ondřej Strnad Student
3,854 Vlasta Havránková
3,853 Alena Cenknerová Student
3,852 RNDr. Pavel Malý, PhD Universität Würzburg - Humboldt research fellow
3,851 Kateřina Stejskalová
3,850 Kateřina Lasotová Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek-student
3,849 Martina Štefánková Gymnázium Čáslav - učitelka
3,848 Martin Toman Gymnázium Havlíčkův Brod; student
3,847 Vít Jezbera Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, učitel
3,846 Klára Plchová studentka
3,845 Věra Trníková
3,844 Agáta Bočková
3,843 Tomáš Urban Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská - Student
3,842 Petr Saforek
3,841 Pavlína Hudečková Student
3,840 Antonín Skružný
3,839 Zdeňka Hadrabová důchodkyně
3,838 Kristýna Saforková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, student
3,837 Jaroslava Pěnčiková Rodič
3,836 Bohuslav Wild
3,835 Jana Krejčíková Gymnázium a SOŠPg Čáslav, učitel M-F
3,834 Václav Havlíček Emeritní rektor ČVUT v Praze, jeden z vítězů ústředního kola prvního ročníku Fyzikální olympiády z roku 1960
3,833 Martin Košťál Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského - student
3,832 Eva Machová rodič
3,831 Nela Marková Gymnázium Boženy Němcové HK - student
3,830 Tomáš Doležal IES FSV UK - student
3,829 Zuzana Berankova
3,828 Jiri Novotny Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK
3,827 Denisa Zrubecká
3,826 Eva Kalinová
3,825 Ondřej Novotný FF UK - student
3,824 Adriana Pinlová
3,823 Patrik Bouřa VŠCHT Praha
3,822 Petr Kalina
3,821 Václav Bauer Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, student
3,820 Iva Malypetrová Gymnázium Rumburk - student
3,819 Lukáš Richterek PřF UP - odborný asistent, předseda krajské komise Fyzikální olympiády Olomouckého kraje
3,818 Klára Hornová
3,817 Martin Vašát Gymnázium Brno-Řečkovice; učitel
3,816 Jan Jiránek Designer
3,815 Anna Blahová studentka Gymnázia tř.Kpt. Jaroše 14, Brno
3,814 Jitka Piskačová Biskupské gymnázium Brno - učitelka
3,813 Michal Straka Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
3,812 Kamil Keprt
3,811 František Kubiš inChaNet sro - CEO
3,810 Pavel Dostál Orel jednota Letonice, p.s.
3,809 Richard Uher Masarykova univerzita, Lékařská fakulta - student
3,808 Martin Kempa Fyzikální ústav AVČR - vědec
3,807 Vladimíra Novotná Fyzikální ústav AV ČR
3,806 Martina Kekule MFF UK - lektorka
3,805 Július Štroffek
3,804 Daniel Nentvich Univerzita Karlova přírodovědecká fakulta — student
3,803 Martin Hanus Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova - odborný asistent
3,802 Jiří Felcman MFF UK - docent
3,801 Milada Bártová Gymnázium a SOŠPg Čáslav; pedagog
3,800 Martin Švec Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, proděkan pro studium, JČMF
3,799 Pavel Pluhař Chemik - AGRA GOUP, a. s.
3,798 Michal Steiner Ženevská univerzita, Student
3,797 Alena Pluhařová Důchodce
3,796 Petr Doležal PhD student na University of Cambridge
3,795 Václav Mužík Dům dětí a mládeže, Tachov - ředitel
3,794 Iva Švecová student
3,793 Dominika Kocmichová Gymnnázium Jírovcova 8, České Budějovice - účastník soutěží, absolvent
3,792 Pavel Krtouš Matematicko-fyzikální fakulta UK, ředitel Ústavu teoretické fyziky
3,791 Ivana Bejčková Gymnázium Teplice, učitelka
3,790 Lenka Štacková Masarykova univerzita - výzkumný pracovník
3,789 Vladimír Finger, Ing. Univerzita Karlova, Centrum biomedicínského výzkumu FNHK
3,788 Jan D. Buriánek posluchač VŠCHT
3,787 Alena Balážová Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno - doktorandka, laborantka
3,786 Slavomír Opler absolvent gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská a FEL ČVUT, bývalý účastník soutěží
3,785 Miloš Krejčí, Ing. Gymnázium Ostrov - učitel chemie
3,784 Alena Šídlová
3,783 Dagmar Vinklerová, Mgr.
3,782 Vladimír Vinkler, Ing.
3,781 Tomáš Urfus Přírodovědecká fakulta UK - odborný asistent
3,780 Patrik Švančara Koordinátor soutěže Náboj Junior
3,779 Miroslav Bulíček MFF UK - odborný asistent
3,778 Petr Ryšavý PhD student na FEL ČVUT, bývalý účastník soutěží
3,777 Tomáš Pyško ZŠ a MŠ Baška, p.o., Baška 137
3,776 Taťána Mikulenková Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava, učitelka
3,775 Marie Ptáčková student
3,774 Martin Urbanec Student
3,773 Petr Tichý Matematicko-fyzikální fakulta Univezity Karlovy - docent
3,772 Martin Ptáček VUT Brno, TU Wien - student; DDM Helceletova pobočka Robotárna, Vědátoři, z.s. - pedagog volného času; SOČ, Intel ISEF 2015 - účastník
3,771 Angelika Kačurová rodič
3,770 Matěj Krátký student
3,769 Petr Kalina Gymnázium Jírovcova 8,České Budějovice- student
3,768 Nela Preisová
3,767 Karel Kocman
3,766 Marie Táborská Gymnázium Českolipská 373, Praha 9 - studentka
3,765 Terezie Chamráthová
3,764 Jan Veverka Jiráskovo gymnázium Náchod
3,763 Věra Radová VOŠ a SPŠE Plzeň, organizátor školního a krajského kola SOČ
3,762 Karolina Sedláčková Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - student
3,761 Lukáš Běhounek student
3,760 Miroslava Maňásková Gymnázium Uherské Hradiště - učitelka, předsedkyně krajské komise FO
3,759 Jakub Červeňan Gymnázium Jana Pivečky - student
3,758 Pavel Zeman
3,757 Michal Škavrada Gymnázium Polička - učitel chemie
3,756 Mgr. Štěpán Kasal matematický analytik, dříve účastník mezinárodních olympiád v matematice a informatice
3,755 Jan Konečný VŠCHT - student
3,754 Lukáš Frk Gymnázium Nad Alejí - student
3,753 Barbora Šmídová PřF UK - výzkumný pracovník, bývalá nadšená účastnice mnoha soutěží a olympiád
3,752 Jiří Králík Přírodovědecká fakulta UJEP, odborný asistent
3,751 Petra Kočí Gymnázium a SOŠPg Čáslav
3,750 Radoslav Kučera Emeritní předseda Asociace obchodních akademií
3,749 Martin Dominik
3,748 Pavel Řehák předseda krajské komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje
3,747 Karel Kratzer důchodce
3,746 Jan Sychra Masarykova univerzita - lektor
3,745 Rudolfa Pernicová za vnoučata
3,744 Hana Strnadová
3,743 Ivana Frýbová Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav
3,742 Kamila Janáčková
3,741 Jovana Sádlová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, docent
3,740 Alice Háková ekolog
3,739 Magdaléna Podaná
3,738 Jiří Sádlo Botanický ústav AVČR, vědecký pracovník
3,737 Martina Javůrková Jiráskovo gymnázium Náchod, zástupce ředitele
3,736 Lukáš Jirásek Bioskop - lektor
3,735 František Jelínek Střední průmyslová škola chemická Pardubice - student
3,734 Lenka Reiterová Správa Národního parku Podyjí - vedoucí odboru ochrany přírody, bývalý účastník olympiád
3,733 Vlasta Krejčířová Gymnázium Brno - Řečkovice, středoškolská učitelka
3,732 Eva Krejčová Gymnázium - učitelka
3,731 Lenka Nýčová ZŠ - učitelka, rodič
3,730 Tereza Bláhová Vysoká škola chemicko-technologická, vědecký pracovník
3,729 Ladislav Marko Student, účastník a organizátor
3,728 Patrik Fagan VŠCHT - PhD student
3,727 Martin Drahovzal Městské divadlo Kolín - dramaturg, ZUŠ Kouřim - učitel Lit.-dramatického oboru, organizátor divadelních přehlídek, zastupitel města Kolína, režisér
3,726 Le Vu Neumann Žák gymnázia Opatov
3,725 David Bálek Student
3,724 Radka Gurecká Gymnázium Uherské Hradiště
3,723 Bohuslav Rothanzl nakladatelství Prometheus, šéfredaktor
3,722 Vlastimil Ovad
3,721 Pavel Calábek PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, odb. asistent (MO, Matematický klokan)
3,720 Bohumila Fraňková
3,719 Michal Bernášek Nespokojeny otec
3,718 Peter Takáč konzultant
3,717 Markéta Šťastná
3,716 Miroslava Nygrýnová Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice - učitelka
3,715 Gabriela Rolová 1. LF UK - doktorand
3,714 Tereza Semlerová student VŠCHT
3,713 Jan Kulička VŠCHT - student
3,712 Jindřich Helcl Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
3,711 Kristýna Vejmělková VŠCHT - student
3,710 Libor Jelen Odborný asistent - Přírodovědecká fakulta UK
3,709 Filip Kadlec Fyzikální ústav AVČR - vědec
3,708 Vladimír Sirotek Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra chemie - pedagog, ChO
3,707 Anna Vopletalová
3,706 Michaela Dryjová Dům dětí a mládeže Klatovy - ředitelka
3,705 Jan Píro
3,704 Jindřich Brejcha Vedecky pracovnik - PrF Uk
3,703 Jan Kyselý účastník matematických a fyzikálních olympiád, vědec, VŠ učitel
3,702 Martin Větrovský Gymnázium Písek - žák
3,701 Jakub Löwit student Universität Bonn, odborný pomocník MO
3,700 Vratislav Ležal Student
3,699 Petr Chaloupka ČVUT Praha, částicový fyzik, člen Českého výboru Turnaje mladých fyziků
3,698 Jan Petzelt Fyzikální ústav ČAV
3,697 Pavel Riško Bývalý student MFF UK, IT manager
3,696 Christelle Kadlec Fyzíkální ústav, vědecká pracovnice
3,695 Martin Kucko Analytik
3,694 Filip Kocián
3,693 Pavla Plevná rodič
3,692 PaedDr. Zuzana Hrubošová ZUŠ Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4
3,691 Radim Horáček Průmyslový designer
3,690 Zdeněk Votava Gymnázium Brno-Řečkovice, p. o. - učitel
3,689 Romana Dobiášová
3,688 Zdeněk Mihula ČVUT FEL, katedra matematiky, odborný asistent
3,687 Peter Šebej RECETOX, Masarykova univerzita, odborný asistent
3,686 Michaela Uhrová PřF JU, student
3,685 Tomáš Jurásek
3,684 Tereza Filipová Programátorka na mateřské dovolené se silnými vzpomínkami na podobné soutěže
3,683 Veronika Friedová
3,682 Jindřich Lorenc
3,681 Ladislav Čejchan Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové - učitel, vedoucí komise českého jazyka a literatury
3,680 Karolína Mrázková
3,679 Jana Pernicová OSVČ
3,678 Kateřina Kolíbalová Student
3,677 Peter Krupka Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, ředitel
3,676 Hana Zemčík ZČU v Plzni - vědeckovýzkumný pracovník
3,675 Alice Černá Laborantka
3,674 Martin Zupko SPŠ Hranice, školní psycholog
3,673 Pavel Hrnčiřík Masarykovo gymnázium Vsetín - učitel
3,672 Šimon Axmann Ústav matematiky VŠCHT Praha
3,671 Miloš Šifalda JCMM, z.s.p.o.
3,670 Luděk Šídlo Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, odborný asistent; tajemník České demografické společnosti, z.s.
3,669 Daniel Šedivý
3,668 Stanislav Kamba Fyzikální ústav AVČR
3,667 Daniela Kozlíková
3,666 Jan Bartoñ Student PřF UK,organizátor KSICHTu
3,665 Jaroslav Pavlík Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - proděkan pro vědu a výzkum
3,664 Petr Fryčák rodič
3,663 Filip Svěrák Masarykova univerzita, PřF a LF - student
3,662 Mooz Petr Student
3,661 Šárka Vokrojová student
3,660 Kateřina Bušková
3,659 Josef Kolář ČVUT - student
3,658 Kamila Houšková FEL ČVUT - studentka
3,657 Adéla Janků student
3,656 Karolína Suchá Gymnázium a SOŠPg Čáslav - student
3,655 Lucie Krejčová rodič
3,654 Jaroslav Hančl MFF UK, doktorand
3,653 Stanilav Boula Štefánikova hvězdárna
3,652 Petra Slunečková
3,651 Martina Pagáčová rodič
3,650 Zuzana Procházková MFF UK - student
3,649 Jakub Štýbr
3,648 Ljuba Andersová
3,647 Klára Kopřivová Gymnázium Na Vítězné pláni - studentka
3,646 František Špaček MoroSystems s.r.o. - solution architect, analytik, konzultant
3,645 David Habrnál rodič
3,644 Martin Fellner Univerzita Palackého v Olomouci
3,643 Jan Dostál
3,642 Sára Balatková Student
3,641 Martin Tancer MFF UK, docent
3,640 Adam Krbeček student
3,639 Jindřich Konvalinka Konzervatoř Pardubice - student
3,638 Ludmila Glogerová učitelka Aj a Rj
3,637 Klára Pekařová studentka LF UPOL, členka autorské skupiny Biologické olympiády
3,636 Josef Špaček Student GPJP
3,635 Tobiáš Unger Student
3,634 Radek Zapletal lékař, bývalý účastník Biologické olympiády
3,633 Tereza Dlouhá Gym a SOŠ dr. Václava Šmejkala ÚnL - student
3,632 Petra Řezáčová
3,631 Miroslav Patrik občanský aktivista
3,630 Matěj Mik Mendelovo gymnázium, Opava - student
3,629 Adam Knotek Regionální muzeum v Mikulově - botanik
3,628 Veronika Pecháčková
3,627 Zuzana Kolašínová učitelka
3,626 Zuzana Palušová VŠCHT-student
3,625 Michal Vinkler Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, docent
3,624 Daniel Svoboda student
3,623 Diana Hodulíková Studentka
3,622 Mária Navarová Mensa gymnázium o.p.s., učitelka
3,621 Jana Štyksová Gymnázium Lovosice, učitelka matematiky a fyziky
3,620 Marek Petřivalský PřF Univerzita Palackého, docent
3,619 Zdeněk Tejkl
3,618 Lucie Běhounková VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1
3,617 Jan Břížďala učitel na Agro škola Pozďatín, Gymnázium Třebíč; doktorand Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; autor chemické olympiády
3,616 Petr Sojka Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, proděkan
3,615 Julie Kovářová Parazitologický ústav AV ČR, postdoktorand
3,614 Vojtěch Tomašík Student
3,613 Martina Zýková Gymnázium Botičská
3,612 Alena Divoká Analytik
3,611 Markéta Petříčková Gymnázium Nad Alejí - studentka
3,610 Ondřej Grundfest Gymnázium - student
3,609 Tomáš Kaňa Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
3,608 Pavel Jiroutek rodič
3,607 Jan Kočka
3,606 Hana Žitňanská student
3,605 Matouš Najman student VŠCHT
3,604 Jarmila Robová MFF, docent
3,603 Jiří Eichner Gymnázium Říčany, příspěvková organizace - student
3,602 Petr Kukačka
3,601 Anna Aronová Student
3,600 Daniela Hálová Student - Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
3,599 Magda Zemánková ZŠ Šumice - učitelka chemie, národní garant kategorie D chemické olympiády
3,598 František Tichý Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.
3,597 Kateřina Ulbrichová Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 - učitelka
3,596 Jan Koupil DELTA - SŠIE, učitel a vedoucí prací SOČ
3,595 Kamila Frontzová
3,594 RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. Zaměstnanec Katedry didaktiky matematiky MFF UK, člen redakční rady časopisu Učitel matematiky
3,593 Petr Vlček
3,592 Aneta Solaříková Student
3,591 Magdaléna Jursová Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek - student
3,590 Naďa Moyzesová
3,589 Jan PERNICA OSVČ
3,588 Ondřej Houška MFF UK - student
3,587 Magdalena Matějková Běhanová Předsedkyně Klubu rodičů a přátel Gymnázia Ch. Doppleta
3,586 Jitka Kunčarova OPEN AGENCY
3,585 Jan Kočenda Student
3,584 Petr Staněk Analytik
3,583 Martin Pernica reprezentant v Petrohradě
3,582 Miroslava Dreiseitlová
3,581 Josef Velebný Střední Průmyslová škola chemická pardubice, student
3,580 Eliška Onderková Student
3,579 Dominique Peršínová Student
3,578 Michaela Šídová účastník soutěží
3,577 Tomáš Kazimír
3,576 Jan Volenec OSVČ
3,575 Jan Růžička student
3,574 Lukáš Pražák Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola - student
3,573 Veronika Borýsková Masarykova univerzita - student
3,572 František Konopecký Vitez MO 2005
3,571 Jakub Hradečný
3,570 Igor Linhart VŠCHT, učitel
3,569 Marcela Habrnálová rodič
3,568 Petr Knobloch MFF UK - docent
3,567 Vlastimil Mazánek VŠCHT - odborný asistent
3,566 Johan Paul Student
3,565 Joel Potoček účastník
3,564 Martin Šimša Gymnázium Opatov - žák
3,563 Vít Novotný Student
3,562 Filip Gregora účastník
3,561 Jan Tachezy Žák
3,560 Kateřina Kubíková PřF UK - student, korespondenční seminář Biozvěst - organizátor, biologické soustředění Fluorescenční noc - organizátor
3,559 Daniel Vízner VŠCHT Praha, Student
3,558 Daniela Návarová ZŠ Karla Čapka - učitelka
3,557 Petr Vaněk Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, učitel
3,556 Vojtěch Votruba Gymnázium Jana Keplera v Praze – student
3,555 Vladimíra Jaborníková
3,554 Lada Vestfálová Gymnázium a SOŠPg, Liberec
3,553 Martin Škorpík Správa Národního parku Podyjí - vedoucí oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování
3,552 Jiří Vestfál Gymnázium a SOŠPg - student
3,551 Martin Havelka Student
3,550 Jana Vestfálová Jeronýmovo gymnázium - student
3,549 Martin Břečka Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova Liberec - student
3,548 Eva Valaskova Vincejova FF Universita Karlova katedra Pedagogiky
3,547 Jáchym Hudlický Gymnázium Christiana Dopplera- student
3,546 Štěpán Omelka Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - student
3,545 Gabriela Pippalová ZŠ Zlín, učitelka
3,544 Radek Horenský Gymnázium Šternberk
3,543 Matyáš Jandík VŠCHT Praha - student
3,542 Emma Ripplová
3,541 Tomáš Nováček Student
3,540 Jiří Janoušek
3,539 Josef Molnár Matematický klokan, Přírodovědný klokan
3,538 Jakub Dehner
3,537 Ekaterina Danilina Studentka
3,536 Marie Ribárská
3,535 Petr Filip Student
3,534 Daniel Odložilík Student VUT FSI UADI Brno
3,533 Vilém Starosta Student Gymnázia Christiana Dopplera
3,532 Viktor Zeman
3,531 Věra Svobodová Pedagožka
3,530 Vojtěch Nousek Student GPdC
3,529 Michal Smieško Gymnázium Opatov - student
3,528 Vladimír Pouzar VŠCHT-Student
3,527 Zdeňka Nykodýmová
3,526 Kateřina Malá studentka Cyrilometodějského gymnázia
3,525 Lukáš Procházka Gymnázium Jana Opletala - student
3,524 Tomáš Čejka Student 2.LF UK
3,523 Jan Brom Wefa Bohemia s.r.o Nástrojař
3,522 Pavla Pešáková Rodič
3,521 Petr Kouba bývalý řešitel olympiád, absolvent ETH Zurich
3,520 Šárka Zadražilová Gymnázium Omská - student
3,519 Monika Foltynova
3,518 Karolína Frejlichová
3,517 Mgr. Robert Germic D.E.A. Bývalý účastník olympiád, absolvent MFF UK
3,516 Vít Fridrich jednatel společnosti
3,515 Kryštof Friede student
3,514 Martin Kříž Chaloupky o.p.s. - programový ředitel
3,513 Jan Mareš
3,512 Adéla Lukášová VŠCHT - student
3,511 Mariia Poliakova
3,510 František Knápek SŠ teleinformatiky, učitel
3,509 Markéta Ničová Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4 - vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky, IVT
3,508 Karel Roháček Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - VŠ pedagog
3,507 Klára Ptáčková Student
3,506 Hana Böhmová bývalá účastnice ChO
3,505 Lukáš Krump Matematicko-fyzikální fakulta UK, odborný lektor
3,504 Pavel Lehejček Student FFUK
3,503 Veronika Sedláková student VŠCHT a bývalý účastník CHO
3,502 Barbora Plurová
3,501 Kamil Šimeček Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, výpočtář, bývalý účastník olympiád
3,500 Jan Klivan
3,499 Gabriela Tvrzová Student
3,498 Dominik Vít Student
3,497 Jindřich Bouška Student SPŠSE Dukelská 13, České Budějovice
3,496 Jan Pekař
3,495 Adam Linka Student FI MUNI, Brno
3,494 Anna Průšová Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně - Student
3,493 Vít Horáček Student - University of Glasgow
3,492 Petr Barták PřF UP, Olomouc
3,491 Kateřina Macková Studentka ČVUT FEL - bývalá účastnice olympiád
3,490 Jan Lepič Gymnázium Strakonice - student
3,489 Matěj Dvořák Mnohaletý řešitel FO
3,488 Jakub Čekan
3,487 Jakub Semrád Gymnázium Vlašim
3,486 Adléta Nerudová Student gymnázia
3,485 Dang Khoa Huynh Student
3,484 Martin Čmel Gymnázium Jiřího Wolkera - student
3,483 Miroslava Kavalcová Pedagog
3,482 Dominik Šepák Student FJFI ČVUT, bývalý účastník olympiád
3,481 Mgr.Jakub Fridrich rodič, absolvent PdF MUNI, majitel a ředitel společnosti
3,480 Lucie Černá student
3,479 Tomáš Mašek Gymnázium, ČB, Jírovcova 8 - student
3,478 Marek Vondra FSI VUT v Brně
3,477 Miroslava Sekyrková Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice
3,476 Lenka Baštářová Student
3,475 Vjačeslav Jačmeněv Dům dětí a mládeže Jižní Město - pedagog
3,474 Tomáš Vančev Gymnázium A Střední Odborná Škola Rokycany - Student
3,473 Jan Hřebec ČVUT - student
3,472 Réka Šuba
3,471 Martina Raisová Rodič
3,470 Kateřina Nováková Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové - vedoucí předmětové komise matematiky
3,469 Michal Varady Přírodovědecká fakulta UJEP - děkan
3,468 Patrik Zavoral Gymnázium Christiana Dopplera - student
3,467 Iva Vojkůvková GJKT učitelka M-F
3,466 Tomáš Přibyl Technické muzeum v Brně, kurátor sbírek letectví a kosmonautiky
3,465 Matyáš Vízner Student
3,464 Filip Drešr
3,463 Jana Dreiseitlová
3,462 Petr Neruda K2 atmitec - konzultant
3,461 Josefa Nerudová Žák
3,460 Mgr. Aneta Hušková Univerzita Karlova (PřF) - studentka, místopředsedkyně Akademického senátu PřF UK
3,459 Erik Hendrych MFF UK - student
3,458 Anna Kernová VŠCHT
3,457 Kamila Bořecká živnostník
3,456 Ondřej Gajda
3,455 Damián Adamus Student MUNI
3,454 Jarmila Ichová Gymnázium Jírovcova 8 České Budějovice
3,453 Kateřina Šírová PřF UK - student
3,452 Vladimír Vávra Student
3,451 Petr Beremlijski FEI VŠB-Technická univerzita Ostrava, docent
3,450 Natálie Palková PřF UK student, bývalá účastnice olympiád
3,449 Adam Studený Gymnázium Třebíč - student
3,448 Lenka Bartošová VŠCHT, Ústav chemické technologie restaurování památek
3,447 Klára Marie Nováková
3,446 Jan Mikel IT Developer, bývalý účastník olympiád a korespondenčních seminářů
3,445 Adriana Vočadlová Gymnázium Na Pražačce, student
3,444 Josef Kopřiva Gymnázium Teplice - učitel; organizátor ChO
3,443 Robert Juráček
3,442 David Vokrouhlický MFF UK
3,441 Monika Jurášová
3,440 RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta JU, proděkanka
3,439 Eliška Ludmila Frolová Biskupské gymnázium Hradec Králové - student
3,438 Nikola Malinská studentka PřF UK a dříve účastnice soutěží
3,437 Petr Knot Rodič
3,436 Květa Ciprysová Bioskop-vědecké výukové centrum MU-lektora kurzů
3,435 Vendula Krejsová Student
3,434 Romana Oplíštilová
3,433 Klára Zbončáková Masarykova univerzita - FSS a ESF - studentka a bývalá účastnice soutěží
3,432 Martin Fried
3,431 Eva Hrnčířová ZŠ Komenského 2 Žďár nad Sázavou, učitelka
3,430 Stanislava Matejkova UOCHB AV ČR, bývalá účastnice ChO
3,429 Jaroslav Rozmuš student
3,428 Kryštof Matějka Gymnázium Christiana Dopplera - student
3,427 Petr Ondrejkovič Fyzikální ústav AVČR - postdoktorand
3,426 Olga Dvořáková Studentka gymnázia a účastnice soutěží
3,425 Filip Valášek Jiráskovo gymnázium Náchod - student
3,424 Zuzana Miková Studentka MUNI
3,423 Šárka Boháčová ÚOCHB AVČR, vědecká pracovnice a studentka
3,422 Martin Eliška Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, učitel
3,421 Nela Gajdušková Gymnázium Tišnov - student
3,420 Ondřej Sojka Vedoucí marketingu, Bývalý soutěžící
3,419 Jindrich Cincibuch
3,418 Alžběta Kimrová Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 - student
3,417 Romana Němcová Rodič
3,416 Michal Beránek student
3,415 Tereza Hanáková Studentka Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
3,414 Lucie Habartová VŠCHT Praha, Odborný asistent na Ústavu analytické chemie
3,413 Jan Schwarz
3,412 Martina Bekrova
3,411 Eliška Jurková Studentka Gymnázia Jana Keplera Praha6
3,410 Vojtěch Brlík student PřF UK
3,409 Matěj Peterka PhD student MFF UK
3,408 Hanka Ježková rodič
3,407 Jindřich Dušek Student MFF UK
3,406 Hana Fiľová rodič soutěžících dětí
3,405 Jaroslav Fiľo lektor na ÚM FAI UTB ve Zlíně
3,404 Daniel Brus Gymnázium Elišky Krásnohorské - Student
3,403 Eliška Šanová ZUŠ - učitel
3,402 Kameel Machart Nakladatelství Machart
3,401 Václav Táborský student FD ČVUT, PřF UK
3,400 Matouš Mišta Gymnázium Hejčín Olomouc, student
3,399 Ladislav Mišta Přírodovědecká fakulta UP-VŠ pedagog
3,398 Šárka Mištová Dětská psycholožka,matka účastníka olympiád
3,397 MUDr. Ondřej Zahradníček Masarykova univerzita, učitel, Akademický pracovník roku na LF MU očima studentů za rok 2018, bývalý účastník předmětových olympiád
3,396 Jaroslav Nejedlý MFF UK - student
3,395 Mgr. Martin Cincibuch, PhD rodič
3,394 Vojtěch Laitl Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., FCHI VŠCHT Praha - student
3,393 Helena Smrčková Studentka PřF UK, dříve pravidelná účastnice chemické a biologické olympiády
3,392 Jakub Doležal PhD student University of Cambridge- Department of Maths and Theoretical Physics
3,391 Alice Macková Překladatelka, lektorka jazyků, matka studentky gymnázia
3,390 Ondřej Vašátko Gymnázium Opatov - 6.K
3,389 Marie Fujeríková Moravské divadlo Olomouc - členka operního sboru
3,388 Jan Nekarda Student, řešitel olympiád a korespondenčních seminářů
3,387 Jiří Löffelmann FJFI ČVUT
3,386 Věra Wohlgemuthová Gymnazium Nad Alejí - učitelka
3,385 Markéta Salvétová Kntb Zlín, zdravotní sestra
3,384 Matyáš Novotný
3,383 Jan Hodic
3,382 Jan Žemlička MFF UK, docent
3,381 Kristýna Hebenstreitová PřF UK - studentka
3,380 Daniel Dvoriak student PF UK a FF UK
3,379 Jakub Bystroň Podnikatel IT
3,378 Miriam Valdecká Studentka Přf UK
3,377 Zdeněk Vaněk
3,376 Kristýna Michálková student Gymnázia
3,375 David Hruška Doktorand na univerzitě v Lipsku
3,374 Vojtěch Najman Učitel
3,373 Adéla Foglarová VŠCHT - studentka
3,372 Silvana Nerudová SŠ teleinformatiky, učitel
3,371 Šimon Bräuer Přírodovědecká fakulta UP - vědecký pracovník, student
3,370 Stanislav Lukeš MFF UK - organizátor KSP
3,369 Kateřina Olívková UPOL
3,368 Lidmila Krchová KV FO PRAHA
3,367 Jan Strojil Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta
3,366 Michal Mareš Student
3,365 Adéla Žáková Student víceletého gymnázia, pravidelný účastník olympiád
3,364 Jana Raiterová Učizelka - korepetitorka
3,363 Markéta Šedivá Kafková ČVUT FD - vědecký pracovník
3,362 Lenka Čapková Studentka PF UK, prekladatelka
3,361 Filip Matějka VŠCHT Praha, FZÚ AV ČR
3,360 Daniel Fousek Gymnázium Špitálská-student
3,359 Tomáš Veselý Gymnázium Jaroslava Heyrovského - student
3,358 Kateřina Hofmanová
3,357 Jana Kvapilová Gymnázium Olomouc-Hejčín - student
3,356 Martina Röhlichová Učitelka, instruktorka projektu Talnet
3,355 Lukáš Čech Gymnázium Děčín - student
3,354 Zuzana Červená
3,353 Martin Čapek Adamec VŠCHT – odborný asistent
3,352 Ivana Procházková ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. - učitelka
3,351 Libuse Effenbergerova ZUS Zabreh-ucitelka
3,350 Daniel Pajer Imperial College London - student
3,349 Martin Ukrop Masarykova univerzita
3,348 Josef Trojan Gymnázium Botičská - student
3,347 Lukáš Chvátal ÚPT AVČR, postdoktorand
3,346 Eva Kvapilová Učitelka anglického jazyka
3,345 Matěj Račinský Avast - researcher
3,344 Barbora Janebová studentka VŠ
3,343 Petr Zámostný VŠCHT Praha, proděkan pro pedagogickou činnost FCHT
3,342 Pavel Kolodin PřF UPOL - Student
3,341 Matěj Vostrčil
3,340 Magdaléna Cincibuchová Gymnázium Jana Keplera - student
3,339 Marie Hejsková Pekárková Analytik
3,338 Jakub Jelinek student - University of Glasgow
3,337 Kateřina Marešová studentka gymnázia
3,336 Lucie Vančurová studentka PřF UK
3,335 Teodor Machart Student - Gymnázium Jana Keplera Praha 6
3,334 Jan Cincibuch FCHI (VŠCHT Praha) - student
3,333 Michal Zelený ČVUT FEL - student
3,332 Petra Prášková Adamcová
3,331 Jakub Matějka Student
3,330 Eva Wohlgemuthová ČVUT-fel-student
3,329 Lukáš Janásek Student - IES FSV UK
3,328 Dumitru Dutceac Nezletilý student - Gymnázium Botičská, Praha.
3,327 Taylor Lei Student VŠ
3,326 David Kománek student
3,325 Miroslav Burýšek MFF-UK: student obecné fyziky
3,324 Lukáš Rehberger Architekt
3,323 Jan Bohuněk Student
3,322 Iveta Kunstova Dusbabova
3,321 Jan Bažant
3,320 Hana Soukalová
3,319 Milan Pokorný MFF UK
3,318 Adam Ziegelbauer Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice - student
3,317 David Moldavčuk nezletilý student
3,316 Hynek Zatloukal učitel
3,315 Iveta Žabová,RNDr. GY Opatov
3,314 Linda Kolajová Gymnázium a SOŠPg Čáslav - student
3,313 Adam Dejl Královská univerzita v Londýně - student
3,312 Antonín Slavík Matematicko-fyzikální fakulta UK, docent
3,311 Lukáš Dolanský Česko-anglické gymnázium - student
3,310 Daniel Demovič Fakulta strojní ČVUT - doktorand
3,309 Adéla Melcrová University of Groningen, Nizozemsko, Postdoktorandský vědecký pracovník
3,308 Kateřina Ulrychová
3,307 Kateřina Ondrušová 1.LF UK - student
3,306 Radka Bednarzova ZŠ Ke Studánce, Orlová
3,305 Markéta Tomandlová
3,304 Ludek Burian Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3,303 Jana Dosedělová Učitelka SŠ
3,302 Jan Kašjak Střední škola designu lysá nad Labem - student
3,301 Radka Doulíková Open Gate - rodič studentů
3,300 Vít Stružka Gymnázium Oty Pavla- nezletilý student
3,299 David Černý University of Chicago - PhD student
3,298 Alžběta Fiľová FAST VUT - studentka
3,297 Václav Kučera Matematicko-fyzikální fakulta Univezity Karlovy - docent
3,296 Magda Dostálová Gymnázium Jeseník, učitel
3,295 Karel Tůma Univezita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, odborný asistent
3,294 Edita Bretšnajderová Administrativní pracovník
3,293 Vladimír Havránek
3,292 Stanislav Slezák Učitel
3,291 Jiřina Mikulicová
3,290 Jiří Heller Gymnázium Nad Alejí - student
3,289 Julie Dutszáková Gymnázium Jana Opletala - studentka
3,288 Jana Patáková Učitelka
3,287 Jiří Kvapil Gymnázium Olomouc-Hejčín
3,286 Lucie Poučová Gymnázium Jana Opletala Litovel - studentka
3,285 Jana Husová učitelka ZŠ
3,284 Vendula Lebová Gymnázium Jana Opletala, student
3,283 Michael Monček Gymnázium Voděradská - student
3,282 Václav Löffelmann University of Edinburgh - Student
3,281 Jolana Jedličková
3,280 Pavel Hampl SPŠ a VOŠ Šumperk - student
3,279 Kateřina Roušarová Open Gate - student
3,278 Kateřina Šustová
3,277 Marek Scholz vědecký pracovník, učitel
3,276 Sára Byšková Gymnázium Jana Keplera - studentka
3,275 Jan Pištěk
3,274 Jan Hruška Gymnázium Luďka Pika Plzeň - Student
3,273 Hana Dudíková Gymnázium Jana Opletala, Litovel, učitel
3,272 Linda Kavínová Gymnázium Blansko - student
3,271 Jan Fábry Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - věd. pracovník
3,270 Lukáš Kletzander Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.; student
3,269 Jáchym Mraček AG Štěpánská - student
3,268 David Šimůnek Gymnázium Opatov - Student
3,267 Tomáš Kučera Gymnázium Na Vítězné pláni, student
3,266 Tadeáš Fryčák Gymnázium Jana Opletala - student
3,265 Martin Černík Gymnázium Christiana Dopplera-student
3,264 Iva Řezníčková Gymnázium Lovosice, učitelka
3,263 Michal Kalista FEL ČVUT - student
3,262 Martin Kruliš MFF-UK, vysokoškolský pedagog, vědec, bývalý organizátor korespondenčního semináře z programování
3,261 Jiří Kozma Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22 - student
3,260 Jiří Jechumtál MFF UK - student, bývalý řešitel MO, FO a PraSe
3,259 Miroslav Kalous Ministerstvo obrany - analytik
3,258 Ing. Ivan Gregora, CSc. Fyzikální ústav AVČR FZÚ AVČR
3,257 Vojtěch Klíšť MSŠZe a VOŠ Opava, p.o.-student
3,256 Pavel Kolský Gymnázium Opatov- student, účastník FO
3,255 Kristina Jarůšková studentka FJFI ČVUT, účastnice stáží v CERN a ESA
3,254 Ráchel Sgallová ÚOCHB AV ČR, MFF UK - doktorand
3,253 Adam Vorlíček Gymnázium Jana Keplera - student
3,252 Jan Zlatník Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 - student
3,251 Miroslav Kubů IBM Research Lab Zurich - Research Intern
3,250 Adam Černík MŠSZe a VOŠ Opava, p.o. - student
3,249 Lucie Stupková
3,248 Jana Slivková PřF UPOL
3,247 Patrik Kusý
3,246 Taťána Dohnalová Gymnázium Kojetín - učitelka, PhDr.
3,245 Marek Stupka Administrativní pracovník
3,244 Jakub Sauber
3,243 Štěpán Venclík MFF UK - student, bývalý účastník FO
3,242 Zuzana Chumová BÚ AVČR & PřF UK, vědecký pracovník, lektor na odborných biologických soustředěních
3,241 David Štěrba
3,240 Hana Kosíková Gymnázium Brno, Křenová 36 - student
3,239 Sofia Chufistova VŠCHT Praha - student
3,238 Jakub Schimmer Student VŠCHT Praha
3,237 Martin Nováček Gymnázium Třebíč - student
3,236 Tereza Korábková Univerzita Pardubice - student
3,235 Zuzana Olmrová Zmrhalová Univerzita Pardubice - vědecký pracovník
3,234 Jan Hrubý
3,233 Michael Prouza Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ředitel
3,232 Jana Schmidtová Studentka Přf UK
3,231 Filip Štěpánek Gymnázium Český Krumlov - student
3,230 Karolína Pešíková Gymnázium Rumburk - student
3,229 Dáša PaedDr. Zemková Mendelovo gymnázium v Opavě, př.org., středoškolské učitelka
3,228 Emma Beranová studentka
3,227 Jiří Kohout Student VŠCHT Praha
3,226 Petr Švarc Gymnázium Rumburk, učitel
3,225 Jiří Peroutka OA Šumperk-Student
3,224 Dalimil Ott Student VŠ
3,223 Matěj Klusáček Gymnázium - učitel
3,222 Věra Latoňová Členka krajské komise FO, doktorandka MFF UK
3,221 Filip Matejka ekonom
3,220 Dita Raušerová Slovanské gymnázium Olomouc
3,219 Lukáš Ledvina Předseda krajské komise Fyzilální olympiády, bývalý účastník FO, MO
3,218 Tomáš Fárník
3,217 Barbora Zápotocká studentka
3,216 Oto Buchta Oracle Czech Republic - programátor
3,215 Vanda Vávrová Gymnázium Bohuslava Balbína - student
3,214 Anna Tokarenko Univerzita Karlova, doktorand
3,213 Miluše Machková Důchodkyně
3,212 Martin Pospíšilík Pedagogická fakulta MU – student
3,211 Patrik Mastil 3.LF UK - student
3,210 Andrea Zápotocká rodič/lékařka
3,209 Tomáš Otava ÚOCHB, VŠCHT, doktorand
3,208 Karolína Komárková Gymnázium Hostivice - student
3,207 Karolina Česneková
3,206 Vladimíra Zilvarová, Bc. ZDVOP při Dětské Ozdravovně Království, sociální pracovnice, rodič
3,205 Václav Zápotocký Rodič
3,204 Tomáš Javorský Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice - učitel
3,203 Robin Řádek Gymnázium Žďár nad Sázavou - student
3,202 Bohdan Habor Gymnázium Teplice - student
3,201 Ondřej Profant Parlament ČR - poslanec
3,200 Ondřej Černotík Univerzita Palackého – vědecký pracovník
3,199 Iva Burešová středoškolská učitelka
3,198 Anežka Bártíková Studentka LFP UK
3,197 Jiří Engliš OSVČ - překladatel
3,196 Miroslav Ježek Univerzita Palackého
3,195 Michal Vais Gymnázium Teplice - student
3,194 Vladimír Čotek Rodič
3,193 Jan Kunc student FCHT, Chemie a technologie materiálů
3,192 Jiří Hrubant Gymnázium Příbram, Legionářů 402 - student, řešitel přírodovědných olympiád
3,191 Framtišek Duda Gymnázium prof. Jana Patočky
3,190 Jana Červeňanová Rodič
3,189 František Tichý Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice, řešitel Turnaje mladých fyziků
3,188 Hynek Němec Fyzikální ústav AVČR - vědec
3,187 Tereza Hradilová Olympiáda v českém jazyce - bývalá finalistka a pedagogický doprovod na ÚK OČJ
3,186 Tereza Ondráčková studentka, bývalá účastnice mnoha výše zmíněných soutěží
3,185 Barbora Rychtová student
3,184 Gabriel Zápeca student gymnázia
3,183 Jiří Lipovský Přírodovědecká fakulta UHK, odborný asistent
3,182 Vojtěch Frybert Gymnázium Brno-Bystrc - student
3,181 Julie Krejčí Gymnázium Christiana Dopplera - studentka
3,180 Barbora Čajová Gymnázium Hostivice - student
3,179 Michaela Kratochvílová Bioskop-lektorka
3,178 Eliška Tumová
3,177 Jan Ondruš Student VOŠIS
3,176 Igor Pavelec Student
3,175 Ludmila Lungova
3,174 Tereza Víšová Student
3,173 Pavla Fridrichová Rodič/ absolvent PdF MU
3,172 Kamila Zemene Konzultantka IT
3,171 Lucie Rút Bittnerová Programãtorka
3,170 Dagmar Tichá ZŠ Pod Marjánkou Praha 6 - učitelka
3,169 Marcela Karaskova Rodic
3,168 Pavel Hortlík Manažer Automotive TPCA Kolín
3,167 Jaroslav Nunvář PřF UK, akademický pracovník
3,166 Petr Voříšek ornitolog
3,165 Michael Kimmer Student ČVUT FEL
3,164 Vít Tuček PMF University of Zagreb
3,163 František Zápeca rodič
3,162 Dorotea Tichá Gymnázium Jana Keplera - studentka
3,161 Dagmar Panošová SPŠT Jablonec nad Nisou, Český výbor Turnaje mladých fyziků
3,160 Kateřina Hortlíková
3,159 Dorota Štěpánková Studentka - Gymnázium Česká Třebová
3,158 Jiří Neustupa Přírodovědecká fakulta UK
3,157 Jan Houštěk organizátor fyzikální olympiády
3,156 Monika Křápková Studentka FEKT VUT
3,155 Jan Halm šéfredaktor časopisu 100+1 Zázraky medicíny, Extra Publishing
3,154 Eliška Žáková Studentka Gymnázia Varnsdorf
3,153 Iva Trnkova Zakladni skola Trebechovice, ucitelka
3,152 David Škrob student SPŠ Sokolská 1 Brno
3,151 Hana Volfová
3,150 Tereza Kozáková studentka VŠCHT Praha, bývalá účastnice mnoha předmětových olympiád (chemie, matematika atd.)
3,149 Jana Špindlerová rodič
3,148 Adam Špindler student
3,147 Šárka Půstová studentka gymnázia
3,146 Petr Bogusch Univerzita Hradec Králové, vedoucí katedry biologie
3,145 Jan Martoch, Mgr. Vývojovy pracovník
3,144 David Obdržálek Matematicko-fyzikální fakulta UK, pedagog, pořadatel robotických soutěží "Robotický den"
3,143 Tomas Ondracek Zivnostnik
3,142 Kateřina Chramostová studentka všeobecného gymnázia
3,141 Jan Pliska Královopolská strojírna- defektoskopie
3,140 Iveta Pospíšilová VŠCHT Praha, odd. pro vědu a výzkum
3,139 Eduard Bartl Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, redaktor informatické sekce časopisu MFI
3,138 Maria Šimůnková student gymnázia
3,137 Martin Staněk Student PrF MU
3,136 Dorota Babuljaková DDM Rokycany - vedoucí
3,135 Kateřina Weissová Studentka Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři
3,134 Monika Šlachtová Fakullta informatiky MU - student
3,133 Tereza Matějková Členka pracovní skupiny Biologické olympiády, bývalá účastnice BiO, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
3,132 Věra Dvořáková Aalborg Universitet - student
3,131 Magdalena Ambrozková Student gymnázia
3,130 Albert Behner Student VŠCHT FCHI
3,129 Zuzana Koutková VFU Brno - vyučující, PhD. student
3,128 Jan Hroudný Student Právnické fakulty MU, účastník SOČ 2016, 2017 a 2018
3,127 Marcela Krunclová Učitelka
3,126 Hana Matulová Studentka Právnické fakulty MU
3,125 David Orság montážní dělník
3,124 Kristýna Moravcová Student Kuchař-Číšník
3,123 Robert Káldy OSVČ - programátor
3,122 Jaroslav Klinský Gymnázium Rumburk - učitel
3,121 Kateřina Ondráková Studentka gymnázia
3,120 Martina Holčapková VIDA! science centrum - edutainer, student Masarykovy univerzity
3,119 Jan Horáček FI MUNI, student
3,118 Lucie Řezáčová Student VŠCHT
3,117 Ksenia Troshchenkova Sotio - Bioinformatik
3,116 Jiří Bouchala FEI VŠB - TU Ostrava, vedoucí Katedry aplikované matematiky, profesor. Předseda ostravské pobočky JČMF.
3,115 Matěj Mezera Student MFF UK, hlavní organizátor soutěže Fyziklání online
3,114 Eva Jírovcová Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
3,113 Dana Nováková UPCE - studentka
3,112 Kryštof Pilnáček Programátor
3,111 Štěpán Matoušek
3,110 Dagmar Böhmeová rodič/dětská lékařka
3,109 Eva Matoušková PřF UK, Sdružení Arachne, z.s.
3,108 Antonín Šubrt rodič
3,107 Jana Němečková student
3,106 Dominika Zimová LF Plzeň UK, student
3,105 Jan Votýpka Přírodovědecká fakulta UK, docent
3,104 Pavlína Novotná Střední zdravotnická škola-student
3,103 Jiří Prikner Student
3,102 Tomáš Mahnel Masarykova střední škola chemická Praha, učitel
3,101 Radek Jurok VŠCHT, odborný asistent
3,100 Denisa Vlčková Studentka přírodovědecké fakulty UK
3,099 Štěpán Omelka Gymnázium Hodonín, Student
3,098 Milena Svobodová UK PřF, docent
3,097 Zuzana Jandová NIPOS-ARTAMA - odborný pracovník pro neprofesionální umělecké aktivity
3,096 Petr Horák Přírodovědecká fakulta UK - profesor, proděkan
3,095 Vladimíra Erhartová Doctrina - Podještědské gymnázium, s. r. o. - učitelka matematiky a fyziky
3,094 Zuzana Míková Gymnázium Botičská - učitelka
3,093 Eliška Ullrychová Student 3LF UK
3,092 Alice Rašková Student
3,091 Mario Böhme teolog
3,090 Ondřej Pitaš MFF UK, student
3,089 Matouš Bureš VŠCHT - student
3,088 Kateřina Rašková Chemik
3,087 Milan Pohl OSVČ - překladatel
3,086 Michaela Vrbková VUT FSI - student
3,085 Iva Jevčaková Gymnázium Hodonín - studentka
3,084 Antonín Ptáček Přf UK - student
3,083 Kamila Čmejrková ZŠ U Santošky 1 Praha 5, učitelka matematiky a fyziky
3,082 Martin Wokoun
3,081 Hana Hošnová lékárník
3,080 Alena Velebová Gymnázium Dr.Karla Polesného Znojmo, učitelka
3,079 Miroslava Maňásková Gymnázium Uherské Hradiště - učitelka, předsedkyně krajské komise FO
3,078 Dalibor Pražák MFF UK, vedoucí katedry matematické analýzy
3,077 Jan Slavík Katedra fyziky FAV ZČU Plzeň, člen výboru Turnaje mladých fyziků
3,076 Michal Špičák PřF MU - student
3,075 Beata Rödlingová Gymnázium The International School of Prague - učitelka
3,074 Vladislava Krejčová Gymnázium Varnsdorf, učitelka
3,073 Rivka Orlitová Studentka gymnázia
3,072 Václav Krejčí Gymnázium Rumburk
3,071 Jakub Jermář Katedra didaktiky fyziky MFF UK
3,070 Jana Krzyžánková ČLK
3,069 Jan Bártík student FCHI VŠCHT
3,068 Magdalena Janichová PORG, gymnázium a zákl. škola o.p.s., Lindnerova 3, 180 00 Praha 8-Libeň
3,067 Miroslav Rajský Mendelovo Gymnázium Opava, student
3,066 Tamara Maňáková Univerzita Karlova - 3. Lékařská fakulta - student
3,065 Václav Benda
3,064 Tomáš Opatrný Přírodovědecká fakulta UP, předseda akademického senátu; Turnaj mladých fyziků - člen výboru
3,063 Anna Kimlová student
3,062 Ema Grofová Studentka gymnázia
3,061 Matěj Horký
3,060 Vladimíra Derková MU, doktorandka
3,059 Anna Ascherlová Základní škola Třebechovice pod Orebem, učitelka
3,058 Jan Hrabe Nathan Kline Institute - Research Scientist; SUNY Downstate Health Sciences University - Visiting Associate Professor
3,057 Jana Dvorakova OSVČ
3,056 Natálie Klitschová Gymnázium Lovosice - studentka
3,055 Tereza Rejlová Studentka - Gymnázium Jaroslava Žáka
3,054 Jan Engler Gymnázium Hodonín, Student
3,053 Pavel Kindlmann Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
3,052 Lukáš Marek Univerzita Pardubice, Ph.D. student
3,051 Marie Lausová Student gymnázia
3,050 Veronika Danadová Študent SŠ, Expedice Mars - organizátor
3,049 Vladimír Melichar OSVČ, terénní přírodovedec a ekologický expert
3,048 Lucie Putnová
3,047 Anna Pecháčková Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - studentka
3,046 Jakub Takáč MFF UK - student
3,045 Kateřina Pavlasova První české gymnázium v Karlových Varech
3,044 Jáchym Bártík Student MFF UK, organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře
3,043 Viet Tran Novinář (Echo24.cz a další), student FSV UK, bývalý řešitel SOČ 2013
3,042 Alžběta Rychnovská
3,041 Pavlína Váňová CEITEC, vědecká pracovnice
3,040 Jiří Houska Student SŠ
3,039 Vladana Procházková
3,038 Aleš Janderka žák, Gymnázium Šumperk
3,037 Jiří Vyskočil HVM Plasma, ředitel
3,036 Vojtech Dvorak PhD student University of Cambridge
3,035 Patrik Herman Gymnázium, Olomouc-Hejčín - student
3,034 Beáta Plaskurová Expedice Mars - koordinátorka, studentka MFF UK
3,033 Eliška Guryčová
3,032 Jakub Janoušek Expedice Mars - koordinátor
3,031 Jakub Andrýsek Student
3,030 Radek Kočí FIT VUT v Brně, odborný asistent, předseda Akademického senátu
3,029 Dominika Dobrovolná studentka PřF UHK
3,028 Tereza Dobrovolná studentka PřF UK
3,027 Barbora Smutná Student PdF MU
3,026 Radka Zounková VIDA! Science centrum - lektorka; organizátorka mnoha ročníků N-trophy
3,025 Alena Uvizl PhD student - TU Dresden
3,024 Veronika Holubova 1. LF UK, student
3,023 Karolína Janoušková Studentka VŠCHT
3,022 Jana Vitoušová Absolventka Pedagogicke fakulty UK
3,021 Renáta Slobodová Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248, 28626 Čáslav - učitelka
3,020 Hana Mertanová Studentka CVUT FEL
3,019 Hana Komárková 3.LF UK - student
3,018 Ondřej Zuna Manager
3,017 Anežka Marko Arachne z.s., býv. účastnice biologické olympiády, nyní studentka LF
3,016 Kateřina Nováková Student
3,015 Eliška Kobercová PhD student PřF UK
3,014 Gabriela Opalecká
3,013 Magdaléna Piherová Studentka 3 LF UK
3,012 Ondřej Volejník Student LF3 UK
3,011 Marek Cuth MFF UK - odborný asistent
3,010 Karel Heger Student 2.lf UK
3,009 Filip Bubla Student
3,008 Barbora Hošková Lékařská fakulta Univerzity Palackého - studentka 4. ročníku
3,007 Roman Otych Rodic
3,006 Kateřina Burešová Student 3. lf UK
3,005 Kateřina Stárková 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy - student
3,004 Václav Mikeska Student MFF UK, organizátor korespondenčního semináře FYKOS
3,003 Josef Benda Vysoká škola obchodní - docent
3,002 Markéta Butorová Žák
3,001 Roman Veselský Gymnázium Žďár nad Sázavou - učitel, člen ústřední komise Zeměpisné olympiády
3,000 Matouš Janda Student Gymnázia
2,999 Lucie Krejčířová Právnička
2,998 Petra Otychová rodič
2,997 Veronika Čiháková Student 3. LF UK
2,996 Irena Hošková
2,995 Ondřej Theiner PhD student - Université de Genéve; organizátor a bývalý účastník Astronomické olympiády
2,994 Jindřich Jelínek University of Cambridge - student, místopředseda Trinity College Science Society
2,993 Martin Rozsypal Gymnázium Tišnov - student 4. ročníku
2,992 Filip Zikeš Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek - student
2,991 Jan Straka Student gymnázia
2,990 Ondřej Boška Student gymnázia
2,989 Josef Jaroměřský 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - student
2,988 Jiří Vítek
2,987 Ondřej Chytrý Student
2,986 Klára Cigošová Student gymnázia
2,985 Jan Pulec Gymnázium Jan Keplera - pedagog, Zeměpisná olympiáda - garant kategorie D
2,984 Hana Chodounská Gymnázium Mikulášské Plzeň, učitelka
2,983 Václav Fanta FŽP ČZU - postdoc
2,982 Darja Klementová Student gymnázia
2,981 Isabela Johanovská Student PedF UK
2,980 Kryštof Rais Student gymnázia
2,979 Martin Holeček Educanet - vyučující
2,978 Michal Jílek Student gymnázia
2,977 Romana Klementová rodič
2,976 Tereza Ježková Přírodovědecká fakulta UK - student
2,975 Václav Kuboň
2,974 Adam Lorenc Student gymnázia
2,973 Eva Jelínková VŠCHT - odborná asistentka, bývalá řešitelka SŠ soutěží z matematiky a programování
2,972 Lenka Majerová VŠCHT - student
2,971 Šimon Kos Katedra fyziky, ZČU
2,970 Josef Jírů GyOA Pelhřimov - učitel, člen UK FO
2,969 Agáta Krajíčková Student gymnázia
2,968 Mgr. Jakub Březina Základní a mateřská škola Hoštka
2,967 Markéta Mottlová Student
2,966 Pavla Vorlová Rodič
2,965 Martina Rudolfová ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic
2,964 Zlata Vratišovská GYOA Pelhřimov - student
2,963 Klára Odehnalová VŠCHT-studentka
2,962 Lenka Kejvalová PLDD
2,961 Alena Kocabkova
2,960 Štěpánka Říhová Student
2,959 Jan Šuta Univerzita Palackého v Olomouci, student
2,958 Vojtěch Dvořák Student gymnázia
2,957 Kamila Vratišovská
2,956 Miroslav Zelený Matematicko-fyzikální fakulta UK, docent
2,955 Martina Kramosilová OSVČ, rodič
2,954 Petr Kramosil Enterprise a IT architekt, rodič
2,953 Petra Břicháčová VŠCHT Praha - absolvent
2,952 Jasna Simonová PřF UK - studentka; Biologický korespondenční seminář Biozvěst - autorka úloh, bývalá koordinátorka
2,951 Dominik Landsinger VŠCHT Praha - student a dirigent orchestru
2,950 Kryštof Votava Student Gymnázia Praha 2 Botičská 1
2,949 Martina Richterová rodič
2,948 Ondřej Červený Ministerstvo vnitra - vrchní referent
2,947 Veronika Sochorová ZŠ Brno, Gajdošova 3 - učitelka
2,946 Filip Čacký Workswell - programátor, FIT ČVUT - student, bývalý účastník soutěží a SOČ
2,945 Vlasta Sudzinová Gymnázium Botičská 1 Praha 2
2,944 Anna Sverenyáková
2,943 Arnošt Komárek Matematicko-fyzikální fakulta UK, docent
2,942 Tereza Taslerová Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - studentka
2,941 Michael Křivan Student
2,940 Martin Habrnál Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek - Místek - student
2,939 Lukáš Linhart Gymnázium Petra Bezruče - student
2,938 Jana Policarová 1. ScioŠkola Praha - učitelka
2,937 Martin Zimen organizátor M&M, MaSo; student MFF UK
2,936 Kristýna Herinková SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec s.r.o.
2,935 Adam Holub Gymnázium Luďka Pika Plzeň - student
2,934 Jakub Hlaváček Wichterlovo gymnázium – student
2,933 Vojtěch Stránský Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše - student
2,932 Jana Pitnerová
2,931 Barbora Petrová Gymnázium Teplice-student
2,930 Pavel Hudec MFF UK - student
2,929 Kateřina Procházková Gymnázium Hostivice-student
2,928 Tadeáš Kudrna LF3 UK - student
2,927 Patrik Pecina Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí - student
2,926 Jan Hanzelka Přírodovědecká fakulta UK - výzkumný pracovník
2,925 Věra Škopková
2,924 Tomáš Svoboda Gymnázium Teplice - student a předseda studenstského parlamentu
2,923 Rudolf Mentzl Hvězdárna Praha Ďáblice
2,922 Ondře Dehner LF UPOL - student
2,921 Barbora Matejová VŠCHT - student
2,920 Šárka Rosická SŠ učitelka, rodič
2,919 Natálie Plicková Masarykovo gymnázium Plzeň, student
2,918 Lenka Hýlová MFF UK - studentka
2,917 Petr VOZNICA velvyslanec (ve výslužbě), generálmajor (ve výslužbě) Doc. Ing., CSc.
2,916 Martin Prach PřF UK
2,915 Vojtěch Šafránek Gymnázium Teplice – student
2,914 Viktorie Valdmanová
2,913 Karel Snášel PřF MU - student
2,912 Kristýna Hrabovská Gymnázium Břeclav - studentka
2,911 Filip Ayazi Cambridge University Czech and Slovak Society - treasurer; FYKOS - organizátor
2,910 Nikola Bartoňová Jiráskovo gymnázium Náchod - student
2,909 Anh Dung Le
2,908 Štěpánka Žárová katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy - absolventka
2,907 Anna Veverková Katedra Fyziky Materiálů, MFF, UK - doktorský student
2,906 Zuzana Václavíková Gymnázium Karla Čapka Dobříš, učitelka chemie
2,905 Adéla Malá Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace - student
2,904 Lenka Pitrová
2,903 Lukás Lepič
2,902 Alžběta Chottová
2,901 Martin Bartoš LF MUNI - student
2,900 Karolína Pěčková
2,899 Aneta Grueberová Slezské gymnázium v Opavě - student
2,898 Lenka Holá VŠCHT - student
2,897 Jaroslav Shejbal IT administrátor
2,896 Zdeněk Moravec PřF MU - vědecký pracovník
2,895 Jiří Sáblík Gymnázium Valašské Klobouky - student
2,894 Jakub Novák Gymnázium Josefa Kainara, učitel
2,893 Kateřina Borovcová
2,892 Marie Musálková Středoškolská učitelka
2,891 Jan Šťovíček MFF UK, docent
2,890 františek Šimek
2,889 Jan Vosejpka
2,888 Jáchym Solecký Student Oxford University, absolvent matematických soutěží
2,887 Klára Benišová
2,886 Lubomír Štěpánek Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK -- vysokoškolský pedagog, PhD student, alumni korespondenčního semináře PraSe, jeden z vítězů celostátního kola 48. ročníku Fyzikální olympiády
2,885 MICHAL JURICEK University of Zurich - Assistant Professor
2,884 Dalibor Kuchař Rodič
2,883 Andrea Monteiro FaF UK - student, FVZ UNOB - student
2,882 Veronika Burková VŠCHT Praha - Oddělení komunikace
2,881 Ludmila Johanovská
2,880 Barbora Kociánová absolventka MFF UK
2,879 Martin Hanuš
2,878 Vojtěch Dostál Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, vědecký pracovník
2,877 Jakub Pelc Gymnázium Benešov - student
2,876 Anna Smrčková Studentka Masarykovy univerzity
2,875 Gabriela Kokešová Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, ředitelka
2,874 Michal Portych Gymnázium Hořice - Student
2,873 Eliška Sobolová Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy - student
2,872 Matěj Ešpandr Gymnázium Česká Třebová - student, účastník BO
2,871 Vojtěch Umlauf
2,870 Josef Málek Univerzita Karlova, MFF, profesor; Nečasovo centrum pro matematické modelování, ředitel
2,869 Zuzana Johanovská studentka MFF UK a organizátorka korespondenční soutěže Jáma lvová, bývalá účastnice
2,868 František Chromý Student
2,867 Iva Mlčochová
2,866 Veronika Kazdová Gymnázium Jírovcova, České Budějovice- student
2,865 Jana Fejtkova
2,864 Matěj Malý Student VŠCHT Praha
2,863 Daniel Čtvrtečka GCHD - student
2,862 Barbora Kocianová VŠE-odborny asistent
2,861 Ondřej Ševčík Fakulta informatiky MUNI - Student
2,860 Aleš Brandtner Gymnázium a SOŠ Rokycany
2,859 Pavel Raška Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem - vedoucí
2,858 Martin Satranský Gymnázium Nová Paka - Student
2,857 Artem Tsalyy PřF UK - student
2,856 Jan Vaňous VŠCHT Praha - Student
2,855 Jiří Hadrava Přírodovědecká fakulta UK - PhD student, lektor na odborných biologických soustředěních a exkurzích pro středoškolské studenty
2,854 Veronika Vetýšková VŠCHT Praha, UOCHB AV ČR, PhD student
2,853 Ing. Silvia Čillíková
2,852 Vladimír Stanzel Gymnázium a SOŠ, Rýmařov; místopředseda Asociace češtinářů
2,851 Dagmar Valová
2,850 Jaroslav Flejberk Hry a hlavolamy
2,849 Kateřina Blažková
2,848 Sára Konečná studentka PedF MU
2,847 Jindřich Mašín UPCE - doktorand
2,846 Daniel Svozil VŠCHT v Praze, pedagog
2,845 Zuzana Vraná Architekt
2,844 Ondřej Piňos Student VUT - FSI
2,843 Martina Michálková student
2,842 Andrea Gřešková Univerzita Palackého, PřF - studentka
2,841 Luděk Niedermayer MEP
2,840 Michal Fárník Ústav Fyzikální Chemie J. Heyrovského, v.v.i., AV ČR, vědecký pracovník, zástupce ředitele pro vzdělání a studenty
2,839 Václav David Wichterlovo Gymnázium, student
2,838 Adam Topinka PřF UK - student
2,837 Petr Šíma Gymnázium Botičská, Praha - učitel, místopředseda ÚK Biologické olympiády
2,836 Tomáš Heger Univerzita Palackého – student
2,835 MUDr. Jitka Holčapková Lékařka, Psychiatrická nemocnice Bohnice
2,834 Petra Štefaníková Studentka FEL ČVUT, organizátorka korespondenčního semináře Výfuk
2,833 Miroslava Černochová Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, vysokoškolský učitel
2,832 Pavel Šalom
2,831 Zbyněk Šír UK MFF docent
2,830 Eliška Havlíčková PřF UK - student
2,829 Adam Vojtovič VŠCHT
2,828 Jakub Hadraba zvukař, režisér
2,827 Tomáš Kolafa Základní umělecká škola LIberec
2,826 Lucie Horňáková sociální pracovnice
2,825 Jakub Merc
2,824 Marek Svoboda LF MUNI - student
2,823 Věra Zárubová Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek - bývalá studentka
2,822 Terezie Hrubanová FIT ČVUT - student
2,821 Nela Klímová
2,820 Eliška Mrázová Gymnázium Hodonín - student
2,819 Vojtěch Drobný VŠCHT - Student
2,818 Anna Bayerová
2,817 Ondřej Taut Řešitel Fyzikální a Matematické olympijády
2,816 Markéta Nováková VŠCHT Praha - PhD studentka
2,815 Tereza Šašinková Jiráskovo gymnázium Náchod - student
2,814 Eliška Mužíková
2,813 Lenka Janská VŠCHT - studentka
2,812 Martin Kmenta
2,811 Martina Šarmanová MFF UK - studentka
2,810 Tereza Fraňková Knihkupkyně
2,809 Martin Kundrát student gymnázia
2,808 Eliška Valentová Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, studentka
2,807 Tomáš Hašek
2,806 Antonín Wižďálek
2,805 Pavel Kvapil
2,804 Jiří Vala Student MFF UK, organizátor Astronomické olympiády
2,803 Jakub-Vojtěch Ballek VŠCHT - student
2,802 Eva Cepáková
2,801 Eva Michálková Studentka
2,800 Naďa Horáková Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše – učitelka
2,799 Monika Kinnertová Studentka VŠ
2,798 Kateřina Musílková
2,797 Vojtěch Škvařil programátor
2,796 Lucie Cellerová
2,795 Alena Kroupova
2,794 Petr Pupík Brněnská logicka hra
2,793 Dana Bartošová University of Florida
2,792 Jana Zpěvníčková
2,791 Vít Walach Student
2,790 Markéta Alexová VŠCHT - studentka
2,789 Erik Sonntag VSČHT - PhD. student
2,788 Kateřina Lachnitová Student gymnázia Olgy Havlové
2,787 Michal Vraštil Canne Club Prague
2,786 Hana Pereira iMed.ULisboa, Research Institute for Medicines, Faculty of Pharmacy, of the University of Lisbon
2,785 Bára Moravcová
2,784 Monika Vraštilová ČZU studentka Mgr.
2,783 Jarmila Vítková GPOA Znojmo, předsedkyně okresní komise biologické olympiády
2,782 Eliška Malá Slovanské gymnázium Olomouc - student
2,781 Olga Rothová Přírodovědecká fakulta UK, předsedkyně krajské komise Biologické olympiády v Praze
2,780 Kristýna Bartáková
2,779 Aneta Pagáčová VŠCHT - student
2,778 František Štěpánek VŠCHT Praha, vedoucí Ústavu chemického inženýrství, nositel Ceny Siemens pro nejlepšího pedagogického pracovníka
2,777 Jakub Hoferek HW/SW vývojář
2,776 Petr Martišek Absolvent MFF UK, bývalý účastník olympiád
2,775 Kateřina Wawroszová Učitelka, absolventka PřF UK
2,774 Dana Vejmelková VŠCHT, odborná asistentka
2,773 Robert Kvaček Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - student 1. ročníku magisterského studia
2,772 Mariia Maslova PřF UK - studentka
2,771 Štěpánka Tomášová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta - studentka, absolventka Biologických olympiád
2,770 Jan Kolář GJK - student, účastník ChO; ZO; FO; BO a MO
2,769 Vojtěch Domín VŠCHT - student
2,768 Ondřej Čavojský Pedagog
2,767 Monika Němcová Studentka Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta
2,766 Jan Sklenář Student
2,765 Dan Drobný Student
2,764 Michal Beneš Quantitative Analyst, bývalý účastník olympiád
2,763 Radovan Švarc Student MFFUK, bývalý účastník a současný organizátor MKS, bývalý účasník a současný občasný pomocník na MO
2,762 Jolana Hršelová Rudý Slon
2,761 Anna Pokorná ZUŠ R. Schumanna Aš - ředitelka
2,760 Václav Nováček
2,759 Jana Hurníková VŠCHT Praha
2,758 Eva Manclová Základní škola a Mateřská škola Ejpovice
2,757 Kateřina Kohoutová student VŠCHT
2,756 Václav Malý
2,755 Jana Dobroruková Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
2,754 Kryštof Zdobinský Student
2,753 Veronika Hovorková Vedoucí pošty
2,752 Michal Drozd Student FSI VUT, obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2,751 Vít Jakeš VŠCHT Praha - odborný asistent
2,750 Jaroslav Stránský Univerzita Karlova
2,749 Eliška Cvečková
2,748 Kristýna Matějů Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. - ředitelka, absolventka PřF UK
2,747 Anna Kratinová Student PřFUK, obor Molekulární biologie a biochemie organismů
2,746 Apolena Žďárská Gymnázium Břeclav-Žákyně
2,745 Vojtěch Janský Student VŠ
2,744 Marek Tatka UNOB - student
2,743 Lenka Bencová Advanced Risk Management, s.r.o. - analytik; absolventka MFF UK a matka tří dětí
2,742 Michal Polák Masarykovo gymnázium Plzeň - student
2,741 Martin Stýblo
2,740 Václav Jnada profesor, VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí a Ústav energetiky
2,739 Anna Perdoková Masarykovo gymnázium, Plzeň - student
2,738 Tomáš Buriánek Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
2,737 Václav Bočan PřF UK, biologický spolek Arachne
2,736 Almíra Pitronová rodič
2,735 Petr Šimek
2,734 Lenka Kuchařová matka studenta
2,733 David Franta Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, didaktik češtiny; Gymnázium Jaroslava Vrchlického, učitel
2,732 Lukáš Sainer VŠCHT - student
2,731 Helena Šnajdarová architektka
2,730 Jan Zdebor ZČU Falulta strojní, proděkan pro spolupráci s praxí
2,729 Adam Hauner Dativery, analytik
2,728 Jakub Kuchař Gymnázium J.A.K. Uherský Brod - student
2,727 Libuše Arnoštová VŠCHT, Centrální laboratoře
2,726 Luděk Jedlička
2,725 Jan Podpěra Základní škola Mšeno - učitel
2,724 Miroslav Svoboda VŠCHT
2,723 Karel Kühnl VŠCHT
2,722 Tereza Rojková PřF UK
2,721 Šimon Pekár Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, student
2,720 Jakub Šolc FIT ČVUT
2,719 Jakub Herec student Gymnázia J. S. Machara
2,718 Jaroslav Straka
2,717 Jan Kimr Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 - student
2,716 Jakub Valoušek Gymnázium Teplice - student
2,715 Kateřina Kašparová VFU Brno - studentka
2,714 Quang Hiep Bui Lékař, 1.LF, VFN
2,713 Márton Boráros VŠCHT-student
2,712 Tomáš Doležal VŠCHT - student
2,711 Samuel Brndiar Přírodovědecká fakulta UK - student
2,710 Miroslav Plevný Západočeská univerzita v Plzni - profesor, Gymnázium Cheb - předseda školské rady
2,709 Radka Paštéková
2,708 Dominik Bečka zastupitel, Piráti
2,707 Helena Bakešová VŠCHT - student
2,706 Kateřina Poláková Projektová manažerka, absolventka PřF UK
2,705 Zaneta Kalabusova
2,704 Jan Matějů Muzeum Karlovy Vary – kurátor přírodovědných sbírek; bývalý mistopředseda BiO
2,703 Alena Smutná ČVUT FEL - studentka, organizátorka korespondenčních seminářů
2,702 Tomáš Roubíček profesor, Karlova Universita a Akademie věd ČR
2,701 Veronika Zajacová Gymnázium Jeronýmova - studentka
2,700 Petr Meyer Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - odborný asistent
2,699 Barbora Lhotková Studentka MU
2,698 David Nekvapil Student Gymnázia Židlochovice
2,697 Michaela Prokešová MFF UK, odborný asistent
2,696 Veronika Fránková Student
2,695 Hana Bradnová učitelka ZŠ
2,694 Jiří Koula absolvent MFF UK, bývalý účastník řady celostátních soutěží
2,693 Václav Homola ČVUT, VUT - Absolvent, bývalý účastník středoškolských soutěží
2,692 Tereza Vedrová VŠCHT - student
2,691 Vít Henych VŠCHT Praha – doktorand
2,690 Petr Hladík
2,689 Ondřej Sladký Gymnázium, Plzeň - student
2,688 Filip Hládek CHOBOTIX VŠCHT - Student
2,687 Anna Halamoz
2,686 Matouš Vobořil Ústav molekulární genetiky AVČR - PhD student
2,685 Jakub Med VŠCHT - předseda studentské části Akademického Senátu
2,684 Petra Gajďoková Studentka Gymnázia Karviná
2,683 Ivana Weisheitelová VŠCHT - student
2,682 Veronika Plevná Gymnázium Cheb - studentka
2,681 Martin Zlámal VŠCHT Praha - odborný asistent
2,680 Michaela Wipplingerová Gymnázium J. V. Jirsíka - student
2,679 Miroslava Plevná Gymnázium Cheb - studentka
2,678 Aleš Balda VŠCHT v Praze
2,677 Lenka Břížďalová Pedagogická fakulta ZČU - student
2,676 Ondřej Orság VŠCHT - Student
2,675 Barbora Filova
2,674 Alena Komendová JMM ve Znojmě, konzervátor-restaurátor
2,673 Petr Vogel FDU L. Sutnara ZČU Plzeň
2,672 Jan Věcek Přírodovědecká fakulta UK-student
2,671 Michael Koudela bývalý účastník mnoha soutěží od lokální úrovně po národní, v současnosti student MU
2,670 Jana Hromadová MFF UK – lektor
2,669 Lenka Vobořilová Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - fyzioterapeut
2,668 Jakub Ježek student Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové
2,667 Matěj Holeček Student TUL
2,666 Jiří Kubín Jednota českých matematiků a fyziků - vedoucí oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a astromii Pobočného spolku Praha
2,665 Michal Pešta MFF UK
2,664 Martin Vaněk Student MFF UK
2,663 Jana Čapková Gymnázium Břeclav - student
2,662 Jiří Vrána Pinflow energy storage, s.r.o. - Jednatel
2,661 Tomáš Reichel Student Gymnázia Dobříš
2,660 Michal Marek učitel 1. st. ZŠ
2,659 Markéta Ambrozková Sgv - Student
2,658 Jan Kratzer člen Ústřední komise Chemické olympiády, předseda krajské komise ChO (hl. m. Praha), Ústav analytické chemie AVČR
2,657 Nikol Junková Gymnázium Jírovcova student
2,656 Štěpánka Prokopová VŠCHT v Praze - Studentka
2,655 Jakub Stastny Technische universitaet Muenchen - Student
2,654 Jaroslav Louda Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav - student
2,653 Daniel Stehlík UEB AV ČR, VŠCHT - Doktorand
2,652 Jana Štrosová bývalá účastnice olympiád a organizátorka korespondečních seminářů
2,651 Markéta Calábková MFF UK ‒ studentka, organizátorka soutěží
2,650 Pavel Valenta
2,649 Kristýna Kratochvílová Studentka matfyzu
2,648 Michal Onderka SPŠ Přerov - student
2,647 Tereza Dudková VŠCHT studentka
2,646 Vlasta Hlavsová FN Plzeň
2,645 Jiří Novotný VŠCHT v Praze, doktorand
2,644 Eliška Horáčková
2,643 Matěj Sottner
2,642 Václav Slovák Ostravská univerzita, katedra chemie
2,641 Darina Šelongová SPŠCH - student
2,640 Jakub Roubíček MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, p. o., Gellnerova 1, 637 00 Brno - Jundrov (student střední školy)
2,639 Jiří Hlinka Fyzikální ústav AVČR - vědec, vedoucí oddělení
2,638 Hana a Dalimil Dvořákovi Nadace Experientia - zakladatelé
2,637 Michal Janovský VŠCHT Praha
2,636 Michaela Halaštová
2,635 Petra Kratochvílová Gymnázium a Střední odborná škola pedagodická Čáslav, učitelka
2,634 Alexandra Khodlová učitelka
2,633 Kristian Ott
2,632 Tomáš Sanislo VŠCHT - student
2,631 Josef Soukal Gymnázium Ústavní, Praha
2,630 Jan Vrba VŠCHT v Praze
2,629 Františka Bakošová Student
2,628 Miroslav Dragoun VŠCHT - doktorand
2,627 Kateřina Vizelková VŠCHT Praha - student
2,626 Květoslava Stejskalová ÚFCH J. Heyrovského AVČR, v.v.i., organizátorka vzdělávacích programů ústavu pro ZŠ, SŠ a MŠ žáky a pedagogy
2,625 Jiří Libus Mendelova Univerzita v Brně
2,624 Lucie Achilisová Gymnázium Zábřeh - student
2,623 Petra Vondráková FEI VŠB-Technická univerzita Ostrava, odborná asistentka
2,622 Vojtěch Doležal Student
2,621 Anna Kárníková student - univerzita Karlova
2,620 Adriana Nečasová SŠUM - student
2,619 Pavel Sedlák Ústav fyziky atmosféry AV ČR - vedoucí oddělení meteorologie
2,618 Eva Vojáčková CEITEC Masarykova univerzita - doktorandka, bývalá účastnice Biologické olympiády
2,617 Tomas Kepka UK MFF profesor
2,616 Radek Jirásek Student MFF UK
2,615 Tereza Hatalová Parazitologický ústav AV ČR - student, vědecký pracovník
2,614 Barbora Svobodová VŠCHT Praha - výzkumný pracovnik
2,613 Dana Poláchová VŠCHT Praha, Chemická olympiáda
2,612 Eva Krákorová Student
2,611 Drahomír Dvorský VŠCHT
2,610 Vendula Berková Jiráskovo gymnázium Náchod - student
2,609 Anna Freislebenová ÚOCHB AV ČR, VŠCHT Praha - Výzkumný pracovník
2,608 Michaela Nováková Gymnázium Brno-Řečkovice, student
2,607 Andrea Linhartová ZP
2,606 Simona Bendová Gjb-spgš Přerov-studentka
2,605 Ivan Řehoř VŠCHT - Odborný asistent
2,604 Tomáš Burda Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248, pedagog
2,603 Martin Plaček Robert Bosch, spol. s r.o., Centrum kompetence pro plastové díly
2,602 Helena Nováková studentka MFF UK
2,601 Michal Vavroš Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, učitel
2,600 Jan Jirmus Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2,599 Alan Liška Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. - postdoktorand
2,598 Anna Vernerová Matematicko-fyzikální fakulta UK - vědecký pracovník, alumni korespondenčního semináře
2,597 Michael Salem VŠCHT Praha, Student
2,596 Stjepan Uldrijan Lékařská fakulta MU - vědecký pracovník, bývalý mentor několika talentovaných středoškolských studentů
2,595 Jan Zálešák Fakulta sociálních studií, vědecký pracovník
2,594 Marian Poljak student MFF UK, organizátor mezinárodní soutěže Náboj a Matematického korespondenčního semináře
2,593 Adam Bretšnajder Student gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku
2,592 Martin Štempec Střední průmyslová škola technická Jablonec, student
2,591 Eva Muchova VŠCHT Praha
2,590 Barbora Bártová Gymnázium Brno, Křenová 36, učitelka
2,589 Marcela Procházková ZŠ, učitelka
2,588 Barbora Krásná Studentka Gymnázia
2,587 Michaela Liegertová PřF UJEP, proděkanka pro rozvoj a kvalitu
2,586 Jiří Zima Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, děkan
2,585 Zdeněk Hlávka Univerzita Karlova, MFF - docent
2,584 Jan Stoulil VŠCHT Praha - docent
2,583 Markéta Štindlová matka
2,582 Tereza Pětrošová 2. LF UK - studentka
2,581 Tomáš Boreš Student gymnázia Matyáše Lercha
2,580 Markéta Zahradníková
2,579 Veronika Sedláčková Studentka Gymnázia
2,578 doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. MFF UK, proděkan pro matematickou sekci
2,577 Jan Trlifaj MFF UK, profesor, proděkan pro vědu a zahraniční styky, Fellow of the Amer. Math. Soc.
2,576 Alžběta Vítková FF UK, FMV VŠE - studentka, bývalá účastnice mnoha soutěží a olympiád (vč. 2 mezinárodních)
2,575 Antonín Šámal University of Bath - student, alumni mnoha soutěží
2,574 Olga Richterová Poslankyně za Piráty
2,573 Roman Blažek otec studenta
2,572 Vít Dolejší MFF UK profesor
2,571 Marek Omelka MFF UK - docent
2,570 Eliška Ryslová Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody - koordinátorka soutěží
2,569 Tereza Šustrová Gymnázium Brno, tř. Kap. Jaroše, student
2,568 Anatolij Sokolohorskyj VŠCHT Praha, vědecký pracovní
2,567 Dalibor Šmíd MFF UK - lektor
2,566 Martin Mokrejš ÚEM AV ČR - vědecký pracovník a někdejší účastník BiO, ChO a dalších soutěží celostátního charakteru
2,565 Roman Ondrůšek Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace - učitel informatiky + zástupce statutárního orgánu
2,564 Jan Šaroch MFF UK - odborný asistent
2,563 Leo Boček důchodce, dříve MFF UK Praha a PřF UJEP Ústí n.L.
2,562 Ráchel Ridzoňová UK - student; učitelka, vděčná účastnice MO, LO a ČLO
2,561 Jan Preiss Oxford University Czech & Slovak Society – President
2,560 Jan Dobeš VeryBookDesign.com - designér
2,559 Tereza Mihulová MENDELU - student
2,558 Hana Svozilová LF MU, CEITEC MU, FN Brno, doktorand
2,557 Milena Mařáková student
2,556 Anna Rodionova VŠCHT - student
2,555 Marek Novák Gymnázium Písek - student
2,554 Boleslav Kerouš
2,553 RNDR. Bořek Navrátil SŠUM , učitel matematiky a chemie
2,552 Daniel Lebduška krajský předseda Pirátů, kandidát na hejtmana
2,551 Pavel Jeníček VŠCHT, profesor
2,550 Jan Karlický MFF UK, vědecký pracovník
2,549 Jan Max Honzík FIT VUT profesor
2,548 Jiří Příhoda Přírodovědecká fakulta MU, Ústav chemie, profesor
2,547 Michaela Leischnerová GPOA Znojmo; učitelka
2,546 Akram Al Masani VŠCHT - Student magisterského oboru petrochemie
2,545 Michal Bejček MFF UK
2,544 Zuzana Stupkova
2,543 Martin Janda Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - odborný asistent
2,542 Anna Šírová VŠCHT - student
2,541 Zdeněk Varga VŠCHT - PhD student
2,540 Kateřina Ábelová Všcht_student
2,539 Jaroslav Hořák MFF UK - student
2,538 Kamil Navrátil Gymnázium a SOŠPg Čáslav - zástupce ředitele
2,537 David Němec MFF UK - student
2,536 Anna Zelenková VŠCHT Praha - student
2,535 Oldřich Lapčík VŠCHT Praha, profesor, vedoucí Ústavu chemie přírodních látek
2,534 Ondřej Kasal VŠCHT - student
2,533 Matěj Kocián Seznam.cz
2,532 Daniel Chrenko Gymnázium Volgogradská 6a - Student
2,531 Jakub Gála VŠCHT, student
2,530 Ilona Němcová Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
2,529 Zbyněk Prokop Masarykova univerzita, profesor
2,528 Pavel Stopka Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
2,527 Viola Kolaříková VŠCHT
2,526 Tomáš Bárta Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústřední komise matematické olympiády
2,525 Pavlína Basařová, doc. Dr. Ing VŠCHT Praha, přednášející
2,524 Olga Onderková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace - učitel
2,523 Jiří Janoš VŠCHT - student
2,522 Radka Nováková VŠCHT Praha, absolvent, zaměstnanec
2,521 Petra Matulová Bioskop - vědecké výukové centrum MU, vedoucí centra
2,520 Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. UK PedF a VŠCHT - odborná asistentka ve studijních programech vzdělávání učitelů
2,519 Alena Šalounová Gymnázium Vysoké Mýto, učitelka
2,518 Tomáš Dygrýn Student
2,517 Michal Kolář ÚMG AV ČR - vedoucí vědecký pracovník, VŠCHT - pedagog
2,516 Zbyněk Pawlas MFF UK, vedoucí korespondenčního semináře Pikomat MFF UK
2,515 Gleb Petrenko VŠCHT - student
2,514 Tomáš Pechr VŠCHT Praha - student
2,513 Veronika Zelinková STRV iOS Developer
2,512 Kristýna Haltufová Přírodovědecká fakulta UK - magisterský student
2,511 Gabriela Tůmová VŠCHT - student
2,510 Martina Nováková Rodič, IT manažer
2,509 Samuel Frei VŠCHT - student
2,508 Viktória Kapsdorferová PřF UK - student
2,507 Tereza Hruška Hášová
2,506 Arnošt Kobylka IT konzultant, bývalý účastník mnoha olympiád a korespondenčních seminářů, stříbrný na MFO 1989 ve Varšavě
2,505 Michaela Bičanová Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p.o.
2,504 Jan Vršovský Seznam
2,503 Simona Galádová VŠCHT-magisterský student
2,502 Václav Vinkler Wichterlovo gymnázium - student
2,501 Petr Matula Fakulta informatiky MU - docent, vedoucí katedry
2,500 Monika Čížková VŠCHT - Student; ÚOCHB AV ČR
2,499 Lada Janíčková Přírodovědecká fakulta UK-magisterský student, v minulosti účastník biologické olympiády
2,498 Julie Drážďanská VŠCHT - studentka
2,497 Barbora Vyhnálková VŠCHT - student
2,496 martin bazant
2,495 Matěj Vrúbel Univerzita Karlova - student
2,494 Zuzana Kotková VŠCHT Praha, Tajemnice Chemické olympiády
2,493 Marie Hudečková
2,492 Vladimíra Šnajdrová Masarykova univerzita - student
2,491 Pavel Pokorný VŠCHT Praha, pedagog
2,490 Alice Kulagová VŠCHT - studentka
2,489 Mgr. et Mgr. Gabriela Doležalová Absolventka Právnické fakulty UK, účastnice studentských olympiád v AJ a FJ
2,488 Eliška Miková Přírodovědecká fakulta UK - magisterský student
2,487 Pamela Pettinaroli Gymnázium Krnov Student
2,486 Jakub Nierostek UK, student
2,485 Jan Černý Renomia - SAM
2,484 Klára Předotová Gymnázium Botičská - student
2,483 Eva Ostapenko VŠCHT Praha
2,482 Karel Mařík VŠCHT Praha - PHD student
2,481 Michal Sončík VŠCHT - Student
2,480 Vít Novotný student septimy
2,479 Tomáš Weiss Přírodovědecká fakulta UK, akademický pracovník
2,478 Eliška Robenhauptová VŠCHT Praha, studentka bakalářského studijního programu
2,477 Petra Patáková VŠCHT Praha, profesor
2,476 Ivana Křížová VŠCHT - Praha
2,475 Jan Čambal Gymnázium Botičská, učitel
2,474 Markéta Dočkalová Student
2,473 Ondřej Železník VŠCHT - Výzkumný pracovník
2,472 Prokop Schmid Student
2,471 Ondrej Gedeon VŠCHT Praha, profesor
2,470 Dana Bílková VŠCHT Praha, marketingová specialistka
2,469 Magdalena Záchová Lékařka ARO Kladno, Psychosomatická poradna Praha 2
2,468 Denys Chaplyhin VŠCHT - Student
2,467 Kateřina Rubešová VŠCHT, pedagog
2,466 Michal Přibyl VŠCHT Praha - děkan Fakulty chemicko-inženýrské
2,465 Jiří Ludvík Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR + pedagog na VŠCHT; dlouholetý spoluorganizátor Chemické olympiády; Prof., RNDr., CSc.
2,464 Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK - vedoucí katedry
2,463 Ondřej Kříž Student
2,462 Julie Kolářová Student
2,461 Vítězslav Knotek VŠCHT - odborný asistent
2,460 Jana Střasáková student
2,459 Vojtěch Spiwok VŠCHT
2,458 Nikola Mazáčková PřF UK - student bakalářského oboru, bývalý účastník biologické olympiády
2,457 Evžen Markalous učitel
2,456 Jan Lipov VŠCHT Praha, odborný asistent
2,455 Martina Novotná Ústav struktury a mechaniky hornin - AV ČR, v.v.i. - odborný pracovník
2,454 Petr Kraus NXP ČR, manažer
2,453 Jakub Ludvík VŠCHT Praha - doktorand
2,452 Eva Marková Gymnázium Jana Keplera, učitelka
2,451 Lucie Mašková doktorandka VŠCHT Praha
2,450 Josef Voltr SÚRO, výzkumný pracovník
2,449 Phuong Uyen Le Student
2,448 Štěpán Hovorka VŠCHT Praha
2,447 Ivo Hopp
2,446 Jitka Čejková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - docent
2,445 Eliška Petrová VŠCHT - doktorandka
2,444 Marek Konečný Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace - student
2,443 Jan Vališ VŠCHT - student magisterského oboru
2,442 Radka Ježíšková VŠCHT - studentka magisterského oboru Klinická bioanalytika
2,441 Zdeněk Hrdlička VŠCHT Praha, odborný asistent
2,440 Aneta Potomská Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace - student
2,439 Zdeněk Bergman Gymnázium Teplice - ředitel
2,438 Martina Berková
2,437 Jan Faltýnek Přírodovědecká fakulta MU - doktorand
2,436 Vojtěch Koudelka Gymnázium Boskovice - Student
2,435 Michal Hušák VŠCHT Praha - pedagog
2,434 Mária Zedníková ÚCHP AV ČR, VŠCHT Praha - vědecký pracovník
2,433 Ondřej Valík 3LF UK
2,432 Vít Skoták Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace - student
2,431 Bc. Leona Palbuchtová VŠCHT Praha - student, SZPI Praha - laborant
2,430 Mgr. David Fatka Učitel chemie, dlouholetý účastník předmětových soutěží
2,429 Kristýna Klementová ZŠ Hostivař - učitelka
2,428 Patricie Niemcová Student VŠCHT Praha
2,427 Karolína Štrbová Všcht - student
2,426 Stella Špirochová student
2,425 Jiří Šturala VŠCHT Praha, pedagog, bývalý účastník předmětových olympiád
2,424 Jáchym Šuman Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, vědecký pracovník a pedagog
2,423 Barbora Kocábková VŠCHT - student
2,422 Marie Kloubcová VŠCHT - studentka
2,421 Adéla Brejchová VŠCHT Praha
2,420 Michal Hub Student PřF UK
2,419 Ondřej Šimeček Gymnázium, České Budějovice Jírovcova 8 - student
2,418 Jan Červeňan Gymnázium, student
2,417 Barbora Hanišová student
2,416 Radka Kočí Voznicová Gymnázium Brno, Vídeňská
2,415 Gabriela Ryšavá LF MUNI - studentka, bývalá účastnice mnoha olympiád a soutěží
2,414 Patrik Rous VŠCHT-Student
2,413 Lumír Krejčí Masarykova Universita
2,412 Adam Pikna Gymnázium a ZUŠ Šlapanice - student
2,411 Jaroslav Šťastný Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, ředitel
2,410 Jan Kačenka
2,409 Veronika Slonková Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - studentka
2,408 Jakub Maťa student - Gymnázium Jakuba Škody, Přerov
2,407 Barbora Sedlackova
2,406 Lucie Bušová Gymnazium Praha 5, Na Zatlance 11
2,405 Jana Večerková Student
2,404 Jana Chaloupková Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 - studentka
2,403 Lukáš Synek Ústav experimentální botaniky, vědecký pracovník
2,402 Sára Jobranová Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, student
2,401 Kristýna Kůstková Student na Mannes School of Music
2,400 Klára Pešlová Gymnázium Jírovcova 8 České Budějovice-student
2,399 Barbora Schmidová
2,398 Zdenka Jirková JG Nachod - učitelka
2,397 Dominika Pospíšilová
2,396 Hana Krulišová MFF UK - absolventka
2,395 Zuzana Kudelkova
2,394 Antonín Kunka MU - Ph.D. student
2,393 Ing. Eva Svobodová, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - odborná asistentka a rodič úspěšného řešitele krajských kol Astronomické a Zeměpisné olympiády
2,392 Jan D Bláha Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, proděkan pro vnější a zahraniční vztahy; Česká geografická společnost, předseda Severočeské pobočky
2,391 Mgr. Michal Vašina RECETOX MUNI Brno - PhD student
2,390 Miroslav Olšák University of Innsbruck, absolvent MFF UK, bývalý soutěžící v Matematické olympiádě
2,389 Karolína Šnajdarová Studentka
2,388 Filip Cesar Gymnázium F. X. Šaldy Liberec - student 4. ročníku
2,387 Jan Vaňhara
2,386 Robert Pecka TOP tým Praha - předseda
2,385 Zdeněk Čermák Přírodovědecká fakulta UK, pedagog, člen výboru České geografické společnosti
2,384 Maxim Kozlov Undout - CEO
2,383 Albert Pátík Student
2,382 Ivo Rudolf Ustav biologie obrtalovcu AVCR, v.v.i.
2,381 Jiří Žgánič Šprdlík Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity - knihovník
2,380 Ing. Petra Mišková GJŠB - pověřenec GDPR
2,379 Blažena Gebauerová Mendelovo gymnázium, Opava, př. org., předseda okresní komise SOČ
2,378 Zuzana Jechumtálová Geofyzikální ústav AV ČR, vědec
2,377 Ondřej Tkaczyszyn student
2,376 Šárka Procházková studentka PřF UK, bývalá účastnice olympiád
2,375 Zdeňka Kielbusová Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, pedagog, předsedkyně krajské komise FO
2,374 Petr Mišek
2,373 Martin Hemza ZUŠ Teplá, ředitel školy
2,372 Šárka Olivíková Sgo- studentka 3. ročníku
2,371 Tomáš Rothröckl Správa Národního parku Podyjí, ředitel
2,370 Lenka Karpíšková Organizátor ViBuChu, student PřF MU
2,369 Lenka Kořínková Gymnázium Čáslav, pedagog
2,368 Antonín Nádvorník Gymnázium Jírovcova, České Budějovice - student
2,367 Pavel Kolář GPOA Znojmo, pedagog, zástupce ředitele
2,366 Berenika Indruchova Studentka - Přf UPOL
2,365 Pavel Bažant SW vývojář, bývalý účastník matematických olympiád
2,364 Pavlína Šimůnková matka nadaných dětí, bývalá učitelka Mat-Fyz
2,363 Ivan Požár zahradník
2,362 Jan Houfek
2,361 Marek Velešík OSVČ
2,360 Eva Ručilová Mendelovo gymnázium, Opava- studentka
2,359 Dominik Prager Gymnázium Vítězslava Nováka J. Hradec - student
2,358 Julie Basyrova Farmaceutická společnost
2,357 David Beinhauer Student MFF UK, bývalý účastník soutěží
2,356 Linda Langerová Enehano Solutions, Salesforce developer - Bývalá účastnice olympiád, řešitelka korespondenčních seminářů a organizátorka BRKOSu
2,355 Michaela Nováková učitelka 2. stupně ZŠ
2,354 Lukáš Huňka Sousedská Pomoc, nadační fond - zakladatel
2,353 Zdeněk Moravec Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - ředitel
2,352 Jana Vejvodová ZČU v Plzni akademická pracovnice
2,351 Tomáš Hnídek SW Developer, bývalý učastník oborových soutěží
2,350 Daniel Peřina Díky, že můžem
2,349 Martin Vavřík Student MFF UK, účastník olympiád
2,348 Petra Jodasová 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, studentka 5. ročníku, bývalá účastnice mnoha předmětových olympiád a korespondenčních seminářů
2,347 Matěj Záhora Student - GPOA Znojmo
2,346 Petr Vaněk Student 2. LF UK
2,345 Hana Veselá UK, 2.LF, lektor
2,344 Martin Kovanda ČVUT - student
2,343 Zuzana Ševčíková 1. LF UK — Student
2,342 Sabina Šindlářová Mendelovo gymnázium-studentka
2,341 Adéla Tiefenbachová Studentka PřF MU
2,340 Veronika Hesová
2,339 Jakub Svajda
2,338 Jiří Zámečník Student - UTB ve Zlíně
2,337 Lukáš Veškrna Gymnázium Jana Keplera - Student
2,336 Terezie Kovalová ZUS Charlotty Masarykové, učitelka
2,335 Karolína Schneiderová Studentka
2,334 Tadeáš Grabic Student - Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice
2,333 Anna Chejnovská
2,332 Jan Petr Univerzita Palackého v Olomouci, docent, předseda Olomoucké pobočky České společnosti chemické
2,331 Matouš Vinš LeapMakers z.s.
2,330 Anežka Bělohlávková Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, lékařka
2,329 Jan Louda
2,328 Kateřina Grabicová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod; akademický pracovník a matka 2 řešitelů olympiád
2,327 doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, vědec, akademický pracovník a otec 2 řešitelů olympiád, Chemiklání atd.
2,326 Luboš Dvořák GEOVAP, spol. s r.o. – programátor
2,325 Hana Turčinová doktorandka na MFF UK, členka České matematické společnosti
2,324 Sára Koumalová Student PřF, LF MU
2,323 Amanda Rosota Studentka
2,322 Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
2,321 Dana Řezníčková Česká geografická společnost, předsedkyně sekce geografického a environmentálního vzdělávání
2,320 Radek Jevický Technický pracovník
2,319 Nikolas Prokša Gymnázium Kroměříž - student
2,318 Mikuláš Krupička programátor
2,317 Dr. phil. Michaela Voltrová Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, proděkanka
2,316 Jaroslava Rymešová ZUŠ Járy Cimrmana, Školní 3, Františkovy Lázně
2,315 Jan Nezval N-ROTE Mechanical s.r.o.
2,314 Vendula Ondráková student
2,313 Eva Vaňková student, před lety účastník ChO
2,312 Barbora Horáková
2,311 Karel Pazourek Gymnázium Jírovcova, České Budějovice - účitel, člen Úlohové komise Matematické olympiády
2,310 Barbora Hrnčířová Studentka PřF MU, bývalá účastnice olympiád
2,309 Hana Skopcová
2,308 Jiří Jan Borák Účastník
2,307 Jaroslav Tylich IBM - Team Leader Trainee
2,306 Jan Helešic Lesník
2,305 Irena Fikáčková Gymnázium Komenského Havířov učitelka
2,304 Martina Krásnická JČU - vysokoškolský pedagog
2,303 Dana Coffre Tcc Project Manager
2,302 Petr Zácha ČVUT - systémový integrátor
2,301 Karolína Trachtová CEITEC Masarykova Univerzita
2,300 Jana Sýkorová Matka
2,299 David Tichý Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
2,298 Josef Beneš HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. - Specialista GIS
2,297 RNDr. Karel Kolář, Ph.D. absolvent MFF UK, dlouholetý organizátor a porotce fyzikálních soutěží (FYKOS, Fyziklání, Fyziklání online, Turnaj mladých fyziků, ...)
2,296 Eva Chocholová Doktorandka PřF MU, bývalá účastnice olympiád
2,295 Magdaléna Linková Gymnázium Děčín - studentka
2,294 Zuzana Lorethová matka
2,293 Michal Kolář PřF UP - fyzik
2,292 Zdeněk Hartman Student
2,291 RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby - vědecký pracovník, bývalý účastník biologické olympiády
2,290 Alisa Komendová Fotografka
2,289 Peter Adamík Vlastivědné muzeum v Olomouci, vedoucí ústavu
2,288 Daniel Jakubík Programátor IS MU; bývalý účastník středoškolských olympiád
2,287 Iveta Řeháková Matka
2,286 Zuzana Bumbová Studentka PřF JČU
2,285 Adam Waněk Student - Gymnázium
2,284 Tereza Pešková
2,283 Sergej Moroz Vedec z TU Munich
2,282 Kateřina Eklová Fakulta stavební ČVUT, doktorandka
2,281 Vojtěch Brož student PřF UK, korespondenční seminář Biozvěst, organisace soustředění Fluorescenční noc
2,280 Josef Chytil Muzeum Komenského v Přerově - vedoucí ornitologické stanice
2,279 Pavla Pečenková
2,278 Sára Schafferová Gymnázium Křenová
2,277 Veronika Formánková pedagog
2,276 Adéla Kosková Studentka gymnázia
2,275 Michaela Durčáková Studentka
2,274 Jakub Wagner Datový analytik
2,273 Zdeněk Koňařík SAPSŠ - učitel
2,272 David Kománek otec 3 řešitelů z řad studentů
2,271 Ondřej Nekola H2O.ai
2,270 David Král Přírodovědecká fakulta UK, pedagog
2,269 Dita Šimková Rozpočtář staveb
2,268 Michal Panuška
2,267 Lenka Ježková Studentka gymnázia
2,266 Anna Nováková Učitelka Bi-Che na rodičovské
2,265 Pavel Novotný Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, PhD student a výzkumný pracovník
2,264 Marcela Čákorová lékárnice Fakultní nemocnice Plzeň
2,263 Jana Kočičková
2,262 Daniel Havrda Gymnázium Dr. Antona Randy - student
2,261 Lukáš Zavřel Matematik, bývalý organizátor soutěží
2,260 Alena Němečková Učitel AJ a student MU Brno
2,259 Sabina Hrabetova vědkyně
2,258 Josef Harnušek
2,257 Lenka Absolonová Gymnázium Kladno, učitelka CHE-MAT
2,256 Adéla Mojžíšová Student Přf UK
2,255 Stanislav Nemrava Základní umělecká škola Uherské Hradiště, od roku 1992 ředitel, od roku 2018 učitel literárně-dramatického oboru, člen ÚUR sekce LDO
2,254 Roman Bechyně Student PF
2,253 Pete Zajíček HR manager
2,252 Lukáš Bjolek Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, učitel
2,251 Lenka Zdeborova Vědec CNRS & EPFL, Díky existenci matematické a fyzikální olympiády
2,250 Štěpán Pikna VUT-student
2,249 Nela Šindelářová
2,248 Vlasta Škorpíková Krajský úřad - referentka ochrany přírody
2,247 Radek Vitek Organizátor BiO, bývalý účastník BiO
2,246 Pavel Janecek XR Rebelové CR
2,245 Luděk Král VŠCHT - absolvent
2,244 PhDr. Ilona Juhásová Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje, předsedkyně
2,243 Jakub Chramosta HR Specialista
2,242 Daniel Bohutínský, MUDr. Lékař VFN - GPK
2,241 Eliska Wensink
2,240 Robin Palán Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského - student
2,239 Oldrich Syrovatko Duchodce
2,238 Helena Pokorná PřF MU - student
2,237 Jan Kořínek Milující rodič
2,236 Jan Jiřík Rodič studenta, který se pravidelně účastní různých olympiád
2,235 Hana Mgr. Schmidová ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5
2,234 Lubomir Kotek
2,233 Lenka Stryalová Organizátorka Science Café
2,232 Eliška Růčková Studentka VŠCHT
2,231 Renata Málková Gymnázium, Pardubice, Dašická - učitelka
2,230 Benjamin Sichrovský ČVUT - student
2,229 Jan Pokorný student FI MU
2,228 Aneta Gronová
2,227 Klára Hlaváčová Gymnázium Kladno-student
2,226 Jitka Marečková ZŠ a MŠ Hradec Králové
2,225 Jiří Ježek SPŠei Ostrava - student
2,224 Vít Voleman Gymnázium Jaroslava Heyrovského, student
2,223 Petr Blažek IFER
2,222 Ondřej Borýsek FI MU student, KSI organizátor
2,221 Martina Straková SFŽP
2,220 Jitka Štrofová FPE ZČU, odborná asistentka
2,219 Jan Sláma Nenech to být - Spoluzakladatel
2,218 Jakub Musik Student
2,217 Matouš Křížek AO, FO, Cho, BiO, MO, ČjO a mnoho dalších - účastník; gymnázium - student)
2,216 Valérie Bušová 1. LF UK Praha - student
2,215 Roman Matoušek Geograf
2,214 Blanka Mikátová zoolog
2,213 Václava Lensmith Gymnázium - učitelka
2,212 Jakub Cerman 1. lékařská fakulta UK Praha - student
2,211 Lenka Hatriková Student VŠ
2,210 Marek Kasner Student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
2,209 Dominik Bednář
2,208 Drahoslava Vaníčková ZŠ - učitelka v.v.
2,207 Šárka Adamcová Gymnázium Jírovcova, ČB
2,206 Petr Kovář Student
2,205 Michaela Matrasová Studentka gymnázia
2,204 Kristýna Závacká FN Brno - Nelékařský zdravotnický pracovník
2,203 Michal Janouch České geografické společnosti
2,202 Petr Žabka OSVČ
2,201 Anna Hercíková Studentka
2,200 Kristýna Hovorková studentka
2,199 Elizabeth Lensmith VŠCHT Praha - studentka
2,198 Filip Bialas MFF UK - student
2,197 Monika Králová Gymnázium Jírovcova - student
2,196 Luboš Nouzovský ČVUT v Praze
2,195 Pavlína Stránská
2,194 Jan Kukal
2,193 Josef Daneš
2,192 Hana Dvořáková Gymnázium Brno, Křenová - student
2,191 Monika Vlčková Univerzita Karlova - student
2,190 Michal Janata Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – student
2,189 Kamila Dostálová VŠB TU Ostrava - Ph.D. student, pracovník VaV
2,188 Martin Dojiva Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
2,187 Christina Bachmannová VŠCHT doktorský student
2,186 Bc. Barbora Tonnerová studentka
2,185 Anna Kalendová
2,184 Eliška Zlatníková Gymnázium Budějovická - student
2,183 Jonáš PRIŠKIN VŠCHT - student
2,182 Maria Holcová 3.LF UK - studentka
2,181 Kristýna Matušková
2,180 Jitka Lacmanová Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl - student
2,179 Jakub Stosek Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - PhD student
2,178 Ondřej Trojek Wichterleho gymnázium - student
2,177 Barbora Němcová Gymnázium a SOŠP Čáslav - studentka
2,176 Dominik Michálek analytik
2,175 Irina Feldbabelová Základní škola - učitelka
2,174 Tomáš Uher Přírodovědecká fakulta UK - student
2,173 Zdeněk Zadražil Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, vědecký pracovník
2,172 Štěpán Míšek ZŠ Vlčnov
2,171 Šimon Andrš Gymnázium Jana Keplera - student
2,170 Zuzana Kuchařová Medizinische Fakultät Universität Leipzig - studentka
2,169 Jakub Černý Student
2,168 Šárka Bělochová
2,167 Tomáš Holub Zlatý List - dobrovolník
2,166 Julie Sejbalová
2,165 Tereza Kochová
2,164 Jakub Janáč Gymnázium Strakonice, student
2,163 Denisa Ficencová Produktový manažer
2,162 Markéta Zavoralová Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola - studentka
2,161 Eva Urbanová
2,160 Jakub Bulín MFF UK , odborný asistent
2,159 Ladislav Prener VŠCHT-student
2,158 Petr Starůstka Student Gymnázia Jana Palacha Praha
2,157 Tereza Sedláčková PřF UK - student
2,156 Hana Spurná student
2,155 Pavla Bergmanová Gymnázium Teplice - učitelka
2,154 Šárka Motanová 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
2,153 Jana Fialová Kučerová Lékařská fakulta MUNI, vědecká pracovnice, bývalá účastnice biologických olympiád
2,152 Ladislav Schweiner PřF UK- student
2,151 Michal Pospěch Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy - student
2,150 doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd ZČU, proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy
2,149 Anna Zikmundová Lékařka
2,148 Martin Šerý Student
2,147 Martin Hladík Spše a Oa Mohelnice- student
2,146 Zuzana Konvičková PřF UK - student
2,145 Jana Ferenczeiová Gymnázium Chomutov, student
2,144 Eva Feldbabelová Katolické gymnázium Třebíč, studentka
2,143 Jiřina Rottová ZUŠ
2,142 Veronika Štěpánová Ústav pro jazyk český AV ČR, vědecká pracovnice, bývalá pravidelná účastnice Olympiády v českém jazyce
2,141 Veronika Mácová VUT Brno - student
2,140 Samuel Novák student
2,139 Richard Veselý Student University of Cambridge
2,138 Edita Poláchová Ústav organické chemie a biochemie, 1. lékařská fakulta UK - PhD student
2,137 Richard Boček 2. LF UK – student
2,136 Cedrik Horčička 2. LF UK - student
2,135 Jaroslav Páral Lambda-X - vývojář softwaru
2,134 Robert Ernest Gymnásium Voděradská, student
2,133 Berenika Eichhorn 10. Základní škola Kladno
2,132 Markéta Zronková Chemická olympiáda
2,131 Jan Šimek MFF UK, student
2,130 Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek - student
2,129 Martin Černý Student Gymnázia Havlíčkův Brod, spoluorganizátor korespondenčního semináře Pikomat
2,128 Marek Pavlica Gymnázium Na vítězné pláni, student
2,127 Viola Ebermannová GJK
2,126 Kristýna Blažková
2,125 Karolína Jakubcová Student
2,124 Jakub Vodička Študent
2,123 Kateřina Matulová Gymnázium Brno-Řečkovice - student
2,122 Jiri Damborsky Masarykova univerzita
2,121 Eva Kubíčková pedagožka CARITAS - VOŠs Olomouc
2,120 Miroslava Černohorská ZŠ Štefánikova, Pardubice - učitelka
2,119 Tomáš Trejtnar Student
2,118 Zdeněk Polák Jiráskovo gymnázium v Náchodě
2,117 Jiří Mór Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - student
2,116 Petra Fišerová Recetox, Masarykova univerzita - PhD student
2,115 Berenika Stloukalová FCHPT STU Bratislava, studentka
2,114 Zuzana Šimůnková Gymnázium Havlíčkův Brod, učitelka Ma - ICT, bývalá krajská koordinátorka péče o nadané (pedagog) v rámci krajské sítě podpory nadání
2,113 Tomáš Suchý 3. lékařská fakulta UK, Student
2,112 Anna Lenfeldová SPŠCH Brno - Studentka
2,111 Maja MARINOVA pedagog a rodič
2,110 Ilona Bursikova ZŠ Litvínov-Hamr- učitelka 2.st.
2,109 Kateřina Kozlova Gymnázium Voděradská, student
2,108 Petr Vileta
2,107 Václav Zvoníček MFF UK, student
2,106 Pavel Svoboda KFP ředitel
2,105 Adriana Martinyová Student
2,104 Petr Kahan Gymnázium Dr. Antona Randy – student
2,103 Marek Lanč, Ph. D. VŠCHT Praha, Ústav fyzikální chemie
2,102 štěpán macura Jiráskovo gymnázium Náchod - středoškolský pedagog
2,101 Pavla Pechová Student
2,100 Karolína Fousová
2,099 Barbora Sedláková Gymnázium a SOŠPg Čáslav - student
2,098 Martin Horák Masarykova Univerzita, student
2,097 David Žáček Student
2,096 Radka Pešíková Gymnázium Rumburk, učitelka biologie a chemie
2,095 Mojmír Volf
2,094 Daniel Kumpošt Jiráskovo gymnázium Náchod - student
2,093 Drahoslav Kaňok Manažer projektu v soukromé sféře
2,092 Michal Drbohlav Programátor
2,091 Ondřej Švanda
2,090 Jana Dušek Pražáková Kulturní referentka
2,089 Martin Kodovský Seznam.cz, a.s. - Programátor
2,088 Lukáš Papoušek Student
2,087 Nicol Jará Biskupské gymnázium Hradec Králové - učitelka
2,086 Bohdan Lisačenko
2,085 Daniel Rod Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta - Student
2,084 Ondřej Klejch University of Edinburgh - vědecký pracovník, bývalý účastník předmětových olympiád
2,083 Lenka Zikmundová studentka VŠCHT v Praze
2,082 Tomáš Ledinský Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí - Student
2,081 Michal Horák Student
2,080 Jan Říha PřF UK - student
2,079 Tereza Kožená Studentka pedagogické fakulty MUNI
2,078 Hana Zikmundová Jiráskovo gymnázium v Náchodě, učitelka chemie
2,077 Michaela Radoměřská Studentka
2,076 Dmytro Kotlan Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčková 451 - student
2,075 Anna Jůzová student
2,074 Pavel Dušek VFN - lékař, bývalý účastník chemické, biologické a fyzikální olympiády
2,073 Dana Komárková
2,072 Kateřina Charvátová studentka MFF UK, organizátorka korespondenčního semináře FYKOS
2,071 MATEJ BUZGO InoCure s.r.o.
2,070 Iveta Hrdá Student
2,069 Zdeněk Štoček Optimal Power
2,068 Lukáš Kuneš 2. Lékařská fakulta UK v Praze, student
2,067 Filip Kurečka
2,066 David Žahour Student FAV ZČU Člen Czech Cyber Team
2,065 Thao Pham Thu Studentka
2,064 Lucie Pavlíčková Jiráskovo gymnázium Náchod, učitelka španělštiny
2,063 Jana Buchtová Student
2,062 Karolina Šedová Student
2,061 Bára Kačírková Gymnázium Křenová-student
2,060 Jakub Štoček British Antarctic Survey - Ice Fracture Modeller
2,059 Agáta Roeselová Gymnázium Ječná 27, Praha 2 - student
2,058 Anna Dolejšová Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
2,057 Vít Pavlík Gymnázium Havlíčkův Brod - student
2,056 Zuzana FELKLOVÁ Jiráskovo gymnázium Náchod - učitelka jazyků
2,055 Kristýna Petrlíková studentka
2,054 Zbyšek Mošna Akademie věd ČR - vědecký pracovník
2,053 Marek Feith Masarykova Univerzita / Malmö University
2,052 Štěpán Boráň Student
2,051 Veronika Velichová Chemická fakulta, VUT v Brně - student
2,050 Sofie Korčyková FSV UK - studentka
2,049 Kristýna Šavelková rodič
2,048 Veronika Vodičková Gymnázium,studentka
2,047 Veronika Balcarová Jiráskovo gymnázium Náchod, učitelka
2,046 Filip Kubát Gymnázium Sokolov a KVC - student
2,045 Helena Trkalová Ucitelka Hořické gymnázium
2,044 Jiří Čičovský Rodič studenta gymnázia
2,043 Eva Malinská Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 - student
2,042 Anna Jaremenková Zubní lékařka, bývalá účastnice Mezinarodni biologické olympiády
2,041 Marcel Karabín VŠCHT Praha - odborný asistent
2,040 Adéla Nerudová Student
2,039 Pavlína Marková Přírodovědecká fakulta UK - student
2,038 Anna Lepšová, CSc. Mykolog ve výslužbě
2,037 Štěpán Šedivý student
2,036 Jevhenij Vorochta Student Jiráskova gymnasia v Náchodě
2,035 Pavlina Moravcova Varekova
2,034 Natalia Mazíni Student
2,033 Johanka Častvajová Student
2,032 Alice Schimmerová Gymnázium Šlapanice - student
2,031 Kateřina Škvorová ZŠ Komenského - učitelka chemie
2,030 Lenka Bartáková FZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10 - zástupce ředitele
2,029 Jan Hibler Učitel ZŠ
2,028 Štěpán Flandera Student
2,027 Pavla Štočková Ekonom
2,026 Jan Šklíba Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - vědecký pracovník
2,025 Lenka Libusová Přírodovědecká fakulta UK, předsednictvo Mezinárodní biologické olympiády
2,024 Ondřej Kampas Gymnázium Brno, Vídeňská - student
2,023 Michaela Zelíková Archeologický ústav Brno - Archeolog
2,022 Mgr. Irena Konývková Základní umělecká škola Ostrov, ředitelka školy a předsedkyně sekce LDO ÚUR ČR
2,021 Pavel Ludvík Přírodovědecká fakulta UP - odborný asistent
2,020 Veronika Senciová O děti postaráno z.s. - předsedkyně
2,019 Jan Jirásko 3.LF UK, student
2,018 Michaela Moučková Student
2,017 Jan Mareš ČVU
2,016 Martina Malá
2,015 Stanislav Malý
2,014 Josef Faltičko Student
2,013 Jiří Doležel University College London - Student
2,012 Karel Tuček
2,011 Michal Onderka
2,010 Karel Hron Přírodovědecká fakulta UP - proděkan pro vnější vztahy; člen Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti
2,009 Matěj Kmošek Archeologický ústav AV CR, Brno, analytický konzervator
2,008 Markéta Vojtěchová
2,007 Adéla Borkovcová Gymnázium Brno, Křenová - student
2,006 Tobiáš Poláček
2,005 Tomáš Koriťák Student- GPOA Znojma
2,004 Eliška Burdová PedF UK, student
2,003 Arnošt Žídek ZŠ Otická, Opava - ředitel
2,002 Tereza Podolská Přírodovědecká fakulta UK, studentka
2,001 Michala Malá
2,000 Lukáš Tichý Student - UPOL
1,999 Ondřej Macek Gymnázium Dašická Pardubice-student
1,998 Andrea Slívová Masarykovo gymnázium Plzeň, student
1,997 Ondřej Kříž VUT FIT - student
1,996 Radka Fojtová
1,995 Karolina Žáková Student - Vysoké učení technické v Brně
1,994 Lukáš Honsa Student MFF UK
1,993 Tomáš Chvojka Student
1,992 Ondřej Metelka FI MUNI - student
1,991 Tomáš Karban Univerzita karlova - student
1,990 Jan Preclík Jiráskovo gymnázium Náchod - učitel
1,989 Radmila Poláčková Gymnázium Šlapanice, pedagog
1,988 Richard Balogh Robotika.SK - organizator soutezi v robotice
1,987 Daniel Jakubec Student
1,986 Michal Andreas Univerzita Hradec Králové
1,985 Jana Jáchimová
1,984 Lenka Machová Student - Gymnázium Česká Lípa
1,983 Gabriela Bělová Gymnázium Teplice - studentka
1,982 Rozálie Bílková Student
1,981 David Vojtíšek Technická Univerzita Liberec - student
1,980 Tereza Štočková Gymnázium Studentská Havířov- student
1,979 David Michálek ZŠ Tyršova 446 Nymburk
1,978 Aleš Ruda ředitel Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín
1,977 Petra Vojáčková Harvard University, PhD studentka
1,976 Helena Pijálková
1,975 Veronika Steklá Slovanské Gymnázium Olomouci - studentka
1,974 Tomáš Novotný Valeo SW vývojář - bývalý účastník i organizátor mnoha SŠ soutěží
1,973 Jakub Strašlipka FSV UK - student; Student Cyber Games - organizátor soutěží pro žáky ZŠ a SŠ; bývalý účastník mezinárodních olympiád
1,972 David Michálek Asociace malých debrujárů ČR - člen výkonného výboru a gestor finále Poháru vědy
1,971 Milan Pobořil Mendelovo gymnázium, Opava, p. o., zástupce ředitelky
1,970 Ivo Barca Gymnázium Blovice - učitel AJ, metodik prevence
1,969 Otto Eden
1,968 Vojtěch Wysoglad MSŠZe a VOŠ Opava - student
1,967 Jindřiška Pirnerová Student
1,966 Kateřina Pollaková Univerzita Karlova - studentka
1,965 Tomáš Kocián Student
1,964 Anna Havlová Student
1,963 Martin Hlaváč Student
1,962 Adam Vavrečka MFF UK, student
1,961 Kateřina Farkačová Středoškolský učitel
1,960 David Elicer Základní škola, zástupce ředitele
1,959 BcA. Filip Karda Lektor, pedagog, klaun
1,958 Lukáš Pazour student
1,957 Marie Ostrčilová Gymnázium Jakuba Škody Přerov - student
1,956 Klára Klečková
1,955 Matouš Kejval Student Gymnázia Botičská, účastník olympiád
1,954 Alena Tomášková
1,953 Jan Rus Gymnázium, Trutnov – absolvent
1,952 Dominik Musial SPŠCH Ostrava - student
1,951 Marcela Hrušková MUNI - studentka biochemie
1,950 Vojtěch Klapetek Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola - student
1,949 Petra Grulichová
1,948 Jana Bravanská pedagog
1,947 Veronika Žánová
1,946 Michal Kocour Student
1,945 Barbora Dopitová Student
1,944 Jakub Lipka Student
1,943 Marketa Laštovicová
1,942 Jana Onderková
1,941 Kateřina Panešová
1,940 Martin Kivader Gymnázium Děčín - student
1,939 Dagmar Hegerová Praktická lékařka pro děti a dorost, matka dvou studentů
1,938 Laura Germičová Gymnázium Cheb - student
1,937 Zuzana Matonohová Student VUT
1,936 Kamila Zlatušková ředitelka festivalu Serial Killer, bývalá proděkanka FAMU
1,935 Eva Veselková Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek, učitelka
1,934 Jan Pokorný Gymnázium Dr. Randy - student
1,933 Lukáš Supik CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium)
1,932 Tereza Berthová Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451 - studentka
1,931 Daniel Skýpala Gymnázium Olomouc-Hejčín - Student
1,930 Petr Miňovský UK - student
1,929 Michal Sykáček Gymnázium a SOŠPgJeronýmova - student
1,928 Tomas Kuras PrF UP
1,927 Tereza Vaněčková Gymnázium Šlapanice - student
1,926 Jana Magdalena Jara Student
1,925 Jitka Štěpánková IKEM Praha, lékařka
1,924 Tereza Lomnicá Školské zařízení PDP Hradec Králové
1,923 Martin Kučera ČVUT – student
1,922 Vojta Juza Gymnázium Litomyšl - student
1,921 Marek Zajíček
1,920 Jiří Raška Quinta-Analytica, Obchodní ředitel
1,919 Hana Panchártková Student
1,918 Tereza Kučerová Gymnázium Jírovcova - student
1,917 Hana Vrátilová Jiráskovo gymnázium Náchod, pedagožka
1,916 Jakub Kamenický VŠCHT - student
1,915 Matěj Formánek Gymnázium Českolipská - student
1,914 Michal Smetana GJR Chrudim - Student
1,913 Erik Mühlberger Student
1,912 František Martínek Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK - odborný asistent; bývalý člen Ústřední komise Olympiády v ČJ; člen Klubu OČJ
1,911 Leonard Walletzký Gymnázium Matyáše Lercha
1,910 Tereza Mašková PřF UK, bývalá řešitelka oborových olympiád, bývalá řešitelka a organizátorka korespondenčních seminářů
1,909 Klára Kulinová studentka gymnázia
1,908 David Wittek VUT Brno
1,907 Martin Urban Gymnázium Botičská - Student
1,906 Ema Krumniklová Student
1,905 Anna Vernerová Studentka konzervatoře
1,904 Matěj Grapa Předchozí účastník/VŠ student
1,903 Josef Johánek Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
1,902 Marie Bařinová Studentka Pražské konzervatoře
1,901 Eva Pospíšilová Asociace debatních klubů, z.s. - členka Ředitelství soutěží
1,900 Tereza Czielová student LFP, bývalý účastník ChO
1,899 Marcela Vávrová Rodič
1,898 Kateřina Čermáková PřF UK - studentka; organizátorka korespondenčního semináře Biozvěst; bývalá účastnice soutěží, předmětových olympiád a SOČ
1,897 Lukáš Málek České vysoké učení technické v Praze - student
1,896 Petr Eckl Jihomoravské muzeum ve Znojmě - historik
1,895 David Česal Student Masarykova gymnázia v Plzni, řešitel minulých kol fyzikální olympiády
1,894 Jolana Kampfová Gymnázium Nad Alejí - studentka
1,893 Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.d.
1,892 Stanislav Gajdoš VŠCHT Praha - doktorand
1,891 Anna Měšťánková Student
1,890 Lucie Kupková PřF UK Praha - pedagog
1,889 Tomáš Hradecký ZUŠ Střezina Hradec Králové - učitel
1,888 Alena Vydláková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Zeměpisná olympiáda
1,887 Vojtěch Kolář PřF JU & ENTU BC AV ČR - PhD student
1,886 Rudolf Špaček
1,885 Karel Kupka nakladatel; bývalý účastník matematických a fyzikálních olympiád
1,884 Ing. et Ing. Filip Hala, MSc. Analytik
1,883 Martin Rybář MFF UK - vědecký pracovník
1,882 Miloš Hrůza Gymnázium Třebíč – student maturitního ročníku v nastávajícím školním roce
1,881 Jana Kovalčíková
1,880 Jan Jelínek Student gymnázia
1,879 Lenka Kohoutová Fakulta chemická VUT v Brně - student
1,878 Jana Malinská
1,877 Kateřina Buryanová, DiS. Rodič budoucích VŠ studentů
1,876 Tereza Benešová Student gymnázia
1,875 Jakub Slabihoudek Technická univerzita v Liberci – student
1,874 Martina Pešlová Koutníkova
1,873 Karolína Kašparová
1,872 Jiří Helleší Geodet - OSVČ
1,871 Šárka Joštová Student
1,870 Jan Soukup Student, Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
1,869 Jarmila Jacková SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, učitelka
1,868 Vít Dostál University of Stirling - student
1,867 Natalie Hanáková OSU přírodovědecká fakulta - student
1,866 Lenka Tenušaková Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč - studentka
1,865 Alžběta Skřontová Mendelovo gymnázium Opava - student
1,864 Lukáš Tabery Student gymnázia
1,863 Lucie Haderková student
1,862 Martin Richter Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (Student)
1,861 Lada Šretrová Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova 451 - studentka
1,860 Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. Turnaj mladých fyziků - předseda Českého výboru Turnaje mladých fyziků a člen IOC IYPT
1,859 Veronika Čipryč Studentka gymnázia
1,858 Kateřina Brixí PřF UK
1,857 Pavlína Knapovská VUT fakulta chemická - student
1,856 Kristýna Valová Vysoké učení technické v Brně, CEITEC - PhD student
1,855 Kateřina Antonová Přírodovědecká fakulta UK - studentka doktorského programu
1,854 Veronika Studničková student
1,853 Barbora Čechová Student MU
1,852 Natan Hagara JGN - student
1,851 Milan Malačka Gymnázium Nad Alejí, student
1,850 Ivana Turková Student
1,849 Lukáš Bartoň ZŠ a MŠ Děčín III, pedagog Bio + Aj, člen okresní komise BiO
1,848 Gabriela Skaláková Jiráskovo gymnázium Náchod - student
1,847 Tadeáš Kubina Střední průmyslová škola chemická Brno - student
1,846 Jakub Cehula MFF UK - student
1,845 Anna Kmentová Student
1,844 Filip Marek FJFI ČVUT - student
1,843 Veronika Křížová Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, student
1,842 Petr Machovec MFF UK - Student
1,841 Ondřej Kučera Gymnázium Frýdlant, student
1,840 Vojtěch Šálek VŠCHT Praha, PhD student
1,839 Vojtěch Tvrdík Student Gymnázia
1,838 Anna Geržová SPŠ Otrokovice - student
1,837 Kateřina Sochorová Gymnázium Blovice, student
1,836 Ladislav Jarkovský Gymnázium Broumov
1,835 Jiří Robenek Mendelovo gymnázium, Opava - učitel fyziky a informatiky
1,834 Andrea Davidová
1,833 Jan Bednář
1,832 Barbora Dohnalová studentka
1,831 Jitka Soukupová Asociace malých debrujárů - Pohár vědy
1,830 Milan Hejl
1,829 Matouš Podroužek Student
1,828 Matouš Moravec Student
1,827 Petr Janík Student Masarykovy univerzity
1,826 Anna Lancova QA Executive, byvala ucastnice Chemicke olympiady
1,825 David Pražák lékař, bývalý účastník chemické olympiády
1,824 Eliška Blahetová Student
1,823 Bohdan Kopčák ČVUT - Student
1,822 Matěj Břeň Student gymnázia
1,821 Martin Barth Student FIS VŠE
1,820 Radek Sárközi Pedagogická komora, z. s. - prezident
1,819 Julie Vrtková Student
1,818 Eva Kundratova
1,817 Jáchym Pavliš VŠCHT - student
1,816 Jan Mokrý bývalý student VŠCHT Praha, účastník ChO, KSICHT
1,815 Anna Švaňhalová
1,814 Petr Slavíček VŠCHT, pedagog
1,813 Kamila Kučerová Studentka gymnázia
1,812 Luboš Plamitzer MFF UK – student
1,811 Tereza Stehnová Student
1,810 Zdeněk Veselý Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni - Ph.D., Senior Researcher
1,809 Mgr. Jitka Vašíčková ZŠ Sever, Hradec Králové, učitelka přírodopisu a zeměpisu
1,808 Petra Pikulová PřF MUNI, studentka
1,807 Tereza Klímová Student
1,806 Štefan Stanko ETH Zürich, PhD student
1,805 Vladimír Havlíček Publicista
1,804 Lucie Kundratová studentka MFF UK, organizátorka korespondenčních seminářů MKS a M&M
1,803 Vendula Veselková Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek - studentka
1,802 Marie Pangrácová vědkyně ÚOCHB AVČR a doktorandka PřF UK
1,801 Jaroslava Šorčíková G+SOŠPg Čáslav, učitelka
1,800 Tomáš Heger Jiráskovo gymnázium Náchod – student
1,799 Petra Ménová VŠCHT Praha, odborná asistentka, místopředsedkyně Ústřední komise chemické olympiády
1,798 Peter Kolesár Masarykova univerzita - Postdok
1,797 Štěpánka Grunová FF MUNI - studentka
1,796 Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, vedoucí laboratoře Virologie
1,795 Michaela Peterková Student
1,794 Terezie Císařová student VŠCHT Praha
1,793 Pavla Novotná Holovská Rodič
1,792 Gabriela Hamplová Student
1,791 Filip Záleský student
1,790 MVDr. Klára Zavadilová
1,789 Václav Prokopius Gymnázium Český Krumlov student
1,788 Monika Kolářová Gymnázium a SOŠPg Čáslav - učitel matematiky a fyziky
1,787 Ondřej Vitula
1,786 Petr Šícho Gymnázium Jana Keplera - student
1,785 Martin Toscani Student víceletého gymnázia a pravidelný účastník chemických olympiád
1,784 Jaromír Fuksa VUT FSI student
1,783 Marek Klíma Gymnázium Oty Pavla - student
1,782 Alena Debnárová Student
1,781 Petr Jermář VŠCHT - student
1,780 Bohuslav Švehla Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
1,779 Marie Rozmušová Student
1,778 Alena Petržálková Student
1,777 Adam Urban LF MUNI - Student
1,776 Tomáš Effenberger Masarykova univerzita - PhD student
1,775 Daniel Svoboda Student gymnázia
1,774 Robert Vlk Katedra biologie PdF MU, vedoucí katedry
1,773 Jiří Sgall MFF UK, proděkan, profesor informatiky
1,772 Jitka Kunstová GFŘ_kontrolor
1,771 Eter Merunková Studentka vysoké školy
1,770 Aneta Kuchařová Gymnázium Česká Lípa student
1,769 Dominika Páterová Studentka
1,768 Michael Kielbus rodič
1,767 Libor Ambrozek Český svaz ochránců přírody - předseda
1,766 Hana Reiterová Student - Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
1,765 Markéta Illová Základní škola Velké Opatovice - učitelka, členka Pedagogické komory, z. s.
1,764 Ing. Petr Mršťák Obchodní manažer
1,763 Anna Matějková Gymnázium Na Pražačce - studentka
1,762 Bohumil Zíka Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - student
1,761 Jakub Svoboda Student VUT, bývalý účastník soutěží a olympiád a finalista středoškolské odborné činnosti
1,760 Kristýna Kaplanová ZŠ Letohrad, učitelka
1,759 Ondřej Zikmund Gymnázium Jana Nerudy- student
1,758 Tomáš Sourada student MFF UK, organizátor Korespondenčního semináře M&M
1,757 Natálie Stříbná MGO Opava, student
1,756 Martin Trávníček PřF UK - student
1,755 Zuzana Juráková Architektka
1,754 David Chudožilov
1,753 Kateřina Matějková PřF UK, student
1,752 Tereza Lišková
1,751 Tomáš Flídr Gymnázium Kojetín - student, organizátor Pikomatu MFF UK
1,750 Vojtěch Žák student
1,749 Aleš Čermák Univerzita Karlova – student
1,748 Stanislava Bartošová rodič
1,747 Kamila Kopečná
1,746 Jiří Šváb Vysoká škola ekonomická - student
1,745 Václav Pavlíček Student
1,744 Vladimír Cink Student
1,743 Lada Žampachová Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
1,742 Robert Šámal Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta -- docent
1,741 Justýna Přechová Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč - studentka
1,740 Jaroslav Zaviačič INTERSTENO, čestný prezident
1,739 Marek Broda Mendelovo Gymnázium, Opava - absolvent
1,738 Dalibor Pelčák 3. lf UK - student
1,737 Monika Fárníková
1,736 Filip Rufer Konzervatoř Pardubice student
1,735 Lukáš Norek
1,734 Jakub Kříž student všeobecného gymnázia, radioamatér s volacím znakem OK9NJA
1,733 Barbora Baťová Student
1,732 Kamila Rucká Student
1,731 Julie Tomášková Církevní gymnázium, Plzeň - studentka
1,730 Eliška Havrdová Zubní lékařka, absolventka 1.LF UK, bývalá řešitelka Biologické olympiády
1,729 Jakub Streit Robotárna - vedoucí SOČ
1,728 Michael Ševčík Gymnázium L. Jaroše Holešov – student
1,727 Simona Balouchová PřF MUNI - studentka
1,726 David Kunc Slovanské gymnázium Olomouc - student
1,725 Hana Chytrá Gymnázium Blovice, učitelka Ch-Bi
1,724 Michal Kubiš
1,723 Jonáš Vala Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, student, účastník MR v grafických předmětech a dalších olympiád
1,722 Nikola Karbusová VŠCHT - student
1,721 Vít Říha Řešitel předmětových soutěží - student gymnázia volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh
1,720 Eliška Charvátová Studenka SPŠCH
1,719 Alžběta Jirečková Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl - studentka
1,718 Karolína Zabloudilová Učitelka ZŠ
1,717 Matěj Ulej
1,716 Viktor Polášek
1,715 Lucie Buchbauerová Ústav pro životní prostředí PřF UK, Biologická olympiáda, Ekologická olympiáda
1,714 Klára Rašková Gymnázium Brno - Bystrc, studentka
1,713 Tereza Hrachovcová Gymnázium Jana Opletala - studentka
1,712 Kateřina Krajová Gymnázium Ústí nad Orlicí - studentka
1,711 Tea Lukášková Univerzita Palackého-Studentka
1,710 Jan Vaňous Student VŠCHT
1,709 Ondřej Svoboda FI Masarykova univerzita - student
1,708 Filip Hrbáček PORG - student
1,707 Adéla Formanová Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň - student
1,706 Petr Zahradník FEL ČVUT - student
1,705 Jan Hadrava student MFF UK, organizátor Matematické soutěže MaSo, Matematické olympiády kategorie P a Korespondenčního semináře z programování,
1,704 Petra Vesela
1,703 Daniel Krob FLKŘ UTB - Student
1,702 Martin Pijáček SŠIEŘ - Student
1,701 Kristýna Drmelová Studentka gymnázia, účastnice vícero předmětových olympiád
1,700 Martin Havelka Středoškolský učitel
1,699 Petra Grossová FaF UK - student
1,698 Filip Hemza Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
1,697 Petr Nádeníček
1,696 Tereza Jenčová 2.LF UK - student
1,695 Eva Davidová Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba
1,694 Jakub Milský DDM Beta Pardubice - externí pedagog, flákač o prázdninách mezi střední a vysokou školou
1,693 Filip Chlad Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně- student
1,692 Martin Marinov Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
1,691 Alžběta Horáková Mendelovo gymnázium Opava - student
1,690 Aneta Chejnovská
1,689 Hana Protivánková Gymnázium Jana Blahoslava-studentka
1,688 Anežka Humhejová Gymnázium Jana Keplera - studentka
1,687 Kateřina Rubišarová Studentka Wichterlova gymnázia
1,686 Aleš Jelínek ZO ČSOP Kněžice - zoolog
1,685 Jakub Staňo Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, student
1,684 Nikola Waldhauserová Studentka
1,683 Petr Linhart VŠCHT - Student
1,682 Ondřej Fiala První české gymnázium v Karlových Varech - Student
1,681 Pavla Havlová Gymnázium a SOŠPg Čáslav-učitel chemie
1,680 Michal Starý
1,679 Věra Polášková Student
1,678 Bořivoj Marek Ústav řeckých a latinských studií FF UK
1,677 Lenka Chovancová
1,676 Michal Churý VŠCHT - Student
1,675 Martin Šíma Student
1,674 Pavla Joštová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor - student
1,673 Adéla Rotreklová
1,672 Michal Belina
1,671 Michal Kozubek Fakulta informatiky MU - předseda Akademického senátu, dříve děkan
1,670 Zuzana Havrdová Student
1,669 Radka Benešová OSVČ - překladatelka
1,668 Michal Ivasienko rodič, učitel
1,667 Arleta Chaloupková Student: Matfyz: všeobecná fyzika
1,666 Tereza Agnes Morvai Gymnázium Děčín - student
1,665 Štěpánka Baierlová ZŠ Sušice, učitelka
1,664 Marie Dichtlová
1,663 Helena Zaviačičová Interinfo ČR, z. s., předsedkyně
1,662 Jaroslav Grulich Jiráskovo gymnázium Náchod - student
1,661 Marta Slawinská Gymnázium a Obchodní akademie Orlová
1,660 Tomáš Volný VŠCHT – student
1,659 Vojtěch Kostial Student
1,658 Tadeáš Stein VOŠZ a SZŠ Praha 1 - student
1,657 Jiří Štern Gymnázium Botičská - učitel
1,656 Cyril Novotný student VUT Brno
1,655 Tomáš Roskovec EF JCU, FIT CVUT, výzkumník, matematik
1,654 Dana Hulkova
1,653 Karolina Bodláková Přírodovědecká fakulta JU - student
1,652 Sabina Mihulová Gymnázium Nad Alejí - student
1,651 Max Sorrosa Student ???
1,650 Nela Janovská Student, absolvent SOČ
1,649 Filip Brus Učitel ZŠ
1,648 Anna Beck Student
1,647 Dajana Ciglerová Študentka
1,646 Hana Buryanova
1,645 Jakub Demčo Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lázně - student
1,644 Jakub Štěpánek Student VŠCHT, popularizátor fyziky a chemie, zážitkový pedagog
1,643 Vít Kološ Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba – student
1,642 Pavla Menšíková
1,641 Niky Kačurů Gymnázium Jana Keplera - student
1,640 Jakub Koňárek Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 - student
1,639 Rudolf Kvasňovský Gymnázium Sokolov a KVC - student
1,638 Jakub Devát
1,637 Zuzana Volfová
1,636 Alexandra Kňazeva Studentka 2.LF UK
1,635 Matěj Bureš Student
1,634 Václav Vintr
1,633 Jana Wypaskova
1,632 Eliška Zárubová Jihomoravské muzeum ve Znojmě, muzejní pedagog
1,631 Petra Nadaská rodič
1,630 Petr Martynek Gymnázium Třinec - student
1,629 Marek Šnapka Systémový administrátor, mentor
1,628 Jakub Landsperský Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova - student
1,627 Michaela Parkosová
1,626 Monika Kuncová Masarykova univerzita - student
1,625 Magdaléna Mišinová studentka
1,624 Veronika Kyasová Gymnázium, pedagog
1,623 Barbora Kadlecová student PřF UK, vděčná absolventka SOČ, biologické a chemické olympiády
1,622 Pavlína Štěpánová Studentka Gymnázia Matyáše Lercha
1,621 Tadeáš Ečer Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248 - student čtyřletého gymnázia
1,620 Alexandr Kazda MFF UK, vědecký pracovník
1,619 Jaromír Mikulík
1,618 Kateřina Krumpholcová Studentka SŠLCH Olomouc - obor Aplikovaná chemie
1,617 Stanislav Kozák Student
1,616 Hynek Baturný Student Gymnázium Hlucin
1,615 Mgr. Soňa Husáková Onlio - consultant
1,614 Jan Trnka Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23 - student a účastník geologické a biologické olympiády
1,613 Julie Preislerová Studentka Gymnázia Arabská
1,612 Jiří Zelenka Student MFF UK
1,611 Dominik Sloup Biskupské gymnázium J. N. Neumanna - student
1,610 Karin Hýžová SSSP, ucitelka
1,609 David Horák Univerzita Palackého, katedra botaniky, Ph.D. student
1,608 Adéla Tomanová studentka PřF UK, účastnice oborových olympiád
1,607 Luboš Pick profesor MFF UK, předseda České matematické společnosti
1,606 Lucie Nechvílová Základní škola Kolín II., Bezručova 980, 280 02 učitelka
1,605 Petr Bartoš Klub U Boudů - předseda
1,604 Dominik Vondráček Národní muzeum - vědecký pracovník entomologického oddělení
1,603 Lukáš Jan Gymnázium Velké Meziříčí - student
1,602 Jan Kaifer MFF UK - student
1,601 Michaela Holerová Studentka
1,600 Jan Staněk VUT Brno, student doktorského studia
1,599 Milan Majerčík rodič studenta
1,598 Richard Kubec Student
1,597 Julie Nádaská
1,596 Vít Grulich Ústav systematické a ekologické biologie Přírodovědecké fakulty Maysarykovy univerzity - docent
1,595 František Pchálek Student MFF - UK
1,594 Prof Ing. Jan Macek. DrSc. FEng ČVUT v Praze, fakulta strojní, projektový manažer, profesor
1,593 Alžběta Remešová Gymnázium a ZUŠ Šlapanice - studentka
1,592 Hana Kazmířová Mateřská škola MUDr. Jana Janského, Znojmo
1,591 Milan Kořínek Mendelovo gymnázium Opava - učitel
1,590 Vojtěch Polák Gymnázium Ostrava-Hrabůvka - student
1,589 Tereza Voltrová Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - studentka
1,588 František Janeček SPSCh Brno, student
1,587 Anežka Seberová Studentka VŠB a MUNI
1,586 Martin Juřen Socialbakers - Researcher
1,585 Martin Scheubrein Vděčný bývalý účastník mnoha dotčených soutěží
1,584 Adéla Šamárková Student 3.LF UK
1,583 Eva Bartáková studentka
1,582 Tomáš Beinhauer VŠCHT - student
1,581 Radek Voch Student, Gymnázium Chomutov
1,580 Tomáš Lev GMK – Student
1,579 Zdeněk Mačát Správa Národního parku Podyjí
1,578 Adéla Novotná
1,577 Jiří Kubeš Otec studenta
1,576 Kristýna Minářová Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce, lékař JIP
1,575 Vít Janiš Mendelova univerzita v Brně - odborný asistent
1,574 katerina Bednarova student
1,573 Tomáš Wolf 3. Lékařská fakulta
1,572 Tereza Gistrová
1,571 Petra Kubešová ZŠ Vrdy - studentka
1,570 Jan Prucek Učitel
1,569 Martin Procházka Student
1,568 Mikuláš Novotný
1,567 Kryštof Salamánek Student
1,566 Michaela Ondráková
1,565 Bedřich Said Fakulta informatiky MU, Brno; Griff Aviation, Norsko
1,564 Miroslav Štufka Absolvent MFF UK, bývalý účastník i organizátor soutěží
1,563 Radovan Haluzík Centrum pro teoretická studia UK a AVČR, vědecký pracovník
1,562 Adéla Růžičková Reálné gymnázium města Prostějova, student
1,561 Roman Waldhauser rodič
1,560 Irina Koževnikova
1,559 Anna Hýžová
1,558 Jaromír Štádler
1,557 Andrea Durčáková Studentka
1,556 Veronika Svobodová LFHK, student
1,555 Dalibor Kramář
1,554 Klára Servítová Středoškolská učitelka
1,553 Martin Žihlo Student
1,552 Andrea Špačková Rodič
1,551 Tomáš Macek
1,550 Kateřina Balcarová Studentka
1,549 Daniel Buryan
1,548 Barbora Boumová Gymnázium Jana Keplera - student
1,547 Hynek Jakeš Slovanské gymnázium Olomouc, student
1,546 Veronika Slezáková student VŠ
1,545 Ondřej Chlubna Goa Orlová- student
1,544 Jana Waldhauserová Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace - učitelka chemie, zeměpisu a přírodopisu
1,543 Pavla Skácelíková Základní škola Letohrad, Komenského 269
1,542 Karolína Štádlerová Gymnázium Jaroslava Heyrovského - student
1,541 Jakub Vondřejc PřF MUNI - Student
1,540 Matyáš Bílek Gymnázium Na Zatlance - student
1,539 Veronika Bartáková Slovanské gymnázium Olomouc - student
1,538 Karolína Fárníková Student
1,537 Martin Tokoš
1,536 Radka High VŠCHT odborný asistent
1,535 Přemysl Cejhon Belief Production - Kameraman, student
1,534 Kryštof Bezděk Student
1,533 Matyáš Cimmer
1,532 Jiří Latoň Mendelovo gymnázium Opava - student
1,531 Tomáš Kocanda Gymnázium Polička - Student
1,530 Darja Koževnikova Gymnázium Jana Keplera- student
1,529 Tereza Valentová
1,528 Lukáš Mička Student
1,527 Kristýna Filipská FCH VUT Brno - student
1,526 Tomáš Urbánek Student Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
1,525 Adam Kozubek Student G. Šlapanice
1,524 Pavel Linzer Student PF UK
1,523 Alena Částečková SPŠ Hranice-student
1,522 Antonín Reiter zoolog, bývalý účastník a současný spolupracovník Biologické olympiády
1,521 Eva Vogelová
1,520 Michal Straka University of Cambridge - student
1,519 Petr Zach 3. LF UK učitel
1,518 Tomáš Hrbáč Wichterlovo gymnázium - student
1,517 Vojtěch Filipi Student
1,516 Michal Lupač Učitel, ZŠ Šlapanice
1,515 Šimon Zeman Přírodovědecká fakulta UK – student
1,514 Iveta Nešpor Levová
1,513 Jiří Tužil SW architekt, analytik, dřívější účastník mnoha oborových soutěží
1,512 Michaela Svatošová Gymnázium M. Koperníka - student
1,511 Barbora Štětinová
1,510 Tomáš Baďura Gymnázium - student
1,509 Adam Grunt Matematicko-fyzikální fakulta UK - student
1,508 Lubomír Pirnos rodič
1,507 Kateřina Brůžková LF UPOL student
1,506 Diana Marušincová Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - student
1,505 Eliška Syrovátková Pf UK - student
1,504 Lukáš Rella Gymnázium Dačice - student
1,503 David Šebesta Gymnázium Nymburk - student
1,502 Matěj Janoušek
1,501 Barbora Dymičová Gymnázium - student
1,500 Jan Řehulka Gymnázium Litoměřická - student
1,499 Hanka Řada PhD studentka, FJFI, ČVUT v Praze
1,498 Alexandr Zubov Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha - odborný asistent
1,497 Maxmilián Kříž Student, účastník několika olympiád
1,496 Iveta Brunová Středoškolský student
1,495 Bronislava Babáčková
1,494 Pavel Moravec absolvent FI MU a gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně, účastník mezinárodní matematické olympiády
1,493 Barbora Bitomská Mendelovo gymnázium, Opava - předsedkyně PK biologie, organizátor školních kol přírodovědných soutěží, vyučující ch-bi
1,492 Lukáš Lámus Gymnázium Boženy Němcové HK - student
1,491 Miroslav Bajtoš
1,490 Jana Dubská studentka UK, účastnice oborových olympiád
1,489 Gabriela Trlidová Studentka Klvaňova gymnázia Kyjov
1,488 Dana Konopčíková Sberbank CZ, a.s. - Head of SME center
1,487 Ondřej Štrba
1,486 Lucie Jirešová Studentka gymnázia
1,485 Soňa Ondrušová PhD studentka - Přírodovědecká fakulta UK
1,484 Rudolf Kryl
1,483 Tomáš Vejchodský Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - ředitel
1,482 Nikola Winklerová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace - studentka
1,481 Adam Pivetz Gymnázium Sušice - Student
1,480 Kateřina Vystavělová 1. lékařská fakulta UK, student
1,479 Kateřina Konečná Účastnice ChO, studentka MUNI
1,478 Petr Adamec
1,477 RNDr. Václav Pavlík, Ph.D. Postdoctoral fellow, Department of Astronomy, Indiana University
1,476 Zuzana Halenková PřF UK - student
1,475 Viktorie Blahová Masarykova univerzita - studentka
1,474 Vojtěch Doležal
1,473 Tadeáš Brablc
1,472 Štěpánka Pirnosová
1,471 JAN STANÍČEK Otec budoucího (snad) nadaného studenta
1,470 Kateřina Zedníčková Gymnázium Vysoké Mýto - studentka
1,469 Jiří Kubík Fakulta Elektrotechnická, ČVUT - student, pedagogický a vědecký pracovník, Gymnázium Botičská - pedagogický pracovník
1,468 Barbora Botková PdF OSU - studentka
1,467 David Pokorný Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta - student
1,466 Kateřina Zavadilová Studentka gymnázia
1,465 Klára Faltínová Student- VŠB - TUO - FAST
1,464 Vendula Onderková Gymnázium Jakuba Škody, Přerov - studentka
1,463 Kristina Peroutková Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23
1,462 Jáchym Vintr FF UK
1,461 Jiří Urban Masarykova univerzita
1,460 Jolana Šádková Studentka PřF UK
1,459 Irena Svobodová Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, učitelka
1,458 Zuzana Krumlová Konzervatoř Brno
1,457 Daniel Timko
1,456 Monika Ambrozková
1,455 Deborah Beckerová Masarykova univerzita - PhD student
1,454 Ladislav Skákal
1,453 Jiří Dolejší Jednota českých matematiků a fyziků, místopředseda
1,452 Jiří Kvapil Student
1,451 Tereza Illéšová
1,450 Jakub Horáček ČVUT FEL - student
1,449 Jan Krejčí student MFF UK, hlavní organizátor soutěže Náboj
1,448 Barbora Jirásková Gymnázium Broumov - Student
1,447 Vilém Obrátil Chemie pro spolužáky - autor učebnice
1,446 Eliška Bui Gymnázium Aš
1,445 Adéla Klvačová Gymnázium Křenová - student
1,444 Jindřich Mrlík VŠCHT Praha - PhD. student
1,443 Ronald Luc Runecast
1,442 Lucie Dostálková Přf UK - student
1,441 Petr Chmel student MFF UK
1,440 Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – vědecký pracovník
1,439 Daniela Vintrová SZŠ a VOŠZ K. Vary - učitelka
1,438 Matyáš Vlnas PedF UK - student
1,437 Daniel Myšák Mendelovo gymnázium Opava - student
1,436 Kamila Štumarová Studentka gymnázia
1,435 Natalie Gayová Studentka VFU, M&M
1,434 Jan Kopp Česká geografická společnost, západočeská pobočka, předseda
1,433 Lucie Kubíčková VŠCHT - student
1,432 Adam Opravil Gymnázium Uherské Hradiště - student
1,431 Soňa Horáková
1,430 Tereza Pokorná Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše - student
1,429 Matouš Kratochvíl VUT - Ph.D. student
1,428 Kája Týr Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 — student
1,427 Janis Bojko Chemická olimpiáda - soutěžící
1,426 Františka Štětková studentka
1,425 Gabriela Fryčová Student gymnázia
1,424 Damián Koch
1,423 Tomáš Foral Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor - student
1,422 Tereza Tocháčková Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - student
1,421 Jakub Frgal Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Student
1,420 Markéta Machalová Matematicko-fyzikální fakulta UK - student
1,419 Martin Fof Student gymnázia
1,418 Jan Tomáš
1,417 Tereza Machačková Student
1,416 Filip Dosoudil Církevní gymnázium německého řádu Olomouc - student
1,415 Jan Macek Masarykova univerzita, Lékařská fakulta - student
1,414 Matěj Sommer Unipetrol RPA - inženýr výroby
1,413 Vojtěch Švandelík Gymnázium Christiana Dopplera - učitel IVT
1,412 Anna Yaghobová Gymnázium Christiana Dopplera - učitel
1,411 Jana Křenková AV ČR
1,410 David Kocúrek
1,409 Mikuláš Řimánek
1,408 Lucie Bořková Obchodní referentka
1,407 Kamila Hantová
1,406 Tadeáš Roblík Student gymnázia
1,405 Eliška Pirnosová Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - student
1,404 Lenka Mršťáková
1,403 Kristýna Wossalová Studentka pedagogického lycea
1,402 Josef Svoboda Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, učitel
1,401 Anna Korytářová PřF MUNI - studentka; NPI ČR - vedoucí kurzů pro talentované studenty
1,400 Ondřej Hejsek Gymnázium, SOŠ a SZŠ Jilemnice - student, účastník odborných olympiád
1,399 Lukáš Mrzena Student, gymnázium
1,398 Hana Kozlíková Absolventka PřF UK, bývalá účastnice předmětových soutěží
1,397 Antonín Češík MFF UK - doktorand, bývalý organizátor MKS
1,396 Ondřej Suchý ČVUT- odborný asistent
1,395 Jana Kalvodová Gymnázium Šlapanice
1,394 Magdalena Kocianová
1,393 Jonáš Felkel Student, Fridays for future
1,392 Petr Lidinský GJVJ - student
1,391 Veronika Synková Přírodovědecká fakulta MUNI - vědecký pracovník, doktorand
1,390 Jan Doležal Siemens - programátor
1,389 Vít Hromas
1,388 Zuzana Melicharová Student
1,387 Zuzana Tréglová FF UK - studentka
1,386 Jaroslav Štěpanovský
1,385 Petra Fojtíková Učitelka, gymnázium
1,384 Petr Kohutek Gymnázium Slovanské naměstí, Brno - ucitel
1,383 Jan Pchálek Mendlovo gymnázium Opava - student
1,382 Anna Jambrichová
1,381 Jakub Klemsa FEL ČVUT - PhD student; účastník oborových olympiád
1,380 Veronika Martinková Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříč