Projekty

Mezi hlavní projekty spolku se řadí systematická podpora nadané mládeže. V tomto směru spolek ASB spolupracuje s celou řadou regionálních i celostátních partnerů zejména na školeních středoškolských studentů a absolventů projektových soutěží, kteří se každoročně vydávají reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěže. Podpora spočívá především v oborné a prezentační přípravě na realizovaných workshopech v průběhu roku. Mezi partnery tohoto programu můžeme zařadit Středoškolskou odbornou činnost (SOČ), Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) a Český svaz vědecko-technických společností (ČSVTS).

Další důležitou aktivitou je zprostředkování kontaktu mezi již bývalými úspěšnými absolventy a současnou mladou nastupující generací. V průběhu roku tak probíhá řada formálních i neformálních setkání, ať už během schůzek lokálních center, přípravných schůzek před realizací projektů nebo formou veřejných debatních panelů v průběhu celostátní předlídky SOČ.

Vyjma těchto aktivit se spolek zaměřuje i na pořádání konkrétních projektů, jako je například soutěž Chemiklání pro tří až pětičlenné týmy středoškoláků nebo pořádání rozšiřujících vzdělávacích kurzů.

V rámci vize a cílů spolku se zároveň snažíme podporovat i nově vznikající projekty, proto pokud máte zajímavý projekt, který byste měli chuť pořádat ve spolupráci s naším spolkem, můžete nás kontaktovat skrze některého člena z vedení spolku