Aktivity

Vyjma projektů, které jsou přímo pořádané spolekm ASB jsou jeho členové aktivní v celé paletě různorodých akcí nebo jných spolcích a aktivitách. Pouze malou úkázku všech těchto událostí lze nalézt dále po prozkoumání obsahu menu v nabídce.

Dovolíme si například zmínit tyto projekty:

  • Bioskop (Karina Movsesjan)
  • Pro středoškoláky (Ondřej Belfín)
  • Spolek Motolák (Ondřej Hubálek)
  • KSICHT (Adam Tywoniak, Martin Balouch, Jan Hrubeš)
  • Rotary International – Rotaract Club (Jan Hrabovský)
  • P-PooL (Barbora Čechová)
  • a další…