Panelové diskuse

Spolek ASB ve spolupráci se středoškolskou odbornou činností (SOČ) pořádá v rámci celostátní přehlídky SOČ panelovou diskusi s úspěšnými účastníky minulých ročníků a mladými profesionály, kteří se snaží formou společné diskuse předat své znalosti a zkušenosti svým mladším kolegům. V rámci diskusního panelu se debatuje o vztahu mezi akademickou a firemní sférou,  neziskovém sektoru a jeho dalším rozvoji nebo o metodách formálního a neformálního vzdělávání.

První ročník panelové diskuse proběhl v rámci CP SOČ 2015, která se konala na VŠE v Praze. Další ročníky následovaly v letech 2016 v Hradci Králové, 2017 v Boskovicích a v roce 2018 na Slovanském Gymnázium v Olomouci. Záznam diskusního panelu ze Slovanského gymnázia lze sledovat na našem YoutTube kanálu. Jubilejní pátý ročník proběhl na Mendlově gymnáziu v Opavě.