Školení účastníků zahraničních soutěží

Spolek ASB ve spolupráci se středoškolskou odbornou činností (SOČ) zaměřuje na středškolské talentované studenty, kteří díky svým úspěchům na domácí půdě reprezentují Českou Republiku na mezinárodních soutěžích typu Intel ISEF, BYSCC, EUCYS a další.

Hlavním cílem projektu je podpora při odborné prezentaci jejich práce, pořádání workshopů za účelem rozvoje mezioborové  diskuse a konzultace jejich vědeckých prací. Dále pomáhá účastníkům zprostředkovávat kontakty na kapacity v daných oborech, které jim mohou nadále poskytnou mnoho užitečných rad za účelem dalšího rozvoje jejich vědecké práce.

Rozhraní pro účastníky zahraničních soutěží je k dipozici na stránce eLearningového rozhraní spolku ikurz.czechscience.cz