Pangea - Matematická soutěž

?>

Matematická soutěž Pangea je soutěž pořádaná Meridian matematickým spolkem pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií.

Mezinárodní matematická soutěž Pangea vznikla v roce 2007 v Německu, kde se nachází její vedení. Pangea je z Německa rozšiřována, resp. nabízena různým evropským zemím (aktuálně ve 22 zemích). V České republice se Pangea nachází ve věstníku soutěží nabízených školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podle evropského vzoru je nyní organizována dvoukolově – školní a finálové kolo. Soutěžní kategorie se mění společně s nárůstem zájmu škol. Soutěže se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 46 000 žáků ze 473 škol.

Popis

Hlavním cílem soutěže Pangea je podpořit motivaci žáků a studentů vůči matematice
a poukázat také na její důležitost v běžném a profesním životě. K naplnění cíle využívá Pangea různé možnosti, a to od způsobu organizace školního kola, odměňování, až po finálové kolo
a závěrečnou ceremonii, které probíhá v Nové budově Národního muzea v Praze. Na základě znalosti systému českého školství se soutěž snaží o co nejnižší zatížení pedagogů. Pro odlišnost od běžného školního testování se také soustředí na kvalitu tisku souborů soutěžních otázek, které zůstávají žákům. Učitelé matematiky je tak mohou využít ve výuce. Od roku 2019 nabízí soutěž také možnost účasti online způsobem. Soubory úloh sestavuje tým odborníků ze školské praxe a z univerzit včetně Poradního výboru Pangea tak, aby motivovaly žáka k výkonu a logickým úvahám.

Soutěž v akademickém roce 2019/2020 vstupuje do 7. celonárodního ročníku pod záštitou Českého svazu vědeckotechnických společností a Jednoty českých matematiků a fyziků. Aktuálně zvolenými tématy, které se prolínají napříč všemi úlohami a soutěžními kategoriemi, jsou média a záchranné sbory. Generální partnerem matematické soutěže je Meridian International School, dalšími partnery matematické soutěže Pangea jsou společnosti a organizace – Národní muzeum, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CASIO, ZOO Praha, Papíromat či Ámos vision.

Na organizaci soutěže se podílí člen ASB:


Marek Kovář

<< return to listing