Chemiklání

 

Chemiklání je jednodenní soutěž určená pro 3-5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii pořádaná spolkem Alumni Scientiae Bohemicae z.s. a Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

Týmy studentů řeší autorské teoretické úlohy zaměřené na chemickou problematiku v přiděleném čase, přičemž bodové hodnocení úloh zohledňuje jak čas řešení tak i počet pokusů nutných k jeho dosažení. V současné době soutěž nemá žádná kvalifikační předkola a  koná se pouze jedno celostátní kolo v Pardubicích.

Vítězný tým obdrží jak věcné ceny, tak příslib stipendia pro jednotlivce, pokud se rozhodnou po absolvování střední školy pokračovat na Univerzitě Pardubice v nějakém z nabízených chemických oborů.  Další informace lze nalézt na stránkách soutěže nebo na FB skupině.

Střípky ze soutěže: