European Youth Summit a konference (ECHA)

?>

European Youth Summit a konference (ECHA)

20. 8. 2018 Konference Talentovaní studenti 0

V Dublinu se ve dnech 8. – 11. srpna 2018 konala vědecká konference ECHA (European Council for High Ability) s podtitulem „Práce s nadanými studenty v 21. století“, jež má za cíl zprostředkovat komunikaci a vzájemné sdílení informací mezi výkumníky a pracovníky s nadanou a talentovanou mládeží.

Souběžně s ní se také konal European Youth Summit pořádaný Youth Platform of the European Talent Support Network za podpory CTYI (Centre for the Talented Youth of Ireland). ASB měl také zástupkyni v pětičlenné delegaci za Českou republiku podpořenou NIDV. V rámci tzv. lightning talks jsme prezentovali náš spolek a jeho činnosti členům Youth Platform. Byla to skvělá možnost se seznámit s lidmi s podobnými zájmy v oblasti podpory nadané a talentované mládeže.

Je to příležitost vyvolat diskuzi ohledně vzdělávání a práce s nadanými a talentovanými studenty prostřednictvím zapojení se do stávajících projektů YP, podílení se na vzniku nových projektů a spolupráce mezi členy talentových center napříč Evropou. Věřím, že tímto přispějeme k dalšímu rozvoji aktivit našeho spolku, navázání vzájemné spolupráce na mezinárodní úrovni a vzniku nových iniciativ pro nadané studenty. Více informací naleznete Zde a Zde #ECHA2018