Blíží se Chemiklání 2019!

?>

Blíží se Chemiklání 2019!

1. 2. 2019 2019 Chemiklání Soutěže 0

 

Čtvrtý ročník soutěže proběhne 8. února 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Registrace týmů bude probíhat od 8:30 do 10:00. Pro týmy ze vzdálenějších koutů republiky je možné zajistit přespání na místních kolejích (za poplatek). Soutěž skončí vyhlášením výsledků nejpozději v 15:30.

Více informací na stránkách soutěže www.chemiklani.cz.

Letos byla soutěž již podruhé podpořena ze zdrojů MŠMT.