Panelová diskuse 2019 CP SOČ

?>

Panelová diskuse 2019 CP SOČ

9. 6. 2019 2019 Konference Soutěže 0

Již pátý ročník panelové diskuse s úspěšnými účastníky z předešlých let,  kteří se snaží formou společné diskuse předat svéznalosti a zkušenosti svým mladším kolegům. V rámci letošního ročníku se budou probírat další možnosti pokračování práce i popřechodu na vysokou školu, práce v akademickém a soukromém prostředí nebo práce v neziskovém sektoru. Letošní účastníci a nominanti na zahraniční soutěže budou taktéž popisovat jejich zkušenosti a postřehy.

Diskuse se bude konat 14.6.2019 od 19:30, Mendlovo gymnázium Olomouc.

 

Matěj Kmošek

Student archeologie (ÚAM FF MU) a analytický konzervátor kovových archeologických artefaktů (ArÚB). Zabývá se analýzami archeologických artefaktů ze slitin mědi, archeometalurgií slitin mědi a železa, experimentální archeologií, regionální historií východočeských Sudet, kamennými kříži v okrese Svitavy, oživováním polozapomenutých řemesel. Člen Spolku archaických nadšenců ze Sebranic a Institutu lidového kulturního dědictví, nositel ceny Učené společnosti České republiky.

 

Alexandr Zarivnij

Obecně se zajímám o léčbu neurodegenerace a nyní ji zkoumám v případě glaukomu. Chystám se studovat medicínu a dále se věnovat vědě na Univerzitě Palackého v Olomouci. V budoucnu bych se chtěl dále věnovat problematice očních onemocnění, a i jiných neurodegenerativních chorob.

Studoval jsem na Církevním gymnáziu Německého řádu v Olomouci. V SOČ jsem v celostátním kole získal 1. místo v oboru Zdravotnictví a na soutěži Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) jsem se umístil 3. v oboru Biomedical and Health Sciences. Byl jsem taktéž nominován na evropskou mezinárodní soutěž EUCYS (European Contest for Young Scientists).

V současné době stále pokračuji na svém výzkumném projektu, který probíhá na Ústavu klinické a molekulární patologie společně s Ústavem lékařské chemie a biochemie Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Tomáš Perutka

Jmenuji se Tomáš Perutka, studuji obecnou matematiku na Masarykově univerzitě v Brně, soutěže SOČ jsem se účsatnil dva roky po sobě (v oboru matematika) a pokaždé se mi podařilo zvítězit. Díky svým dvěma SOČ jsem rovněž získala ocenění Česká hlavička a Cena Učené společnosti ČR a v červenci pojedu na mezinárodní soutěž CASTIC v Macau.

 

Ondřej Žídek

Během studia na střední škole jsem přispíval svými články do celorepublikových a místních vydání novin, v rámci esejistické soutěže jsem se setkal mj. s Václavem Havlem. Od dětství se zajímám o techniku, především o mobilní telefony. Vzhledem k tomu, že v místní části Bohučovice, kde jsem se vyrůstal, nebyl ještě dlouhé roky kvalitní signál pro mobilní telefony, snažil jsem o změnu k lepšímu. To se mně díky několikaletému a vytrvalému tlaku na české operátory povedlo. Docílil jsem výstavby vysílačů v Bohučovicích, a došlo tak k celkovému zkvalitnění pokrytí v obci. Tím jsem se dostal k tématu mobilních operátorů.

V říjnu 2012 jsem na základě rozhodnutíAkademie věd České republiky a profesorů Vysoké školy ekonomické v Praze získal ocenění Česká hlavičkaza rozsáhlou analýzu českého telekomunikačního trhu, což pro mě bylo obrovskou motivací studovat dále. V roce 2017 jsem absolvoval magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, konkrétně obor Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době pracuji šestým rokem pro společnost Vodafone, kde mám na starost firemní klientelu.