Postřehy ze semifinále EM 22

?>

Postřehy ze semifinále EM 22

1. 9. 2022 2022 Expedice Mars Soutěže Talentovaní studenti 0

EM22 Semifinále: den 1

V sobotních odpoledních hodinách započalo semifinále EM22, které se letos koná v prostorech SITPort v Plzni. Po slavnostním zahájení proběhlo pár seznamovacích her, kde si účastníci hned ověřili svou schopnost spolupracovat v týmu. Pro nastartování mozkových závitů organizátoři připravili semináře ze svých oborů, od biochemie přes pájkování a umělou inteligenci až po urbanismus. Účastníci se tak dobře naladili na další den plný výzev a společné práce.

EM22 semifinále: Den 2

Po většinu druhého dne probíhala úvodní hra “Studium lokální změny”, v průběhu které častníci rozdělení do týmů pozorovali vliv prostředí na mikroklima. Pro jejich analýzu si museli postavit a naprogramovat automatický měřicí systém z Arduina a senzorů na teplotu a vlhkost. Poté vyrazili do terénu a mimo měření též pozorovali místní faunu a flóru či dělali průzkum veřejného mínění. Své výsledky pak zpracovali a ukázali v krátké prezentaci. Ve večerních hodinách proběhlo zadání odbornostních projektů, které budou programem zbývajícího času na semifinále.

EM semifinále: Den 3

Třetí den byl na semifinále vyhrazen odbornostním projektům. Inženýři se věnovali kompletnímu sestrojení a naprogramování robotické ruky, biologové makromolekulám a experimentům s nimi spojenými, fyzici zkoušeli tepelně izolační vlastnosti materiálů pomocí jimi sestrojených aparatur a popularizátoři tvořili edukační deskovou hru pro žáky základních škol. I při velmi usilovnou práci se našel čas na zpětnou vazbu k aktivitám a pár týmových pohybových her.

EM semifinále: Závěrečná konference a vyhlášení finalistů

Poslední den semifinále představili všichni účastnící své odbornostní projekty na závěrečné konferenci. Na jejím konci byla představena jména deseti postupujících, kteří se na začátku října na finále pokusí probojovat do hlavní posádky simulovaného letu na Mars. Všem semifinalistům děkujeme za účast a intenzivní práci, byli jste doopravdy skvělí!