Expedice Mars

?>

Expedice Mars je mezinárodní soutěž organizovaná Alumni scientiae Bohemicae pro mládež ve věku od 13 do 18 let, která se zajímá o přírodní vědy a techniku. Soutěž vznikla v roce 2004, tehdy ještě pod názvem Expedice Vesmír, později Expedice Space (One, Two) a od roku 2007 už vystupuje pod současným názvem Expedice Mars.

Expedice Mars v průběhu roku probíhá v několika online a offline kolech. Účastníci nejprve projdou internetovými koly, kde si vyzkouší sami zpracovat vědecký projekt ve vybrané odbornosti a následně na online konferenci prezentovat své výsledky. Na základě jejich výkonu je vybráno 15 nejlepších, kteří se zúčastní finále, na kterém se rozvíjí schopnost kombinace odborných dovedností a soft skills. Poslední fází projektu Expedice Mars je 100h simulace, které se účastní 5 vybraných účastníků. Během letu musí tým spolupracovat, řešit krizové situace a vypořádat se se změnami v jinak rutinních činnostech, jimiž je provádění a zpracování experimentů a starost o loď. 

Cílem Expedice je najít studenty, kteří jsou opravdu zvídaví, chtějí se dozvědět, jak probíhá vesmírná mise a zajímají se o přírodní vědy. Zároveň musí mít motivaci překonávat sami sebe a snahu zdokonalit se. Expedice je startovací rampa, která sdružuje dohromady nadanou a talentovanou mládež z Česka i Slovenska a otevírá jí nové možnosti. 

Více informací naleznete na www.expedice-mars.eu, facebooku či instagramu projektu.