KSICHT

?>

Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (zkráceně KSICHT) je určen všem středoškolákům a žákům ZŠ se zájmem o chemii, kteří se chtějí dozvědět víc, než nabízí běžná výuka. Každoročně vycházejí čtyři série úloh z nejrůznějších oborů chemie, konají se společné výlety a úspěšní řešitelé se mohou zúčastnit týdenního závěrečného soustředění na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Seminář je pořádán Sekcí chemie PřF UK za účasti studentů VŠCHT, PřF MUNI, FChT UPa a dalších škol, často řešitelů dřívějších ročníků semináře. První série úloh byla rozeslána v roce 2002, od té doby bylo vydáno přes 300 úloh a počet řešitelů v ročníku pravidelně překračuje stovku.

 

Odkaz na stránky KSICHTu.

 

 


 

Adam Tywoniak

Adam se po účasti ve dvou ročnících semináře zapojil do organizování jako korektor textů a spolu s Martinem Balouchem vedl na závěrečném soustředění 14. ročníku praktikum analytické chemie. V následujícím ročníku byl pověřen koordinací celého semináře na PřF UK.