Školení účastníků zahraničních soutěží

?>

Spolek ASB ve spolupráci se Středoškolskou odbornou činností (SOČ), Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) a Českým svazem vědeckotechnických společností (ČSVTS) pomáhá s výběrem a zejména přípravou nadaných středoškolských studentů, kteří následně reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích, jako jsou například Regeneron ISEF (dříve Intel ISEF) v USA, EUCYS (Evropská obdoba), BYSCC (Čína), CASTIC (Čína), Vernadsky competition (Rusko), Swiss Talent Forum, a řada dalších. Za dobu fungování přípravných workshopů byly proškoleny desítky studentů, kteří se pravidelně umisťují na předních pozicích uvedených soutěží a následně pokračují jak na tuzemské tak i zahraniční univerzity. Mimo to ASB pořádá i diskusní panely s bývalými úspěšnými účastníky SOČ jichž se každoročně účastní desítky diskutérů. Více informací na www.czechscience.cz

Studenty je možné podpořit v různých stupních soutěže a to jak formou zprostředkované příležitzosti nebo přímých finančím či materiálním darem. V rámci celostátní přehlídky SOČ je možné udělit speciální ocenení některému ze studentů ve vybrané kategorii, podpořit vítěze kategorie či vybraného studenta z nabídky soutěžících.

Rozhraní pro účastníky zahraničních soutěží je k dipozici na stránce eLearningového rozhraní spolku ikurz.czechscience.cz

Panelová diskuse

Spolek ASB ve spolupráci se středoškolskou odbornou činností (SOČ) pořádá v rámci celostátní přehlídky SOČ panelovou diskusi s úspěšnými účastníky minulých ročníků a mladými profesionály, kteří se snaží formou společné diskuse předat své znalosti a zkušenosti svým mladším kolegům. V rámci diskusního panelu se debatuje o vztahu mezi akademickou a firemní sférou,  neziskovém sektoru a jeho dalším rozvoji nebo o metodách formálního a neformálního vzdělávání.

První ročník panelové diskuse proběhl v rámci CP SOČ 2015, která se konala na VŠE v Praze. Další ročníky následovaly v letech 2016 v Hradci Králové, 2017 v Boskovicích a v roce 2018 na Slovanském Gymnázium v Olomouci. Záznam diskusního panelu ze Slovanského gymnázia lze sledovat na našem YoutTube kanálu. Jubilejní pátý ročník proběhl na Mendlově gymnáziu v Opavě.