Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

?>

Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

20. 8. 2020 Nezařazené 0

 

Praha, 20. 8. 2020Zástupci pořadatelů a organizátorů soutěží, středoškoláci, ředitelé škol a další odborná veřejnost se obrací na ministra školství formou otevřeného dopisu. V něm se dožadují upřesnění nejasných pokynů k pořádání soutěží, které se objevily v manuálu pro ředitele škol, který uveřejnilo ministerstvo v úterý 18. srpna.

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované MŠMT dlouhodobě tvoří důležitou součást vzdělávání nadaných žáků v České republice.  Ať už individuální nebo skupinové soutěže jsou i dle strategických dokumentů MŠMT důležitou součástí péče o nadané děti. V manuálu pro ředitele škol, který byl ministerstvem uveřejněn v úterý 18. srpna, se však mimo jiné píše, že MŠMT nebude ve školním roce 2020/2021 vyhlašovat soutěže celostátního charakteru.

“Pro nás jako pro organizátory to byl blesk z čistého nebe. Nikdo s námi nekomunikoval, informaci o zrušení celostátních soutěží jsme se dozvěděli nečekaně z manuálu pro provoz středních škol,” říká Radek Matuška, autor Chemické olympiády a učitel na SPŠCH Brno. Aby se situace objasnila, sepsali organizátoři různých soutěží otevřený dopis, který je dostupný na adrese: https://www.czechscience.cz/msmt/ V něm apelují na ministra, aby celostátní kola soutěží vyhlásil. Jen přes noc mezi sebou organizátoři nasbírali přes 50 podpisů.

“Na konání celostátních kol soutěží je návázáno spoustu dalších věcí – některé VŠ zvýhodňují úspěšné řešitele při přijímacím řízení nebo jim udělují po nástupu mimořádná stipendia. Nekonání soutěží také podstatně ztíží výběr účastníků na mezinárodních akcích, které jsou plánované distanční formou,” vysvětluje Jan Hrabovský, předseda spolku Alumni scientiae bohemicae, který mj. zajišťuje přípravu úspěšných řešitelů Středoškolské odborné činnosti na mezinárodní soutěže.

Z průběhu jednotlivých soutěží z konce minulého školního roku lze říci, že se většina z nich zvládla rychle a efektivně adaptovat na distanční formu jejich pořádání tak, aby přijatá protiepidemická opatření měla co nejmenší dopad na samotné studenty. “Je nám jasné, že nelze předjímat epidemiologickou situaci v České republice během následujícího školního roku. Právě na základě předchozích zkušeností však dokážeme případné konání soutěží distanční formou zvládnout,” uvádí k tématu Jan Hrubeš, organizátor soutěže Chemiklání. “Uvědomujeme si, že současná situace je náročná a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Jsme připraveni učinit veškerá nutná opatření, která budou pro konání soutěží potřeba,” dodává Hrubeš.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrubeš, DiS.; tel. +420 608 825 687, e-mail: janhrubes@outlook.com